Kategoria: artykuły

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Ekspert testuje - Vector Paro

Obecnie na rynku współistnieje wiele typów skalerów wykorzystujących różne metody generowania drgań końcówki roboczej. W naszym kraju najpopularniejsze są niewątpliwie skalery piezoelektryczne. Jednym z nich jest skaler Vector Paro. Nienowa już konstrukcja zasługuje na uwagę z powodu niepowtarzalnych rozwiązań, jakie zostały zastosowane, a które istotnie modyfikują walory pracy klinicznej.

Czytaj więcej

Jak złożyć sprzeciw w sprawie kontroli w gabinecie stomatologicznym?

Sprzeciw jest instytucją, która może być skuteczną bronią do walki z kontrolą prowadzoną w sposób niezgodny z prawem. Kontrole winny być prowadzone na podstawie przepisów ustawy Prawo przedsiębiorców, a w konsekwencji pozostawać z nimi w zgodzie. Kiedy jednak dochodzi do ich naruszenia, wtedy kontrolowanemu na podstawie przepisów tej samej ustawy przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu do kontroli. Sprzeciw wobec wszczęcia i prowadzenia kontroli można złożyć w ściśle wskazanych w ustawie przypadkach. Najogólniej rzecz ujmując, chodzi o sytuacje, gdy prowadzenie kontroli byłoby sprzeczne z prawem z powodu uchybień, jakich dopuścił się organ kontrolujący.

Czytaj więcej

Pantotomografia, Cefalomatria, CBT - nowe aparaty coraz przyjaźniejsze dla lekarzy dentystów

Obecnie coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego gabinetu stomatologicznego bez sprzętu do obrazowania RTG. Niemal standardem jest wyposażenie każdego gabinetu w lampę punktową RTG oraz system do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

Czytaj więcej

Próchnica powierzchniowa, czyli co możemy zrobić z białą plamą

Próchnica powierzchniowa występująca w obrębie szkliwa to nic innego jak miejsca, w których nastąpił ubytek substancji mineralnych przy zachowaniu niezmienionej zewnętrznej warstwy szkliwa. W artykule zostanie scharakteryzowana biała plama, zostaną omówione sposoby postępowania z nią, a także w szczegółowy sposób zostanie opisana metoda infiltracji próchnicy szkliwa przy użyciu systemu Icon.

Czytaj więcej

Narzędzia stosowane w wykonawstwie uzupełnień wspartych o wszczepy śródkostne

W chirurgii stomatologicznej i implantologii niezwykle istotne jest prawidłowe osadzenie uzupełnień w kości. Do właściwego założenia wszczepów potrzebne są odpowiednio dobrane narzędzia.

Czytaj więcej

Nadwrażliwość zębiny

Nadwrażliwość zębiny jest częstym powodem zgłaszania się pacjentów do stomatologa. W świetle dostępnych publikacji częstość jej występowania waha się w szerokich granicach od 3 do aż 98%, co wynika z różnej metodologii prowadzonych badań.

Czytaj więcej

Niedrożne kanały - co robić?

Jeśli kanał jest niedrożny, może to być niedrożność wynikająca z braku możliwości odnalezienia jego prawidłowego przebiegu, obliteracji lub obecności w kanale ciał obcych. Właściwie taki podział jest podziałem sobie a muzom. Nie jest istotna przyczyna niedrożności. Istotne jest, czy w ogóle udrażniać taki kanał, czy nie. A jeśli udrażniać, to jak.

Czytaj więcej

Naprawy i korekty stałych uzupełnień protetycznych

Wykorzystanie potencjału, jaki zapewnia adhezja materiałów kompozytowych do ceramiki, może istotnie modyfikować postępowanie kliniczne. W trudnych sytuacjach, takich jak uszkodzenie ceramiki, do tej pory jedynym rozwiązaniem było wykonanie nowego uzupełnienia stałego. Obecnie możliwe jest wykonanie naprawy lub korekty uszkodzonego lub niespełniającego swojej funkcji uzupełnienia. Na przykładzie przypadków klinicznych zostanie przedstawiona procedura postępowania w odmiennych sytuacjach, której celem jest przywrócenie funkcji, jaką pełni stałe uzupełnienie protetyczne w układzie stomatognatycznym.

Czytaj więcej

Laseroterapia w endodoncji

Kluczowym zagadnieniem związanym ze skutecznym leczeniem endodontycznym i długotrwałym przetrwaniem zębów leczonych endodontycznie jest eradykacja zakażenia bakteryjnego z całego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych jest zastosowanie laserów stomatologicznych.

Czytaj więcej

Ekspert testuje Synergy D6

Uzyskanie naturalnego i trwałego efektu estetycznego oraz funkcjonalnego stanowi nadal poważne wyzwanie w codziennej praktyce. Z jednej strony pojawiają się coraz doskonalsze „narzędzia”, z drugiej nieustannie napotyka się barierę świadomości pacjentów oraz obserwuje rozwój nowych czynników prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek twardych zębów naturalnych.

Czytaj więcej

Cementowanie prac protetycznych z użyciem cementów i materiałów nowej generacji TheraCem Ca

Materiały do odbudowy pośredniej w ciągu kilku ostatnich lat przeszły dość dużą ewolucję, czego rezultatem jest pojawienie się wielu nowych cementów stomatologicznych na rynku. Większy wybór materiałów często szedł w parze z większą liczbą kroków, które należało wykonać podczas procesu cementowania, zwłaszcza że zastosowanie danego materiału zazwyczaj wiązało się z zastosowaniem specyficznej dodatkowej procedury, stosowanej tylko dla tego materiału. Jak wiadomo, im więcej kroków trzeba wykonać, tym łatwiej popełnić błąd, zwłaszcza jeżeli ulegnie się rutynie.

Czytaj więcej