Kategoria: artykuły

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Activa Bioactive RESTORATIVE – materiał z wyboru

Jak wspominałem w poprzednim numerze „Forum Stomatologii Praktycznej” („FSP” 2020 styczeń–luty, nr 1), wysoka skuteczność materiału Activa Bioactive Restorative i jego trwałość stanowią przyczynek do wystawiania go na coraz poważniejsze wyzwania. W niniejszym artykule znajdą Państwo przykłady z praktyki obrazujące to stwierdzenie.

Czytaj więcej

Bezpieczeństwo w gabinecie stomatologicznym

To określenie nieomal tak szerokie, jak samo pojęcie gabinet, a może nawet jeszcze szersze, albowiem gabinet to jedność czasu, miejsca i akcji, a bezpieczeństwo sięga w przeszłość, miejsca odległe i niejednokrotnie wywołuje odległe w przyszłości implikacje.

Czytaj więcej

Płukać czy nie płukać oto jest pytanie

Zmiana poglądów dotyczących wskazań do stosowania preparatów – płynów do płukania jamy ustnej – uległa w ostatnim czasie istotnym modyfikacjom. Uznaje się obecnie, że płyny do płukania jamy ustnej stanowić powinny nie tylko integralny element codziennych zabiegów higienicznych, ale są też skuteczną formą zmniejszania ryzyka bakteriemii występującej podczas prowadzenia zabiegów stomatologicznych. Uzyskana dzięki takiemu postępowaniu forma zabezpieczenia pozwala, a nawet obliguje do ograniczania stosowania antybiotyków ze wszystkimi niepożądanymi efektami ich stosowania, co opisane zostało w artykule „Modyfikowanie mikrobioty, czyli aktualne zalecenia w zakresie opieki stomatologicznej” (Forum Stomatologii Praktycznej, styczeń/luty 1/2020).

Czytaj więcej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej

Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej dla codziennej praktyki lekarskiej jest kwestią niezwykle istotną. Prawidłowa realizacja tego obowiązku pośrednio realizuje również obowiązek ochrony samego życia oraz zdrowia pacjentów. Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia, a także przy podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Każdy szpital, przychodnia czy też lekarz w gabinecie prywatnym są zobowiązani do jej prowadzenia i przechowywania.

Czytaj więcej

Nie taki liszaj straszny

Liszaj płaski (synonim: liszaj Wilsona) to zmiana na błonie śluzowej jamy ustnej, która należy do jednych z częściej obserwowanych patologii śluzówkowych. Trudności w jej leczeniu oraz coraz częściej pojawiające się informacje o ryzyku metaplazji nowotworowej wskazują na potrzebę bliższego zapoznania się z nią. Może się bowiem okazać, że jako jednostka chorobowa liszaj wcale nie jest taki… straszny (!).

Czytaj więcej

Ból w stomatologii – rola niesterydowych leków przeciwzapalnych

Spośród wszystkich wizyt specjalistycznych odbytych w Polsce w 2018 r. najwięcej dotyczyło stomatologii. Aby jednak doszło do wizyty stomatologicznej, pacjent powinien odczuć taką potrzebę. Niestety, wciąż najczęściej kontrola stomatologiczna to nie wynik świadomie podjętej decyzji pacjenta, lecz bezpośredni skutek pojawienia się konkretnego problemu bólowego lub estetycznego.

Czytaj więcej

Leczenie nadwrażliwości zębiny

Prowadzenie prawidłowego postępowania w przypadku złożonej etiologii istniejących problemów i dolegliwości pacjenta wymaga od lekarza wykorzystania wielu dostępnych obecnie rozwiązań i pewnego doświadczenia. Odpowiednie uszeregowanie planowanego postępowania umożliwia uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami. Na podstawie przypadku klinicznego zostanie przedstawione skojarzone postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne u pacjenta zgłaszającego się z ubytkami niepróchnicowego pochodzenia i nadwrażliwością zębiny.

Czytaj więcej

Planowanie leczenia aspekty funkcjonalne i estetyczne

Planowanie leczenia estetycznego to podstawowy aspekt procesu terapeutycznego. Wynik wnikliwej analizy klinicznej wraz z zastosowaniem technik laboratoryjnych ma ogromne znaczenie w uzyskaniu satysfakcjonującego efektu estetycznego i funkcjonalnego wykonywanych rekonstrukcji. Niniejsza publikacja przybliża kliniczne oraz laboratoryjne procedury prowadzone na podstawie diagnostycznych nawoskowań (wax-up) oraz szczegółowo omawia wykonanie elementu pozwalającego na przetestowanie w jamie ustnej pacjenta próbnego uzupełnienia protetycznego, tzw. diagnostycznego mock-upu.

Czytaj więcej

Warto dmuchać na zimne!

W związku z rozpowszechnianiem się informacji o wzroście zachorowań spowodowanych koronawirusem 2019-nCoV, zachęcamy do zapoznania się z poniższą treścią.  

Czytaj więcej

Activa Bioactive Restorative - materiał z wyboru

Dostępne aktualnie materiały stomatologiczne, w połączeniu z ciągle udoskonalanymi metodami diagnostyki i opracowania, pozwalają na skuteczną realizację założeń minimalnie inwazyjnej terapii objawów choroby próchnicowej, jakimi są ubytki twardych tkanek zębów. Nadal jednak przewagę podejmowanych interwencji stomatologicznych stanowi leczenie objawów choroby na etapie próchnicy ubytkowej.

Czytaj więcej

Zasady udostępniania dokumentacji medycznej

Jednym z nieodłącznych elementów wykonywania działalności leczniczej jest prowadzenie, przechowywanie, a w konsekwencji udostępnianie dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna ma kluczowe znaczenie przy zachowaniu ciągłości leczenia, a także podnoszeniu jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Powinna obrazować proces leczenia pacjenta w sposób określony przepisami prawa. Ze względu na charakter danych ujętych w takiej dokumentacji podlega ona szczególnej ochronie, w tym zabezpieczeniu przed dostępem podmiotów nieuprawnionych. Pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej, może również upoważnić do tego inne, wskazane przez siebie osoby. Powyższe kwestie zostały uregulowane przepisami dotyczącymi prawa pacjenta do dokumentacji medycznej zawartymi w rozdziale 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czytaj więcej