Autor: Przemysław Szczyrek

Dr n med Przemysław Szczyrek Absolwent Oddziału Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Pracownik katedry Protetyki Stomatologicznej Instytutu Stomatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. Przygotował i obronił w 2004 r.rozprawę doktorską dotyczącą badań materiałów ceramicznych służących do wykonywania stałych uzupełnień ceramicznych bez podbudowy metalowej. Uczestnik licznych kongresów, 
sympozjów i kursów.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Narzędzia stosowane w wykonawstwie uzupełnień wspartych o wszczepy śródkostne

W chirurgii stomatologicznej i implantologii niezwykle istotne jest prawidłowe osadzenie uzupełnień w kości. Do właściwego założenia wszczepów potrzebne są odpowiednio dobrane narzędzia.

Czytaj więcej

Postępowanie laboratoryjne podczas wykonywania koron i mostów protetycznych

Korony i mosty można podzielić na złożone i jednolite. Materiałami stosowanymi do wykonywania koron złożonych są metale, z których wykonywane są podbudowy oraz ceramika w postaci porcelany licującej. Natomiast do uzupełnień jednolitych zalicza się korony i mosty ceramiczne oraz tymczasowe wykonywane z tworzyw akrylowych.

Czytaj więcej