Autor: Maciej Mikołajczyk

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 r. Autor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dziecięcej i traumatologii stomatologicznej. Prowadzi również wykłady i szkolenia z zakresu technik minimalnie inwazyjnych i laseroterapii w stomatologii. Prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Zajmuje się głównie stomatologią dziecięcą i endodoncją, jak również protetyką stomatologiczną. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Laseroterapii Stomatologicznej SOLA (Society of Oral Laser Applications) oraz członkiem PTS.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Lasery diodowe w codziennej praktyce stomatologicznej

Laser diodowy emituje promień światła o długości fali 980 nm. Jest on dobrze wchłaniany przez hemoglobinę i melaninę, więc można go stosować do opracowywania tkanek miękkich oraz do dezynfekcji i biostymulacji. Zakres wykorzystania lasera w codziennej pracy gabinetu stomatologicznego może być bardzo szeroki. Laseroterapię diodową o niskiej mocy można też wykorzystać do prześwietlania tkanek twardych i diagnozowania obecności procesu próchnicowego w szkliwie i zębinie.

Czytaj więcej

Przegląd możliwości stosowania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w obrębie uzębienia mlecznego

Choroba próchnicowa jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą ludzkości. Dzieci są na nią narażone od momentu wyrżnięcia się pierwszego zęba. Szczególnie szybko ubytki próchnicowe rozwijają się w obrębie uzębienia mlecznego, co może mieć negatywny wpływ na podatność na próchnicę zębów stałych u starszych dzieci. Wśród profesjonalnych zabiegów profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w obrębie zębów mlecznych można wyróżnić higienizację i usunięcie płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów oraz nakładanie lakieru z fluorem i lakowanie powierzchni okluzyjnych zębów mlecznych. Ten ostatni zabieg jest stosunkowo rzadko stosowany, podczas gdy według badań jest najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie rozwojowi próchnicy w obrębie trzonowych zębów mlecznych u dzieci.

Czytaj więcej

Laseroterapia w endodoncji

Kluczowym zagadnieniem związanym ze skutecznym leczeniem endodontycznym i długotrwałym przetrwaniem zębów leczonych endodontycznie jest eradykacja zakażenia bakteryjnego z całego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych jest zastosowanie laserów stomatologicznych.

Czytaj więcej

Postępowanie stomatologiczne w pourazowym złamaniu koron zębów stałych z częściowym zwichnięciem

Zwichnięcie częściowe jest jednym z częściej występujących urazów zębów stałych u dzieci. Prawidłowa diagnostyka oraz dalsze postępowanie lecznicze dostosowane do rodzaju urazu jest podstawowym czynnikiem warunkującym zachowanie zdrowia zębów po urazie. W pracy przedstawiono leczenie przypadku zwichnięcia częściowego zębów stałych siecznych górnych przyśrodkowych u 16-letniej pacjentki.

Czytaj więcej

Wykorzystanie sonoabrazji w różnych dziedzinach stomatologii

Sonoabrazja jako metoda preparacji twardych tkanek w obrębie jamy ustnej ma szerokie zastosowanie, którego nie należy ograniczać tylko do stomatologii zachowawczej ani tylko do twardych tkanek zębów. Minimalnie inwazyjna i bardzo precyzyjna preparacja tkanek twardych znajdzie zastosowanie również w chirurgii przy zabiegach na tkance kostnej oraz w endodoncji lub protetyce, gdzie konieczna jest największa dokładność z uwagi na niewielkie pole operacyjne.

Czytaj więcej

Laserowe obrazowanie i diagnostyka próchnicy

Próchnica jest najpowszechniejszą chorobą ludzkości, a jej diagnostyka to duże wyzwanie kliniczne. Prześwietlanie zębów światłem laserowym to nieinwazyjna metoda wykrywania ubytków próchnicowych na wszystkich powierzchniach zębów. Można ją stosować u dzieci i kobiet w ciąży, bez żadnych przeciwwskazań. Obraz diagnostyczny jest monochromatyczny, ale najnowsze urządzenia potrafią wyświetlić go jako fluorescencyjny i zwykły obraz z kamery wewnątrzustnej. Ten sposób znacznie ułatwia komunikację z pacjentem w trakcie badania. Dostępne są też prostsze rozwiązania diagnostyczne, nadal wykorzystujące laser, ale pozbawione możliwości prezentacji wyniku badania pacjentowi.

Czytaj więcej

Laseroterapia w stomatologii

Słowo laser to akronim słów light amplification by stimulated emission of radiation – czyli wzmocnienie światła przez wymuszoną emisję promieniowania. Dosłowne tłumaczenie słowa LASER można więc odczytać jako WŚWEP.

Czytaj więcej

Laseroterapia w endodoncji

Kluczowym zagadnieniem związanym ze skutecznym leczeniem endodontycznym i długotrwałym przetrwaniem zębów leczonych endodontycznie jest eradykacja zakażenia bakteryjnego z całego systemu kanałów korzeniowych w zębie. Jednym ze sposobów na zwiększenie skuteczności eliminacji bakterii z kanałów korzeniowych jest zastosowanie laserów stomatologicznych.

Czytaj więcej

Przegląd możliwości stosowania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w obrębie uzębienia mlecznego

Choroba próchnicowa jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą ludzkości. Dzieci są na nią narażone od momentu wyrżnięcia się pierwszego zęba. Szczególnie szybko ubytki próchnicowe rozwijają się w obrębie uzębienia mlecznego, co może mieć negatywny wpływ na podatność na próchnicę zębów stałych u starszych dzieci. Wśród profesjonalnych zabiegów profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w obrębie zębów mlecznych można wyróżnić higienizację i usunięcie płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów oraz nakładanie lakieru z fluorem i lakowanie powierzchni okluzyjnych zębów mlecznych. Ten ostatni zabieg jest stosunkowo rzadko stosowany, podczas gdy według badań jest najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie rozwojowi próchnicy w obrębie trzonowych zębów mlecznych u dzieci.

Czytaj więcej

Clinical Case Fusion™ Anterior Matrix System

Pacjentka zgłosiła się w celu wymiany nieszczelnych wypełnień i poprawy estetyki uśmiechu w odcinku przednim. Zdecydowano rozpocząć leczenie od wymiany nieszczelnego wypełnienia klasy IV w zębie 12. Założono koferdam i usunięto nieszczelne wypełnienie. Aby idealnie odtworzyć brakujący fragment zęba zastosowano Fusion Anterior matrix System firmy Garrison w postaci profilowanego metalowego paska i dostosowanego klina. Kształtka umożliwiła modelowanie powierzchni stycznej wypełnienia. Następnie wytrawiono powierzchnię szkliwa i zastosowano uniwersalny samotrawiący system łączący OPTIbond XTR Universal. Wypełnienie wykonano z materiału OPTIshade o odcieniu M, który dostosowuje się do koloru zęba. Planowane jest dalsze leczenie w postaci wymiany pozostałych nieszczelnych wypełnień.

Czytaj więcej

Wykorzystanie oscylacyjnej metody preparacji tkanek w stomatologii

Preparacja tkanek twardych z wykorzystaniem ruchu obrotowego wiertła jest najstarszą i najpowszechniejszą metodą postępowania w stomatologii zabiegowej. Oprócz tego, że ma rozliczne zalety, jest jednak obciążona również pewnymi wadami i ograniczeniami związanymi z okrągłym przekrojem poprzecznym każdego wiertła, które musi się poruszać ruchem obrotowym. Mechaniczne rozwiązania pozwalają na wykorzystywanie kątnic, w których ruch obrotowy końcówki zostaje zastąpiony przez ruch oscylacyjny w różnych płaszczyznach (w zależności od kątnicy). Pozwala to wykorzystać w preparacji szeroką, płaską powierzchnię z nasypem diamentowym, której ruch jest w stanie precyzyjnie opracować lub wygładzić każdą płaską powierzchnię w obrębie koron zębów. Taka możliwość znajduje rozliczne zastosowania kliniczne.

Czytaj więcej