Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy , Otwarty dostęp

25 listopada 2019

NR 53 (Listopad 2019)

Pantotomografia, Cefalomatria, CBT - nowe aparaty coraz przyjaźniejsze dla lekarzy dentystów

222

Obecnie coraz trudniej wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego gabinetu stomatologicznego bez sprzętu do obrazowania RTG. Niemal standardem jest wyposażenie każdego gabinetu w lampę punktową RTG oraz system do wykonywania zdjęć wewnątrzustnych.

Myśląc o wyposażeniu praktyki w aparat pantomograficzny, coraz więcej osób szuka aparatu z możliwością rozbudowy o ramię cefalometryczne lub moduł tomografii CBCT.
Faktycznie większość producentów ma w swojej ofercie tego typu urządzenia. Rozwiązanie to jest szczególnie dobre dla młodych lekarzy otwierających praktyki lekarskie. Mogą oni zakupić urządzenie pantomograficzne w przystępnej cenie, a później, po zdobyciu już pewnego wolumenu pacjentów oraz rozszerzeniu zakresu wykonywanych zabiegów, rozbudować aparat o kolejne moduły. 

Badanie pantomograficzne

Badanie pantomograficzne jest standardowym przeglądowym badaniem potrzeb stomatologicznych pacjenta. Widać na nim właściwie cały obszar układu stomatognatycznego – wyrostki zębodołowe, tkanki szczęki i żuchwy, stawy skroniowo-żuchwowe, a także przednią ścianę zatok szczękowych. Dzięki temu możliwa jest diagnostyka pourazowa: złamania tkanek twardych – kości szczęki, żuchwy czy poszczególnych zębów, zmiany zapalne – torbiele, ziarniniaki, a także wszelkie anomalie rozwojowe. 
Biorąc pod uwagę zakres badania i sposób prowadzenia wiązki promieniowania RTG, widoczne tu będą duże zmiany – badanie jest dość „zgrubne”, szczególnie jeśli chodzi o zmiany OKW czy pęknięcia. Mogą one zostać niezauważone w związku z nakładaniem się na siebie cieni poszczególnych struktur anatomicznych, a także rozdzielczością, którą takie badania się cechują. 
W takich sytuacjach najczęściej posiłkujemy się dodatkowo dokładniejszymi badaniami wewnątrzustnymi. Oczywiście ich zakres jest dużo mniejszy (ograniczony powierzchnią aktywną czujnika wewnątrzustnego bądź rozmiarem płytki fosforowej). Ponadto nadal mówimy o badaniach dwuwymiarowych, czyli tu także cienie struktur nakładają się na siebie, utrudniając diagnostykę (zdj. 1).
 

Zdj. 1. Badania dwuwymiarowe


CBCT

W przypadku gdy oba wspomniane wyżej typy obrazowania RTG nie dają jednoznacznego rozpoznania, warto sięgnąć po skan CBCT. W tym celu aparat pantomograficzny należy rozbudować właśnie o moduł obrazowania 3D. Dzięki niemu możliwe jest skanowanie tkanek pacjenta warstwowo, w różnych wielkościach pól obrazowania i rozdzielczościach. Daje to możliwość precyzyjnej analizy poszczególnych struktur czy obszarów objętych zmianą chorobową. W tego typu badaniu cienie tkanek nie nakładają się na siebie. 
Badanie przeglądamy standardowo w rzutach: strzałkowym, czołowym i osiowym. Co więcej, kąt cięć poszczególnych rzutów na tkanki pacjenta można regulować, aby jeszcze dokładniej przyjrzeć się danej strukturze. Współczesne oprogramowanie umożliwia obróbkę skanów w formie rekonstrukcji komputerowej bryły 3D. Takie rozwiązanie stanowi pomoc dla lekarzy z nieco mniejszym doświadczeniem w diagnostyce CBCT, a także jest rewelacyjnym narzędziem do komunikacji z pacjentem. Możliwości takie daje np. oprogramowanie InVivo Dental (zdj. 2).
 

Zdj. 2. Renderowany obraz systemu kanałowego zęba na podstawie badania CBCT


Aparaty pantomograficzne z modułem CBCT mają przeważnie wystandaryzowane pola obrazowania CBCT. Aparat jest wyposażony np. w pole obrazowania 5 × 5 cm, 6 × 8 cm, 8 × 8 cm i 8 × 15 cm.
Operator wybiera wielkość pola, biorąc pod uwagę obszar zainteresowania lekarza stomatologa. Należy zawsze wybierać pole jak najmniejsze, obejmujące pożądany zakres tkanek, gdyż w ten sposób uzyska się najlepsze z perspektywy rozdzielczości badanie. Im większy objętościowo skan, tym gorsze rozdzielczości, w których można wykonać diagnostykę.

Aparat KaVo OP3D

Ciekawym rozwiązaniem jest podejście do badań CBCT w nowym aparacie KaVo OP3D. Urządzenie obsługuje się poprze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy