Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki , Otwarty dostęp

22 listopada 2019

NR 53 (Listopad 2019)

Nadwrażliwość zębiny

288

Nadwrażliwość zębiny jest częstym powodem zgłaszania się pacjentów do stomatologa. W świetle dostępnych publikacji częstość jej występowania waha się w szerokich granicach od 3 do aż 98%, co wynika z różnej metodologii prowadzonych badań.

Etiologia nadwrażliwości zębów może mieć różnorodne podłoże. Może występować jako efekt uchybienia zaistniałego podczas leczenia próchnicy ubytkowej, a także jako objaw rozwijających się uszkodzeń niepróchnicowego pochodzenia. Oprócz przykrych dolegliwości nadwrażliwość może prowadzić bezpośrednio lub pośrednio do powstawania powikłań w postaci podrażnienia miazgi lub np. przeciążenia zębów jednoimiennych po przeciwnej stronie łuku zębowego jako formy unikania ekspozycji na czynnik drażniący. Można zaobserwować również pogorszenie higieny w okolicy zębów z nadwrażliwością, co jest spowodowane obawą przed wywołaniem bólu podczas kontaktu z ciałem obcym – szczoteczką do zębów. 
W wielu publikacjach szczegółowo opisano mechanizm powstawania bodźców i czynniki etiologiczne powodujące ich powstawanie. Uciążliwość i częstość występowania doprowadziły do tworzenia licznych preparatów, które z mniejszym lub większym skutkiem usuwały lub łagodziły dolegliwości. Odnalezienie preparatu, który zapewniając pełne bezpieczeństwo, może być stosowany w różnych sytuacjach klinicznych, stanowi wyzwanie. Dodajmy do tego jeszcze tak istotne cechy, jak łatwość aplikacji i szybkość uzyskiwanego efektu, a zadanie stanie się jeszcze trudniejsze.
Wprowadzony na nasz rynek materiał TEETHMATE™ DESENSITIZER (Kuraray Noritake) znajduje szeroki zakres wskazań klinicznych, w tym uszkodzenia abrazyjne i erozyjne obnażenia powierzchni korzeni na skutek recesji dziąseł, ponadto jako preparat zapobiegający wystąpieniu nadwrażliwości po skalingu, root planingu, wybielaniu. Szczególnie istotne wydaje się jednak zastosowanie preparatu po mechanicznym opracowaniu tkanek twardych podczas opracowywania pod uzupełnienia protetyczne i podczas leczenia próchnicy ubytkowej.
Preparat składa się z proszku i płynu do sporządzania mieszaniny ex tempore.
Skład proszku to czterofosforan wapnia i bezwodny fosforan dwuwapniowy; płyn to woda z dodatkiem akceleratora reakcji krystalizacji. Przygotowanie preparatu jest prostą czynnością polegającą na zmieszaniu odmierzonego proszku z określoną liczbą kropli płynu. Po uzyskaniu jednorodnej mieszaniny preparat nanosimy na zaopatrywaną powierzchnię i pozwalamy na przebieg reakcji krystalizacji. Aby zwiększyć skuteczność, zalecane jest delikatne wcieranie – mieszanie preparatu przez minimum 30 s.
Jak wynika z opisu, procedura jest wyjątkowo mało skomplikowana. W określonych sytuacjach aplikator może zastąpić miękka gumeczka wykorzystywana do polerowania powierzchni po skalingu. Skuteczność preparatu została potwierdzona w praktyce u wszystkich dotychczasowych pacjentów, choć w jednym przypadku konieczna była powtórna aplikacja. Wiarygodności obserwacji dodaje fakt, że część leczonych pacjentów to lekarze stomatolodzy, którzy oprócz tego, że byli zadowoleni z uzyskanego efektu, to jeszcze skrupulatnie zapisywali sobie nazwę zastosowanego preparatu.
Jak wspomniano, preparat jest zalecany do stosowania...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż konto Zaloguj się

Przypisy