Autor: Agnieszka A. Pawlik

dr n. med. Absolwentka Oddziału Stomatologii Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.  Fascynacja Francją i biegła znajomość języka 
umożliwiły odbycie specjalizacyjnych staży w prestiżowym szpitalu Pitié-Salpetriere w Paryżu, należącym do Uniwersytetu Paris VI. W 2001 r. stypendystka Rządu Francji w dziedzinie periodontologii na Fakultecie Stomatologii Uniwersytetu w Nantes. Rozprawa doktorska, egzamin specjalizacyjny z zakresu paradontologii zdany z wyróżnieniem. Uczestniczy w konferencjach i zjazdach stomatologów w kraju i za granicą. 
Od 2001 r. prowadzi prywatną specjalistyczną praktykę. agnieszka.pawlik@praktycznastomatologia.pl

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Zlokalizowane zmiany zapalne w jamie ustnej

Najczęstszym celem leczenia stomatologicznego jest eliminacja bólu. Jego przyczyną mogą być prócz zębów lokalne zmiany zapalne tkanek miękkich: dziąseł, przyzębia, błony śluzowej. Niepokój pacjenta mogą budzić również zmiany, które nie manifestują się bólem, ale mogą być w sposób bardzo prosty zauważone przez niego w obrębie jamy ustnej. Takie zlokalizowane transformacje zapalne (przysparzające bólu lub bezbolesne) powinny budzić nasze zainteresowanie i być poddane diagnozie, a następnie terapii.

Czytaj więcej

Dlaczego pacjent palący papierosy jest wyzwaniem dla stomatologa?

Stan zdrowia jamy ustnej i efektywność szeregu zabiegów stomatologicznych zależą w dużym stopniu od eliminacji palenia papierosów przez pacjenta. Natomiast zaprzestanie palenia, przynajmniej na okres samej tylko terapii stomatologicznej, może odegrać znaczącą rolę w definitywnym zerwaniu pacjenta z nałogiem. Dlatego tak cenne mogą się okazać informacje dotyczące samego nałogu, jego skutków w obrębie jamy ustnej, jak również poznanie kilku wskazówek, jak postępować, by pomóc pacjentowi w podjęciu decyzji o rzuceniu palenia.

Czytaj więcej

Jatrogenne uszkodzenie przyzębia w codziennej praktyce

Zdarza się, że z powodu pośpiechu, często też w związku z niestarannością, leczenie stomatologiczne staje się przyczyną uszkodzenia tkanek przyzębia. Zarówno wypełnienia klasy II oraz V, jak i samo opracowywanie ubytków mogą uszkodzić przestrzeń biologiczną. Preparowanie tkanek pod stałe uzupełnienia protetyczne, leczenie ortodontyczne dorosłych i dzieci także stwarzają sytuacje, gdy zdrowie przyzębia zostaje naruszone. Niestety bywa, iż takie sytuacje są bagatelizowane. Konsekwencją tego są nieraz uszkodzenia, które wymagają później dodatkowego, często specjalistycznego leczenia. W niniejszym artykule zostaną przedstawione najczęstsze sytuacje, które prowadzą do uszkodzenia tkanek przyzębia w toku codziennych czynności leczniczych. Takich sytuacji można uniknąć.

Czytaj więcej

O wybranych chorobach błony śluzowej jamy ustnej u małych dzieci

Jama ustna noworodka w momencie porodu jest jałowa. Jej kontakt z drobnoustrojami świata zewnętrznego zaczyna się jednak już w kanale rodnym. Później zasiedlanie przez drobnoustroje zależy od bardzo wielu czynników (m.in. odporności nabytej od matki, karmienia naturalnego, drobnoustrojów obecnych w jamie ustnej najbliższych, zasad utrzymania higieny). Konsekwencją tego bywają niekiedy zmiany chorobowe błony śluzowej (te infekcyjne i nie tylko). Bywa też, że zmiany stanowią element dotyczący ogólnego stanu zdrowia malucha.

Czytaj więcej

Choroby jamy ustnej toczące się z obecnością aft

Z chorobami jamy ustnej, które toczą się z obecnością aft, spotykamy się stosunkowo często. Są one określane także jako aftozy. Nie są jednak do końca poznane. Pojawia się nawet przypuszczenie, że aftoza to choroba ogólna, która rozwija się pod różnymi postaciami.

Czytaj więcej

Objawy infekcji koronawirusem SARS-CoV-2 w jamie ustnej

SARS-CoV-2 to wirus odpowiedzialny za chorobę COVID-19. Objawy infekcji można zaobserwować w fazie prodromalnej, ostrej choroby i później, w okresie tzw. long COVID. Sama terapia infekcji również nie pozostaje pośrednio bez negatywnego wpływu na całą jamę ustną chorego.

Czytaj więcej

Kiedy jama ustna pali bez przyczyny? Zespół pieczenia jamy ustnej (BMS)

Zespół pieczenia jamy ustnej może mieć wiele rozmaitych przyczyn – od czynników ogólnoustrojowych, jak cukrzyca, niedobory witamin lub alergie, przez czynniki miejscowe, takie jak bruksizm czy nieodpowiednia higiena jamy ustnej, po czynniki psychologiczne i psychiatryczne. Niezależnie od etiologii BMS powoduje u chorego duży dyskomfort i znacząco wpływa na jego funkcjonowanie oraz samopoczucie. Leczenie tej przypadłości jest dla stomatologa prawdziwym wyzwaniem.

Czytaj więcej

Choroby jamy ustnej toczące się z obecnością aft

Z chorobami jamy ustnej, które toczą się z obecnością aft, spotykamy się stosunkowo często. Są one określane także jako aftozy. Nie są one jednak wciąż do końca poznane. Pojawia się nawet przypuszczenie, że aftoza to choroba ogólna, która rozwija się pod różnymi postaciami

Czytaj więcej

Zachować czy implantować?

Różnorodne są elementy, które decydują o decyzji terapeutycznej dotyczącej zębów u pacjentów z zapaleniem przyzębia. Heroiczna walka o zachowanie zęba dotkniętego tą chorobą czy jego ekstrakcja i przyjęcie opcji implantacji za preferencyjną? To dylemat częstszy i poważniejszy, od kiedy coraz częściej jest mowa o implantach o zadowalającej prognozie długoterminowej, a względy ekonomiczne gabinetu nie pozostawiają złudzeń co do korzyści płynących z ich wyboru.

Czytaj więcej

Ochrona rąk w gabinecie stomatologicznym

Reguła, która sugeruje traktować każdego pacjenta jako potencjalne źródło infekcji, m.in. wirusowym zapaleniem wątroby (typu B, C, D), HIV oraz innymi chorobotwórczymi drobnoustrojami przenoszonymi drogą krwi lub przez ślinę, dla dobra pacjentów oraz nas samych obliguje do stosownego postępowania. Obejmuje ono dbanie o higienę rąk (mycie i dezynfekcja), ale także używanie ochronnych rękawic i właściwe zachowanie w przypadku zranienia ostrym narzędziem.
 

Czytaj więcej

Higiena rąk, czyli bezpieczeństwo i walka z zakażeniami w gabinecie stomatologicznym

Problem higieny rąk to temat wstydliwy i wciąż oficjalnie nieistniejący, mimo że większość zakażeń w gabinetach zabiegowych przenoszona jest drogą kontaktową przez ręce personelu medycznego. Gabinet stomatologiczny zajmuje szczególne miejsce pośród potencjalnych źródeł zakażeń. Każdy zabieg w jamie ustnej, zasiedlonej przez ogromne ilości różnych mikroorganizmów, jest przyczyną skażenia nie tylko instrumentów użytych do zabiegu, ale także rąk stomatologa i obecnych w gabinecie powierzchni.

 

Czytaj więcej

Gerostomatologia – nieuchronna kolej rzeczy?

Żyjemy w czasach, kiedy wciąż wzrasta liczba osób starszych, rośnie średnia wieku, wydłuża się czas życia i przybywa pacjentów w podeszłym wieku z naturalnym uzębieniem. Konieczne jest zatem poznanie ich specyficznych problemów stomatologicznych i sposobów ich rozwiązywania. Jest to o tyle ważne, że stan ogólny ich zdrowia wpływa na zdrowie jamy ustnej i vice versa – stan uzębienia i całej jamy ustnej ma wpływ na ogólne zdrowie i przebieg szeregu schorzeń.

Czytaj więcej