Płukanki w aspekcie klinicznym

Z codziennej praktyki Otwarty dostęp

Płukanki, czyli preparaty do płukania jamy ustnej, są zwykle produktami gotowymi, złożonymi i wieloskładnikowymi. Są bardzo istotną składową domowych zabiegów higienicznych wykonywanych codziennie przez pacjentów.

Płukanki, czyli preparaty do płukania jamy ustnej, są zwykle produktami gotowymi, złożonymi i wieloskładnikowymi. I tu pojawia się pierwszy podział płukanek – na jedno- i wieloskładnikowe. Tą pierwszą, jednoskładnikową, będzie np. 3-proc. roztwór wody utlenionej. Preparaty jednoskładnikowe częściej będą stosowane do płukania kieszonek przyzębnych niż całej jamy ustnej (ryc. 1).
 

POLECAMY

Ryc. 1. Podział płukanek ze względu na ilość substancji aktywnych


Z kolei płukanki wieloskładnikowe, jak sama nazwa wskazuje, są mieszaniną różnych składników. W ich skład wchodzą: woda, substancje aktywne (działające bakteriostatycznie i/lub bakteriobójczo, i/lub grzybobójczo)*, detergenty, emulgatory, kwasy, barwniki, substancje zapachowe i smakowe, w części z nich znajduje się również alkohol (ryc. 2).
 

Ryc. 2. Skład płukanek wieloskładnikowych


Kwiatkowska i wsp. w swoim artykule poruszają ważną kwestię, a mianowicie, że zarówno środowisko naukowe, jak i chyba przede wszystkim środowisko kliniczne potrzebują wyników badań, które ostatecznie i jednoznacznie wyjaśniłyby, czy włączanie do składu płukanek alkoholu ma wpływ na ich skuteczność, czy też nie (ryc. 3). Aktualny stan wiedzy potwierdza, że alkohol etylowy działa konserwująco. Poprawia transport niektórych substancji aktywnych do wnętrza biofilmu i może służyć jako rozpuszczalnik olejków eterycznych (OE). Ponadto może być stosowany w celu wzmocnienia ich działania. Ta ostatnia kwestia – wzmocnienia działania OE – jest jednak dyskusyjna. Van Leeuwen i wsp. w swojej pracy (systematycznym przeglądzie piśmiennictwa) wykazali, że alkoholowy roztwór płukanek z ...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy