Dołącz do czytelników
Brak wyników

Możliwości współczesnych metod diagnostycznych
Leczenie przebarwionego siekacza - opis przypadku

artykuły | 15 czerwca 2018 | NR 40
252

Postęp w dziedzinie endodoncji i metod rekonstrukcji stwarza coraz większe możliwości zachowania lub przywrócenia funkcji zębów pozbawionych żywej miazgi. Równocześnie powoduje jednak pojawianie się komplikacji, które mogą być powodem pewnych problemów diagnostycznych. Prezentowany opis przypadku ukazuje możliwości współczesnych metod diagnostycznych, ale również znaczenie skrupulatnej dokumentacji.

W grudniu 2012 r. do gabinetu zgłosił się pacjent z nieestetycznie przebarwionym siekaczem centralnym prawym. Z wywiadu wynikało, że ząb jest po prowadzonym już kilkukrotnie leczeniu endodontycznym, a dodatkowo wzmocniono go wkładem z włókna szklanego (zdj. 1).

Pierwszy etap leczenia

Po potwierdzeniu radiologicznym (zdjęcie zagubione przez pacjenta) i w ustaleniu z pacjentem podjęto próbę wybielania wewnątrzkomorowego. W opisie zdjęcia znajduje się wzmianka o subtelnych zmianach w utkaniu okołowierzchołkowym. Obraz uznano za naturalny dla zęba po ponownym leczeniu endodontycznym ze wskazaniem na gojenie zmian okołowierzchołkowych.

Podczas wizyty usunięto materiał i wkład ze światła komory, a ujście zabezpieczono dla pewności cementem fosforanowym Agatos. Do wybielania zastosowano materiał Peroxidon. Pacjenta poinformowano o szczegółach i niepewnym rokowaniu w związku z dość nietypową kolorystyką przebarwienia. Efekt uzyskany po jednorazowej aplikacji preparatu wybielającego był zaskakujący i pozwolił na odstąpienie od ponownej jego aplikacji. Po 2 tygodniach neutralizacji i uwalniania resztkowego tlenu podjęto się zabiegu usunięcia reszty wkładu z kanału i osadzenia nowego z jednoczesnym zamknięciem ubytku. Do osadzenia wkładu i wypełnienia komory wykorzystano materiał konstrukcyjny Build-It® F.R. oraz wkład standardowy z włókna szklanego ReyXPost. Warstwę zewnętrzną stanowił materiał Filtek™ Ultimate. Efekt został z entuzjazmem zaakceptowany i to zarówno przez pacjenta, jak i autora niniejszego artykułu (zdj. 2). Na tym etapie wszystko wydawało się przebiegać prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi wskazaniami (obecnie przyjmuje się, że okres przeznaczany na pełną neutralizację po wybielaniu wynosi 30 dni).

Nawrót przebarwienia zęba – drugi etap leczenia

Po upływie 4,5 roku pacjent ponownie zgłosił się z powodu nawracającego przebarwienia leczonego siekacza (zdj. 3). Wykonano badanie radiologiczne (RTG; zdj. 4) i ponownie zebrano wywiad. Podczas rozmowy ustalono, gdzie odbywało się ostatnie leczenie endodontyczne. Pacjent poproszony został o podjęcie próby uzyskania dokumentacji z tego leczenia. W zaledwie 4 dni dokumentacja została dostarczona wraz z badaniami radiologicznymi. W dołączonym liście zaoferowano wszelką pomoc w razie konieczności uzyskania dodatkowych informacji. Opis badania i leczenia zawierał szczegółowe informacje o postępowaniu oraz zastosowanych preparatach. Dokumentacja radiologiczna obejmowała diagnostyczny pantomogram i zdjęcie potwierdzające wypełnienie kanału (zdj. 5 i 6).

Analiza dokumentacji i zaobserwowane zmiany w obrazie badania skłoniły do rozszerzenia diagnostyki o badanie tomograficzne w małym polu obrazowania przy wykorzystaniu tomografu wiązki stożkowej typ X-MIND TRIUM firmy Acteon. Wybrane obrazy z badania prezentują zdjęcia 7–10. Przestrzenne obrazowanie w połączeniu z dość dużą rozdzielczością pozwoliły na ocenę rozmiaru i lokalizacji zmian oraz ustalenie położenia fragmentu uszczelniacza kanałowego. Na tym etapie nadal nie było w opinii autora całkowicie jednoznaczne, jaki był mechanizm zaistniałej sytuacji. Z dużym prawdopodobieństwem wykluczono obecność perforacji lub pęknięcia korzenia.

Mając jednak już tak wiele informacji, autor ustalił z pacjentem podjęcie rewizji i ponowne otwarcie zęba. Postępowanie miało ostatecznie zostać ustalone śródzabiegowo.

Ostrożnie usunięto materiał ze światła komory i kanału. Preparacja, początkowo prowadzona instrumentami rotacyjnymi, kontynuowana była przy użyciu końcówek ultradźwiękowych, z najwyższą starannością w celu ograniczenia preparacji wyłącznie do materiału kompozytowego i zachowania tkanek naturalnych. Zabieg prowadzony z chłodzeniem wodnym doprowadził do usunięcia tworzywa do granicy wypełnienia kanałowego. Do tego momentu nie zaobserwowano żadn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy