Dołącz do czytelników
Brak wyników

Funkcjonalność oprogramowania do CBCT w praktyce stomatologicznej

artykuły | 17 stycznia 2018 | NR 29
65

Kość i powietrze lub ich brak można zobrazować metodą tomografii wolumetrycznej. Są to główne okna, które wykorzystuje ta metoda radiograficzna. Miarą oceny jakości kości w implantologii jest jej gęstość, natomiast ilość kości można zmierzyć za pomocą narzędzi oprogramowania (objętość, wysokość wyrostka, odległość do kanału żuchwy i dna zatoki szczękowej). Radiologiczne kryteria gęstości kości zostały określone w tomografii klasycznej przez Hounsfielda i Mischa.

W tomografii komputerowej (TK) do jakościowej i ilościowej oceny kości, płynów i powietrza służą jednostki Hounsfielda (patrz tab. 1; Godfrey Hounsfield jest twórcą i ojcem tomografii komputerowej). Podjęto również próby połączenia tych skal (tab. 2).
Oprogramowanie służące do przedstawiania badań tomografii wiązki stożkowej (ang. cone beam computed tomography – CBCT) ma dodatkowe funkcjonalności – narzędzia do pomiarów radiologicznej gęstości kości w skali HU zaznaczonych ręcznie obszarów na dwuwymiarowych widokach (osiowych, strzałkowych i czołowych) rekonstrukcji wielopłaszczyznowych (ang. multiplanar reformations – MPR).

 

Tab. 1. Wartości różnych tkanek i substancji według Hounsfielda

Materiał/tkanka

Skala Hounsfielda

powietrze

–1000 HU

woda

0 HU

tłuszcz

–120 HU

krew

+35–45 HU

kość

150–1300 HU

szkliwo

+3000 HU

 

Tab. 2. Porównanie skali gęstości kości według Mischa i Hounsfielda.

Skala Mischa

Skala Hounsfielda

  kość gąbczasta kość zbita  

D1

gruba

prawidłowe wysycenie

> 1259 HU

D2

cienka prawidłowe wysycenie

850–1259 HU

D3

cienka prawidłowe wysycenie

350–850 HU

D4

- rozrzedzona

150–350 HU

D5

- luźna

< 150 HU

 

Rekonstrukcja, czyli modelowanie lub inaczej wizualizacja, to metoda przedstawienia obrazu 3D na 2D płaszczyźnie monitora. Zastosowanie metody rekonstrukcji powoduje uwidocznienie cech, na których zależy osobie przeglądającej badanie wolumetryczne bez straty informacji. Dopasowanie i orientacja przekrojów rekonstrukcyjnych do osi i płaszczyzn anatomicznych to pierwszy krok w analizie całego badania wolumetrycznego. Przeglądanie badania wolumetrycznego najczęściej rozpoczyna się od rekonstrukcji wielopłaszczyznowej (zdj. 1), które zawiera widoki:

  • osiowy,
  • czołowy,
  • strzałkowy.

Po otwarciu danego widoku operator porusza się w danej płaszczyźnie, wyświetlając kolejne widoki przekrojów cienkich warstw, które są równoległe do danej warstwy (np. za pomocą przewijania rolką myszy).

 

 

Istnieją również narzędzia pozwalające w sposób wizualny (widżety) przeprowadzić wirtualny zabieg implantacji (biblioteka wirtualnych implantów: producent, średn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy