Bezpośrednia odbudowa kompozytowa zębów bocznych z rozległymi ubytkami tkanek twardych

Z codziennej praktyki Otwarty dostęp

Omówiono zakres, w jakim jest możliwe i wskazane stosowanie bezpośredniej odbudowy kompozytowej w odcinkach bocznych w przypadkach znacznej utraty tkanek twardych zębów. Wyjaśniono przyczyny, dla jakich stosuje się metodę wybiórczej odbudowy techniką kanapki zamkniętej: odbudowę obszaru zębiny cementem szkło-jonomerowym, a obszaru szkliwa uniwersalnym kompozytem mikrohybrydowym lub nanohybrydowym. Przedstawiono przykład kliniczny wybiórczej odbudowy zębów bocznych w kontekście leczenia próchnicy.

W praktycznej terapii stomatologicznej estetyczna odbudowa zębów materiałami kompozytowymi utwardzanymi światłem stanowi ważny element leczenia próchnicy, jak również chorób tkanek twardych zębów niepróchnicowego pochodzenia [2, 5]. Pacjenci częściej wybierają wypełnienia kompozytowe niż korony lub wkłady ceramiczne. 

POLECAMY

W przypadku odbudowy zębów przednich, szczególnie w obszarze istotnym z estetycznego punktu widzenia, głównym celem jest naśladowanie koloru i przezierności tkanek twardych zębów, odbudowa rzeźby i mikrotekstury szkliwa na powierzchni przedsionkowej korony, stworzenie lepszego przejścia między materiałem i zębem oraz osiągnięcie „suchego połysku” na powierzchni wypełnienia [2, 5]. 

Najważniejsze wymogi stawiane samym wypełnieniom to stworzenie wytrzymałej, trwałej odbudowy oraz uzyskanie fizjologicznych punktów stycznych i przestrzeni międzyzębowych, a także brak nadwrażliwości pozabiegowej, zapewnienie dobrej długoterminowej integralności brzeżnej materiału odtwórczego oraz zapobieganie nawrotom próchnicy i powikłaniom zapalnym ze strony miazgi [2–4].

W przedstawionym w artykule przypadku korzystne wydaje się odbudowanie szkliwa i zębiny zęba przy użyciu różnych materiałów odtwórczych w celu uzyskania integralnego, złożonego efektu odbudowy zęba techniką bezpośrednią. Materiały te powinny wykazywać cechy estetyczne,...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy