Przegląd najskuteczniejszych metod opracowania kanałów korzeniowych

To wiedzieć powinniśmy Otwarty dostęp

Istnieją różne metody opracowywania kanałów korzeniowych, wykorzystujące zarówno narzędzia ręczne, jak i maszynowe. Oto przegląd tych, które dają najlepsze efekty.

Metoda „step-back”

Najpopularniejszy system opracowania kanałów stosowany w przypadku narzędzi ręcznych to metoda „step-back”. Polega ona na tym, iż po osiągnięciu długości roboczej przez pilnik 010 według ISO kanał jest opracowywany na długość roboczą (WL) pełną sekwencją pilników od najwęższego wzwyż. Ostatni pilnik wprowadzany na długość roboczą, czyli MAF (ang. Master Apical File), to zwykle pilnik rozmiaru 035 lub 040 według ISO. Kolejne pilniki o większych rozmiarach są wprowadzane na długość o 1 mm mniejszą od poprzedniego. Czyli jeśli ostatni pilnik wprowadzony na długość roboczą (MAF) to pilnik o rozmiarze 040 wg ISO i został wprowadzony na długość 20 mm, to sekwencja kolejnych pilników użytych do opracowania kanału w tej metodzie będzie wyglądała następująco:

POLECAMY

  • 045 według ISO na 19 mm,
  • 050 według ISO na 18 mm,
  • 055 według ISO na 17 mm,
  • 060 według ISO na 16 mm,
  • 070 według ISO na 15 mm,
  • 080 według ISO na 14 mm.

Następnie część środkową i przykomorową kanału opracowuje się wiertłami Gates-Glidden #2 i #3. Metoda ta jest czasochłonna ze względu na konieczność płukania i rekapitulacji kanału po każdym narzędziu, aby nie doszło do zapchania opiłkami otworu wierzchołkowego.

Technika nakręcania zegarka

Techniką pracy narzędziami, którą mogę Państwu polecić, jest technika nakręcania zegarka (ang. watch winding technique). W technice tej wykonuje się ruchy zgodnie z ruchem wskazówek zegara i przeciwnie do niego o wartości 30–90°, dociskając lekko narzędzie. Jest to metoda szczególnie przydatna w kanałach zakrzywionych po uprzednim dogięciu narzędzia do krzywizny kanału.

Metoda zrównoważonej siły 

Inna technika używana do pracy narzędziami ręcznymi to metoda zrównoważonej siły (ang. balanced force technique). W tej metodzie pilnikiem należy wykonać, z lekkim naciskiem, ruch wkręcający o wartości 60–90°, a następnie ruch wykręcający o wartości 120–360°, również z lekkim dociskiem. Technika ta w przeciwieństwie do techniki klasycznej nie powoduje transportacji, ale grozi łatwiejszym złamaniem narzędzia lub wykonaniem perforacji z przetarcia (ang. strip perforation).

Maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe

Ponieważ ręczne opracowywanie kanałów jest czasochłonne i silnie obciążające rękę strony pracującej operatora, zdecydowanie polecę Państwu maszynowe narzędzia niklowo-tytanowe. Systemów narzędzi maszynowych jest na rynku kilkadziesiąt. Przez ostatnie kilka lat pracowałem następującymi systemami:

  • ProFile i ProTaper (Dentsply), 
  • FlexMaster i MTwo (VDW), 
  • K3 (SybronEndo), 
  • RaCe (FKG).

Spośród wymienionych pilników najdłużej pracowałem systemem ProTaper oraz MTwo i te systemy chciałbym Państwu przybliżyć.

ProTaper 

Filozofia pracy systemem ProTaper ma fenomenalne założenia. Jest to system narzędzi o zmiennej rozszerzalności, dzięki czemu uzyskano zwiększoną elastyczność, efektywniejsze cięcie zębiny oraz mniejszą liczbę rekapitulacji w trakcie pracy w zakrzywionych lub wąskich kanałach. W skład tego systemu wchodzi osiem narzędzi – trzy oznaczone literą S do wstępnego opracowania dokomorowej i środkowej części kanału i pięć oznaczonych literą F do ostatecznego opracowa...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy