Dołącz do czytelników
Brak wyników

Odbudowa zwarcia u starszych pacjentów ze znacznym starciem zębów

artykuły | 11 stycznia 2018 | NR 24
144

Obniżenie wysokości zwarcia u starszych pacjentów jest najczęściej spowodowane utratą zębów w tzw. strefach podparcia. Znaczny postęp w leczeniu zachowawczym, periodontologicznym oraz edukacja w zakresie działań profilaktycznych spowodowały, że coraz więcej osób w starszym wieku zachowuje pełne łuki zębowe lub ma jedynie niewielkie braki w uzębieniu.

W badaniu klinicznym starszych pacjentów stwierdza się zazwyczaj starcie zębów o różnym nasileniu. Nieznaczne obniżenie wysokości koron klinicznych zębów (I i II stopień wg skali Martina) u osób starszych jest procesem fizjologicznym wynikającym ze starzenia się organizmu. Fizjologiczne starcie nie ma negatywnego wpływu na funkcjonowanie układu stomatognatycznego. Znaczne starcie powierzchni zwarciowych, odpowiadające III stopniowi według skali Martina (brak szkliwa, powstanie szerokich pozbawionych guzków powierzchni zębów), jest procesem o wieloczynnikowej etiologii spowodowanym obniżeniem pH w jamie ustnej, uprawianiem parafunkcji (zgrzytanie, zaciskanie zębów, bruksizm) lub spożywaniem pokarmów o właściwościach abrazyjnych. Uszkodzenie twardych tkanek zębów powoduje znaczną wrażliwość na bodźce termiczne i chemiczne (kwaśne pokarmy), prowadząc niekiedy do zapalenia miazgi ze wszystkimi powikłaniami. Powierzchnie zwarciowe startych zębów mogą mieć ostre krawędzie, powodując zranienia delikatnej błony śluzowej języka lub policzków, co u osób starszych z często obniżoną odpornością organizmu i osłabionymi procesami naprawczymi, niekiedy również obciążonych chorobami metabolicznymi (cukrzyca), skutkuje powikłanym i wydłużonym procesem gojenia. 

Znaczne obniżenie wysokości zwarcia spowodowane starciem zębów może być przyczyną dolegliwości bólowych w okolicy uszno-skroniowej wywołanych uciskiem przemieszczonych dotylnie głów stawów skroniowo-żuchwowych na unerwione struktury stawów.

Dolegliwości, takie jak niedokładne rozdrabnianie pokarmów, zaburzenia w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych, zapalenie kącików ust oraz zaburzenia estetyki wyglądu twarzy skłaniają pacjentów do szukania pomocy u lekarza protetyka, którego zadaniem jest uzupełnienie braków zębowych z równoczesnym przywróceniem prawidłowego pionowego wymiaru okluzji. 

Planując leczenie, należy pamiętać o ograniczonych zdolnościach adaptacyjnych i regeneracyjnych w tej grupie pacjentów. Każdy przypadek należy traktować indywidualnie, zwracając uwagę na dolegliwości ze strony układu stomatognatycznego, choroby ogólne, wiek i oczekiwania pacjenta.

W pracy przedstawiono przebieg leczenia dwóch pacjentów w starszym wieku posiadających własne uzębienie ze znacznie obniżoną wysokością zwarcia.

Opis 1. przypadku

Pacjent, lat 80, ogólnie zdrowy, w bardzo dobrej kondycji fizycznej, zgłosił się do lekarza stomatologa na wyraźne życzenie żony, której bardzo zależało na poprawie wyglądu estetycznego uzębienia męża. Przed rozpoczęciem leczenia zebrano dokładny wywiad dotyczący czynności układu stomatognatycznego, aby znaleźć więcej powodów potwierdzających słuszność decyzji o podjęciu leczenia. Podczas wywiadu pacjent ujawnił, że w ostatnim czasie bardzo często zdarza mu się przygryzać błonę śluzową policzków podczas żucia pokarmów, co jest przyczyną znacznego dyskomfortu.
Stwierdził również, że odczuwa pewną nadwrażliwość zębów podczas spożywania bardzo zimnych i kwaśnych pokarmów.

W badaniu zewnątrzustnym rysy twarzy wykazywały objawy obniżonej wysokości zwarcia, tj. zwężenie czerwieni wargowej i opadające kąciki ust (zdj. 1, 2).
Pacjent nie zgłaszał dolegliwości ze strony stawów skroniowo-żuchwowych, a w badaniu czynności układu stawowo-
-mięśniowego nie stwierdzono odchyleń od normy. W badaniu wewnątrzustnym zauważono świeże ślady nagryzania błony śluzowej...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy