Autor: Ewa Gawor

Specjalista II stopnia z protetyki stomatologicznej, absolwentka Oddziału Stomatologicznego Akademii Medycznej w Warszawie (1983 r.). W latach 1984–2011 pracownik dydaktyczny Katedry Protetyki Stomatologicznej WUM. Autorka i współautorka publikacji z dziedziny protetyki stomatologicznej. Współautorka  podręcznika „Diagnostyka układu ruchowego narządu żucia – zasady rekonstrukcji zwarcia”, pod redakcją Elżbiety Mierzwińskiej-Nastalskiej, oraz skryptu dla studentów „Narząd żucia – diagnostyka i leczenie” E. Mierzwińska-Nastalska, J. Kostrzewa-Janicka, Ewa Gawor. 
Obecnie prowadzi prywatną praktykę.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Odbudowa okluzji u pacjentki ze startymi powierzchniami zwarciowymi

Starcie zębów obserwuje się u pacjentów w różnym wieku, u starszych osób uznając ten proces za efekt zużycia, zaś u młodych próbuje się określić jego przyczynę. Liczne prace poświęcone temu tematowi przedstawiają badania dotyczące kryteriów zaawansowania starcia szkliwa i zębiny. Powszechnie wiadomo, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za przedwczesne ścieranie zębów jest stres wyzwalający zaciskanie i zgrzytanie zębami. Nie znamy roli wszystkich czynników etiologicznych prowadzących do utraty twardych tkanek zębów pochodzenia niepróchnicowego, ale jednym z branych pod uwagę są zaburzenia zwarcia.
 

Czytaj więcej

Odbudowa okluzji u pacjentki ze startymi powierzchniami zwarciowymi

Starcie zębów obserwuje się u pacjentów w różnym wieku, u starszych osób uznaje się ten proces za efekt zużycia, a u młodych próbuje się określić jego przyczynę. Liczne prace poświęcone temu tematowi przedstawiają badania dotyczące kryteriów zaawansowania starcia szkliwa i zębiny. Powszechnie wiadomo, że głównym czynnikiem odpowiedzialnym za przedwczesne ścieranie zębów jest stres wyzwalający zaciskanie i zgrzytanie zębami. Nie jest znana rola wszystkich czynników etiologicznych prowadzących do utraty twardych tkanek zębów niepróchnicowego pochodzenia, ale jednym z branych pod uwagę są zaburzenia zwarcia.

Czytaj więcej

Minimalnie inwazyjna metoda leczenia uogólnionego starcia zębów u młodego pacjenta

Starcie zębów może być spowodowane czynnikami zarówno natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej. Najczęściej przyczyną starcia zębów jest współdziałanie różnych czynników, np. działanie kwasów pochodzenia endogennego lub egzogennego wraz z nieprawidłowymi kontaktami zębów podczas żucia bądź współistniejącym bruksizmem. Zebranie dokładnego wywiadu i przeprowadzenie analizy zwarcia podczas badania klinicznego może pomóc w ustaleniu przyczyn starcia zębów oraz w zaplanowaniu leczenia.
 

Czytaj więcej

Odbudowa zwarcia u starszych pacjentów ze znacznym starciem zębów

Obniżenie wysokości zwarcia u starszych pacjentów jest najczęściej spowodowane utratą zębów w tzw. strefach podparcia. Znaczny postęp w leczeniu zachowawczym, periodontologicznym oraz edukacja w zakresie działań profilaktycznych spowodowały, że coraz więcej osób w starszym wieku zachowuje pełne łuki zębowe lub ma jedynie niewielkie braki w uzębieniu.

Czytaj więcej