Bezpośrednie techniki kliniczne w rekonstrukcji zębów bocznych

Część II – powierzchnie proksymalne

Z codziennej praktyki Otwarty dostęp

Rozwój technologii oraz dostępnych nowoczesnych materiałów stomatologicznych doprowadza nieustannie do zmiany paradygmatu rekomendowanych metod rekonstrukcji brakujących tkanek zęba. Istotne znaczenie ma również dostępność nowoczesnych technik adhezyjnych, które umożliwiły powszechne stosowanie w ogromnej klinicznej skali bezpośrednich uzupełnień kompozytowych [1]. Pewnym nadal nierozwiązanym problemem jest skurcz materiału kompozytowego, który ma miejsce podczas jego polimeryzacji. Szacuje się, iż może on obejmować co najmniej 2% wiązanego materiału oraz mieć duży wpływ na powstawanie szeregu komplikacji [2]. Mikroprzeciek powstający w wyniku skurczu materiału kompozytowego oraz jego konsekwencje skłaniają do refleksji nad stosowanymi technikami klinicznymi podczas wykonywania rekonstrukcji technikami bezpośrednimi.
Ze względu na lokalizację, w której obrębie często występuje brak szkliwa, tak istotnego w procedurach adhezyjnych, problem ten jest szczególnie aktualny w obrębie ubytków zlokalizowanych na powierzchniach proksymalnych. Niniejsza publikacja porządkuje omawiane zagadnienie, analizując dostępną literaturę poświęconą tej tematyce, oraz systematyzuje doświadczenia własne autora.

POLECAMY

Zagadnienia ogólne

W literaturze dostępne są rekomendacje dla wielu technik aplikacji materiału kompozytowego w związku z wykonywaniem rekonstrukcji ubytków zlokalizowanych w okolicy proksymalnej [3, 4, 5].
Jedną z opisanych metod klinicznych jest technika skośnej aplikacji warstwowej, która została zaproponowana przez Lutza [6]. Jej ideą jest zmniejszenie powierzchni związanej w obrębie wypełnianego ubytku, a tym samym ograniczanie występowania niekorzystnego zjawiska, jakim jest skurcz stosowanego w technice bezpośredniej materiału kompozytowego. 
Inną technikę zaproponował Bichacho [7]. Określana jest jako dośrodkowa technika warstwowa. Polega na wyniesieniu w pierwszej kolejności z kompozytu cienkiej ściany w okolicy proksymalnej, która stanowi rusztowanie dla kolejnych aplikowanych warstw. 
Kolejną opisywaną warstwową techniką wykorzystywaną w rekonstrukcjach bezpośrednich materiałem kompozytowym jest modyfikacja techniki warstwowej odśrodkowej, w k...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy