Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

23 czerwca 2018

NR 42 (Styczeń 2018)

Zarządzanie w medycynie

281

Zarządzanie człowiekiem w każdej organizacji wiąże się ze znacznym wysiłkiem kierownictwa, dyrekcji czy właściciela. Nie ma takich jednostek medycznych, które mogłyby zapomnieć o tym, że istnieje konieczność zajęcia się HR – zasobami ludzkimi. Mały gabinet z asystentką czy rejestratorką albo duży NZOZ – każda organizacja, która zatrudnia choćby jedną osobę,wkracza na drogę zarządzania ludźmi. Z tej drogi już zejść nie można, każdy dodatkowy etat, zlecenie czy dzieło, każdy kolejny kontrakt dowodzi tego, jak ważne jest zdroworozsądkowe ułożenie funkcji personalnej w organizacji.
 

Zarządzanie aktywnie korzysta z czterech zasobów organizacyjnych: rzeczowych, finansowych, ludzkich i informacyjnych. Zasoby ludzkie są zatem tak samo istotne, jak majątek trwały organizacji, finanse, jakimi dysponuje lub może dysponować (posiadając lub pożyczając kapitał), czy know-how na temat tego, jak funkcjonować na rynku, czyli zasób informacyjny. 

Duże organizacje medyczne

Funkcja personalna jest takim obszarem zarządzania, który dotyczy człowieka w organizacji. Na funkcję personalną składają się systemy i procesy, które zachodzą, kiedy zarządza się ludźmi. Zaprezentowano ją na zdj. 1. Przyciąganie zasobów ludzkich obejmuje:

 • planowanie ilościowe i jakościowe zasobów ludzkich,
 • nabór i dobór personelu, czyli rekrutacja,
 • wprowadzenie na stanowisko pracy i do organizacji,
 • zarządzanie kulturą organizacyjną.

Na utrzymanie i rozwój zasobów ludzkich składają się:

 • system ocen pracowniczych i procesów w organizacji,
 • system kontroli bieżącej, procesowej i całościowej,
 • system wynagrodzeń,
 • system motywacyjny,
 • zarządzanie stanowiskami w strukturze organizacyjnej i ścieżki karier (plan kariery),
 • przesunięcia pracowników pionowe i poziome, zarządzanie odejściami z organizacji,
 • szkolenie i doskonalenie zasobów ludzkich.

Najlepsze w praktyce wydaje się optymalne zarządzanie ludźmi, co autor artykułu rozumie jako zarządzanie sprawiedliwe, zobiektywizowane, znormalizowane i uprocedurowione, a także zawierające wyjątki (sic!) w podejściu do konkretnych osób należących do zespołu, w zależności od profilu prowadzonej działalności.

Zdj. 1. Funkcje personalne zarządzania (opracowanie własne)

Mniejsze organizacje medyczne

Wydaje się, że tego wszystkiego, co związane z HR jest niezwykle dużo, a realizacja pełnej funkcji personalnej w małej organizacji mogłaby zająć jednej osobie stanowczo zbyt dużo czasu. 

Jeśli miałabym doradzać, co na pewno powinno istnieć w małych organizacjach, w których zasoby ludzkie ograniczone są do 5–7 osób, na pewno wskazałabym jako konieczne i bardzo przydatne:

 • opisy stanowisk pracy ujęte w Kartę opisu stanowiska pracy, czyli bardziej zaawansowany zakres czynności (obowiązków i uprawnień) z wyraźnym podziałem obowiązków pomiędzy stanowiskami pracy,
 • szkolenia i wdrożenia przy stanowisku pracy, np. poprzez coachingi czy wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikiem starszym stażem a młodszym (mentoring),
 • u...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy