Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

17 września 2019

NR 52 (Wrzesień 2019)

Uzupełnienie braku zęba w przednim odcinku szczęki. Prawidłowy sposób postępowania lekarza stomatologa

281

Dobra współpraca lekarza i pacjenta polega na wzajemnym zrozumieniu i zaufaniu. Aby zaplanować dobre leczenie, należy nie tylko pacjenta dokładnie zbadać, lecz także uświadomić mu, w jakim stanie do nas przyszedł. Samo wyartykułowanie i zapisanie diagnozy nie jest wystarczające. Wyjaśnienie obecnej sytuacji, przedstawienie możliwości leczenia i ewentualnych konsekwencji odrzucenia propozycji terapii są priorytetem.

Przed rozpoczęciem leczenia bardzo ważne jest omówienie z pacjentem dostępnych obecnie metod uzupełnienia braków w uzębieniu. Głównym celem leczenia jest przywrócenie funkcji narządu żucia i odtworzenie optymalnej estetyki. Dobre uzmysłowienie tej zależności pozwala na uzyskanie sukcesu terapeutycznego.
Pacjent powinien być poinformowany przed rozpoczęciem leczenia o celu leczenia, czasie terapii, planowanym efekcie końcowym oraz możliwych komplikacjach. Należy dokładnie omówić etapy leczenia, planowane badania, badania wstępne, przeciwwskazania i czynniki potencjalnego niepowodzenia terapii.

POLECAMY

Opis przypadku

W przestawionym leczeniu pacjent od początku wskazywał na uzupełnienie zęba 22 poprzez leczenie implantologiczne. Nieważny był dla niego efekt kosmetyczny, istotne było to, że nie będzie szlifowana jedynka. Nie pozwalał na oszlifowanie zęba 21 i włączenie go do mostu. W stanie, w którym pacjent się znajdował, było to duże wyzwanie.
Wyleczono próchnicę i zapalenie przyzębia. Udało się utrzymać stan prawidłowej higieny przez kilka miesięcy, co pozwoliło zaplanować implantację w pozycji 22.
Analiza podstawowych zdjęć pozwalała przypuszczać, że można od razu uzyskać dobry efekt. Rzeczywistość okazała się inna. Po odsłonięciu płata śluzówkowo-okostnowego zobaczyliśmy zaledwie pięciomilimetrowy wyrostek. Był to czas, kiedy nie stosowano rutynowo tomografii, a jedynie OPG, zdjęcia wewnątrzustne i badanie kliniczne. Obecnie bez TK nie rozpoczynamy leczenia implantologicznego.
Po dokładnych pomiarach wyrostka szczęki płat został zszyty. 
Odstąpiliśmy od zabiegu implantacji.
Z pacjentem spotkaliśmy się po miesiącu. Przygotowaliśmy dla niego inny rodzaj zabiegu.
Przeprowadzono plastykę ekstensywną, w wyniku której powstała szczelina rozszczepienia wyrostka, którą wypełniono preparatem kości wołowej.
Przed tym zabiegiem wykonaliśmy leczenie próchnicy i wkład koronowo-korzeniowy na ząb 23, który miał za zadanie utrzymać prowizorium. Pacjent dość długo chodził bez uzupełnienia 22 i możliwość szybkiego wypełnienia luki była dużą zachęt...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy