Przegląd możliwości stosowania profesjonalnych zabiegów profilaktycznych w obrębie uzębienia mlecznego

To wiedzieć powinniśmy

Choroba próchnicowa jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą ludzkości. Dzieci są na nią narażone od momentu wyrżnięcia się pierwszego zęba. Szczególnie szybko ubytki próchnicowe rozwijają się w obrębie uzębienia mlecznego, co może mieć negatywny wpływ na podatność na próchnicę zębów stałych u starszych dzieci. Wśród profesjonalnych zabiegów profilaktycznych możliwych do przeprowadzenia w obrębie zębów mlecznych można wyróżnić higienizację i usunięcie płytki nazębnej ze wszystkich powierzchni zębów oraz nakładanie lakieru z fluorem i lakowanie powierzchni okluzyjnych zębów mlecznych. Ten ostatni zabieg jest stosunkowo rzadko stosowany, podczas gdy według badań jest najskuteczniejszym sposobem na zapobieganie rozwojowi próchnicy w obrębie trzonowych zębów mlecznych u dzieci.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia próchnica zębów jest najbardziej rozpowszechnioną chorobą ludzkości. Dokonując nieco kreatywnego przekształcenia danych statystycznych, można uznać, że KAŻDY człowiek na kuli ziemskiej ma lub miał przynajmniej jeden ubytek próchnicowy [1]. Analizując różnorodne dostępne dane, można uznać, że Polska jest niestety jednym z krajów szczególnie mocno dotkniętych chorobą próchnicową. 

POLECAMY

Dane statystyczne

Potwierdzenie można znaleźć chociażby w opublikowanym w 2020 roku pod redakcją prof. dr hab. n. med. Doroty Olczak-Kowalczyk raporcie „Choroba próchnicowa i stan tkanek przyzębia populacji wieku rozwojowego w Polsce”, opublikowanym m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia. 
W raporcie znajduje się wiele alarmujących danych, jednak szczególną uwagę zwraca gwałtowny rozwój próchnicy u najmłodszych dzieci. Okazuje się, że występowanie próchnicy zębów, niezależnie od rodzaju uzębienia, zwiększa się od 41,1% w grupie dzieci w wieku trzech lat aż do 93,2% w wieku 18 lat.
Największy wzrost występowania próchnicy odnotowuje się między trzecim a piątym rokiem życia i jest to przyrost o 35,6%. Sumarycznie w przypadku zębów mlecznych frekwencja próchnicy wzrasta ponaddwukrotnie w okresie od trzeciego do siódmego roku życia. Należy podkreślić, że choroba próchnicowa u najmłodszych dzieci dotyczy przede wszystkim zębów trzonowych mlecznych żuchwy oraz zębów trzonowych i siecznych szczęki. U dzieci w wieku trzech lat zębami najczęściej dotkniętymi próchnicą były zęby trzonowe żuchwy, następnie zęby sieczne szczęki i zęby trzonowe szczęki. To oznacza, że w ciągu dwóch lat (w okresie od ukończenia pierwszego roku życia do trzech lat) częstość próchnicy wzrasta o 41,1% [2].
Obserwowana zmia...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy