Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

17 września 2019

NR 52 (Wrzesień 2019)

Odbudowa zęba siecznego w celu zachowania mostu protetycznego z wykorzystaniem technik adhezyjnych i lasera diodowego

282

Pacjent zgłosił się z silnymi bólami w okolicy zęba 35. Ból był samoistny, pulsujący, odczuwany z przerwami. Nasilał się w nocy i przy zmianie pozycji ciała na poziomą. Wzrastał również przy jedzeniu ze względu na nacisk na ząb, zmiany temperatury nie wywoływały natomiast zmian w odczuwaniu dolegliwości. 
Badanie wykazało, iż ząb 35 jest jednym z filarów mostu o zasięgu 35–47. Most jest wykonany na podbudowie metalowej pokrytej ceramiką. Leczenie zostało przeprowadzone ok. sześć lat temu.
Przy teście opukowym ząb reagował bólem.
Badanie RVG wykazało brak leczenia kanałowego zęba i obecne niewielkie zmiany zapalne wokół korzenia zęba. Stwierdzono również próchnicę korzenia zęba wokół korony, niedającą się zaobserwować w ustach pacjenta ze względu na dodziąsłowe położenie brzegu korony.

WIZYTA 1.

 • Badanie pacjenta i ocena przyczyny dolegliwości bólowych. Zdiagnozowano ostry stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych wokół korzenia zęba 35 spowodowany przez zapalenie miazgi.
 • Znieczulenie przewodowe zębów żuchwy po stronie lewej.
 • Oceniono głębokość ubytku próchnicowego pod brzegiem korony jako potencjalnej przyczyny stanu zapalnego miazgi. To pozwoliło wykluczyć jako przyczynę domniemane przeciążenie zwarciowe. Głębokość ubytku zbadano za pomocą zgłębnika periodontologicznego. Ubytek był zupełnie zasłonięty tkanką dziąsłową.
 • Przedstawiono pacjentowi możliwe dalsze plany leczenia. Gdyby nie był obecny ubytek przyszyjkowy, sięgający do komory i pozbawiający koronę szczelności, ząb wymagałby po prostu leczenia kanałowego przez koronę. Ubytek uniemożliwiał jednak zachowanie suchości pola operacyjnego, dodatkowo był cały zasłonięty dziąsłem. 
  Idealnym rozwiązaniem byłoby zdjęcie mostu lub oddzielenie od niego korony z zębem 35 i wówczas przeprowadzenie całego procesu leczenia. Pacjent jednak nie wyraził zgody na takie postępowanie. Został poinformowany o możliwym niepowodzeniu w przypadku zastosowania innej terapii. Uznano, iż leczenie wymagające uszkodzenia mostu może być przeprowadzone w każdym momencie, również w przypadku niepowodzenia innych rozwiązań. W konsultacji z pacjentem zaplanowano próbę leczenia zęba bez naruszania pracy protetycznej.
 • Wykonano trepanację korony protetycznej zęba z wykorzystaniem wierteł przeznaczonych do opracowania metalu. W trakcie takiego zabiegu szczególnie istotna jest ochrona oczu lekarza i pacjenta ze względu na liczne odpryski ceramiki w trakcie przecinania korony.
 • Dotarcie do komory i odnalezienie ujścia kanału są stosunkowo proste w przypadku zębów przedtrzonowych, chociaż w przypadku koron protetycznych należy szczególnie pilnować podążania wzdłuż potencjalnej osi długiej zęba. Po prostu korona protetyczna w moście mogła zostać wykonana niezgodnie z tą osią i jej kształt będzie wprowadzał w błąd. Na szczęście nie było to problemem w tym przypadku.
 • Po odnalezieniu ujścia kanału dokonano pomiaru jego długości poprzez wykonanie kilku zdjęć RVG. W przypadku leczenia kanałowego zębów pod koronami metalowo-ceramicznymi endometr jest bezużyteczny ze względu na możliwe przekłamania pomiarów, chociaż warto go wykorzystać, jeśli tylko możemy osuszyć ząb i uniknąć bezpośredniego kontaktu narzędzia kanałowego z metalem. Mimo to pomiar endometrem nie gwarantuje w takich przypadkach dokładności, stąd konieczność wykorzystania zdjęć RVG.
 • Po pomiarze kanału wykonano jego wstępne opracowanie na długość roboczą z wykorzystaniem narzędzi kanałowych maszynowych systemu TFAdaptive, pracujących w trybie rotacyjno-recyprokalnym. W trakcie wstępnego opracowywania wykorzystano płyny płuczące: roztwór fizjologiczny soli oraz roztwór EDTA, zrezygnowano z wykorzystania roztworu podchlorynu sodu ze względu na niemożność założenia koferdamu i odizolowania całego pola operacyjnego od dostępu śliny (obecny poddziąsłowy ubytek przyszyjkowy).
 • Po częściowym opracowaniu kanału korzeniowego osuszono go i do kanału założono ćwiek gutaperkowy ISO 80, aby całkowicie zablokować jego światło. Usztywniono go materiałem tymczasowym i przystąpiono do dalszych zabiegów.
 • Po znieczuleniu pacjenta wykonano gingiwektomię wokół korony zęba 35. Odsłonięto brzeg korzenia zęba na głębokość ok. 1 mm poniżej przebiegu ubytku. Również cały ubytek został odsłonięty. Zabieg laserowy przeprowadzono z wykorzystaniem lasera diodowego Expertlase (KaVo). Parametry pracy lasera zostały ustalone wg programu „wycięcie dziąsła”, laser pracował z mocą 3,5 W w trybie impulsowym. Średnica włókna szklanego, którym przeprowadzono zabieg, wynosiła 300 µm. Największe znaczenie przy zabiegu wykonywanym laserem diodowym ma odpowiednio zaplanowana linia odcięcia tkanek oraz sam ruch końcówki z włókna szklanego na granicy kontaktu z tkanką miękką. Włókno przesuwano dość szybko, na podobieństwo ruchów pędzla „omiatającego” kilkakrotnie linię cięcia, tak aby nie dopuścić do nadmiernego przegrzania tkanek w trakcie zabiegu. Taki sposób gwarantuje otrzymanie w miarę gładkiej linii cięcia i szybkie gojenie tkanek.
 • Największą zaletą zabiegów przeprowadzanych z wykorzystaniem lasera diodowego w takich przypadkach jest całkowity brak krwawienia z tkanek miękkich, dzięki czemu można od razu wykonywać kolejne zabiegi, nawet te wrażliwe na wilgoć w polu zabiegowym. Najpierw opracowano ubytek z wykorzystaniem wierteł na brzegu oraz ręcznych ekskawatorów o różnej średnicy wewnątrz ubytku pod koroną. Ekskawator wykorzystano ze względu na utrudniony dostęp oraz miękką konsystencję zębiny w ubytku. Opracowanie wykazało, że ubytek sięgał do komory zęba, można było zobaczyć ruch narzędzia w kanale poprzez ubytek.
 • Po opracowaniu zaaplikowano system łączący samotrawiący. Zrezygnowano z zastosowania kwasu ortofosforowego w technice Total Etch ze względu na ryzyko wywołania krwawienia w skoagulowanych brzegach tkanki dziąsłowej po cięciu laserowym. Praktycznie całość ścian ubytku stanowiła zębina, a badania dowodzą, że w przypadku zębiny systemy samotrawiące wykazują większą siłę adhezji niż klasyczne systemy łączące w technice Total Etch.
 • Na krawędzie korony zaaplikowano silan Monobond Plus (Ivoclar) jako odpowiednik systemu łączącego do metalu.
 • Na ściany ubytku nałożono Primer z systemu Optibon...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy