Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

4 czerwca 2021

NR 62 (Maj 2021)

Odbudowa kła w szczęce z zastosowaniem standardowego wkładu koronowo-korzeniowego oraz materiału złożonego. odroczone leczenie protetyczne

0 98

W leczeniu endodontycznym ważne jest nie tylko prawidłowe opracowanie i wypełnienie kanału, ale również szczelna odbudowa, umożliwiająca przywrócenie funkcji i estetyki zęba. Na wybór metody odbudowy mają wpływ w dużej mierze: ilość zachowanych twardych tkanek zęba, umiejscowienie w łuku, warunki zgryzowe oraz stan higieny.

Odbudowa kła w szczęce z zastosowaniem standardowego wkładu koronowo-korzeniowego oraz materiału złożonego (odroczone leczenie protetyczne).
W leczeniu endodontycznym ważne jest nie tylko prawidłowe opracowanie i wypełnienie kanału, ale również szczelna odbudowa umożliwiająca przywrócenie funkcji i estetyki zęba. Na wybór metody odbudowy mają wpływ w dużej mierze: ilość zachowanych twardych tkanek zęba, umiejscowienie w łuku, warunki zgryzowe oraz stan higieny. 
W przypadku znacznej utraty tkanek zęba, zwłaszcza w odcinku przednim, rutynowo stosuje się standardowe wkłady koronowo-korzeniowe z włókien syntetycznych. To rozwiązanie można traktować jako odbudowę tymczasowo-długoterminową lub ostateczną w zależności od warunków w jamie ustnej, a także stabilności odbudowy i zaadaptowania pacjenta w miarę upływu czasu. W prezentowanym przypadku wybrano opcję tymczasowo-długoterminową. Głównym argumentem przemawiającym za tym wyborem była szybka konieczność przywrócenia funkcji zęba ze względu na jego znaczenie w fizjologii narządu żucia(jaką pełni kieł), a także ogólne niekorzystne warunki zgryzowe w jamie ustnej pacjentki. Dzięki jednoseansowej odbudowie pacjentka może cieszyć się natychmiastowym 
efektem.

POLECAMY

Opis przypadku

Do gabinetu zgłosiła się pacjentka w trakcie leczenia endodontycznego prawego górnego kła. Po aktualizacji badania klinicznego i radiologicznego oraz przeprowadzonym wywiadzie pacjentce przedstawiono plan leczenia związany z leczeniem endodntycznym i odbudową części koronowej zęba 13. z użyciem wkładu z włókna szklanego. Po uzyskaniu akceptacji zaproponowanego planu leczenia i zgody na przeprowadzenie leczenia przystąpiono do realizacji procedury.
Pole zabiegowe odizolowano koferdamem. Po uzyskaniu dostępu w świetle kanału stwierdzono obecność wysięku ropnego. Zdecydowano o przeprowadzeniu wieloseansowego leczenia endodontycznego z zastosowaniem preparatu antybiotykowo-sterydowego Dexadent. Podczas kolejnej wizyty wykonano opracowanie biomechaniczne kanału zgodnie z obowiązującymi współcześnie zasadami, a następnie wypełniono metodą kondensacji bocznej gutaperki z uszczelniaczem AD Seal (Meta Biomed). W trakcie leczenia wykonano dwa zdjęcia radiologiczne, które potwierdziły poprawność wykonania procedury.
Ze względu na znaczną utratę tkanek twardych zęba w obrębie korony klinicznej oraz wysokie ryzyko próchnicy, podjęto decyzję o odbudowie zęba z zastosowaniem wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego DentoClic Itena) oraz materiału bioaktywnego Activa Bioaktive-Restorative (Pulpdent). Takie postępowanie umożliwiło odroczenie leczenia protetycznego, wydłużenie czasu obserwacji, utrwalenie prawidłowych nawyków higienicznych.
Pracę rozpoczęto od izolacji pola zabiegowego koferdamem (zdj. 1). Opracowanie przestrzeni dla wkładu oraz adhezyjne cementowanie prowadzone powinno być w reżimie leczenia endodontycznego, aby nie doprowadzić do infekcji systemu kanałowego. Następnie usunięto wypełnienie tymczasowe przy pomocy kulki diamentowej na turbinę z chłodzeniem wodnym (zdj. 2). Kolejnym etapem było wstępne usunięcie wypełnienia ze światła kanału oraz opracowanie ujścia wiertłem Gates-Glidden (zdj. 3). Następnie opracowywano kanał wiertłami kalibrowanymi z systemu DentoClic w kolejnych rozmiarach (zdj. 4). Celem takiego postępowania było pozostawienie nienaruszonej części przywierzchołkowej wypełnienia kanału – długość robocza wynosiła 17,5 mm. Anatomia opracowanego kanału pozwoliła na bezpieczne maszynowe opracowanie kanału na głębokość 10 mm (zdj. 5).
 

Zdj. 1. Stan wyjściowy po izolacji koferdamem

 

Zdj. 2. Stan po usunięciu wypełnienia tymczasowego

 

Zdj. 3. Wstępne usunięcie gutaperki z kanału wiertłem Gates-Glidden

 

Zdj. 4. Zestaw wierteł kalibrowanych z systemu DentoClic (Itena)

 

Zdj. 5. Ustalenie długości przy pomocy linijki endodontycznej i stopera


Zapewniło to ograniczenie preparacji oraz pełną stabilność wkładu, którego zasięg przekraczał wysokość wyrostka o 7 mm. Preparację zakończono, decydując się na zastosowanie wkładu w rozmiarze 1,3 mm oznaczonego kolorem żółtym. Wkład z włókna szklanego o średnicy 1,3 mm (żółty) wprowadzono na pełną głębokość preparacji – 10 mm i oznaczono miejsce odcięcia (zdj. 6). Wkład skrócono do oznaczonej długości za pomocą wiertła diamentowego w kształcie walca osadzonego w końcówce turbinowej z chłodzeniem wodnym (zdj. 7). Takie postępowanie zapewniło odpowiednie i precyzyjne dopasowanie wkładu do wysokości korony klinicznej. Gdy wkład był już gotowy, zweryfikowano jego długość i swobodę wprowadzenia w przestrzeń preparacji (zdj. 8).
Następnie rozpoczęto procedurę adhezyjną. Powierzchnię zębiny kanału oraz zrąb zęba wytrawiono selektywnie 37% kwasem ortofosforowym, tj szkliwo 30 s, a zębinę przez 15 s. Wytrawiacz spłukano dmuchawką wodno-powietrzną przez 30 s, a zrąb zęba osuszono. Następnie naniesiono system łączący połączony z aktywatorem chemicznym, co zapewniło jego polimeryzację w rejonach trudno dostępnych dla światła lampy (zdj. 9).
 

Zdj. 6. Przymiarka wkładu standardowego po zakończeniu preparacji

 

Zdj. 7. Przycięcie wkładu na ustaloną długość

 

Zdj. 8. Kontrola poprawności dopasowania wkładu

 

Zdj. 9. Aplikacja systemu łączącego przy pomocy mikrobrusha

 

Zdj. 10. Wprowadzenie materiału Activa do światła kanału przy pomocy precyzyjnego aplikatora

Kolejnym etapem było zacementowanie wkładu z włókna szklanego połączone z odbudową kikuta przy użyciu materiału Activa Bioactive-Restorative. Materiał wprowadzono do światła kanału przy zastosowaniu wygodnego i precyzyjnego aplikatora (zdj. 10). Podczas wprowadzania tworzywa ostrożnie wycofywano końcówkę aplikatora, utrzymując ją w wianuszku „nadmiaru” tworzywa. Takie postępowanie zapobiega tworzeniu się pęcherzyków powietrza w strukturze materiału. Po wypełnieniu kanału w jeg...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy