Modyfikowanie mikrobioty, czyli aktualne zalecenia w zakresie opieki stomatologicznej

Temat numeru

Jama ustna stanowi początkowy odcinek przewodu pokarmowego i dróg oddechowych. Trafnym określeniem wydaje się zatem stwierdzenie, że to Termopile naszego organizmu. Od wieków łączono choroby jamy ustnej z innymi manifestującymi się w odległych narządach objawami. Jednocześnie wiele jednostek chorobowych rozpoznawanych było dzięki znajomości prodromalnych objawów występujących w jamie ustnej. Obecnie dzięki postępowi wiedzy, ale z szacunkiem uznać trzeba, że i dzięki powrotowi do korzeni w niektórych jej dziedzinach, modyfikujemy nasze podejście do zrozumienia stanu homeostazy – zdrowia organizmu. Obecność mikroorganizmów towarzyszących naszej egzystencji, z etapu wymuszonej tolerancji, zamieniamy na świadomą nierozłączność.

Biofilm w postaci płytki nazębnej, znany jest z codzienności stomatologicznej, nieco rzadziej myślimy o jego formie planktonicznej, a jedynie bardzo nieliczni stomatolodzy spoglądają poza pierścień Waldeyera.
Wprowadzenie pojęcia „super organizmu”, choć brzmiące może nieco górnolotnie, odzwierciedla niezwykły stopień zależności, jaki istnieje pomiędzy organizmem człowieka a jego mikroflorą – jego mikrobiotą.
Mikrobiota – pojęcie wprowadzone przez amerykańskiego genetyka i mikrobiologa Joshuę Lederberga określa łącznie wszystkie mikroorganizmy zasiedlające organizm człowieka. Nie należy mylić tego pojęcia z mikrobiomem, co określa pulę genetyczną składników mikrobioty. Zrozumienie złożonych relacji i zależności pomiędzy organizmem gospodarza i jego mikrobiotą jest zagadnieniem trudnym, albowiem uwzględniać należy zarówno interakcje genetyczne, metaboliczne, jak i immunologiczne. 

POLECAMY

Mikrobiota jak linie papilarne

Skład i liczebność określonych składników mikrobioty związane są z warunkami panującymi w poszczególnych odcinkach przewodu pokarmowego. Zależą one od wielu czynników środowiskowych, a także od zwrotnej kontroli tkanek „gospodarza”. Przyjmuje się, że budowa mikrobioty jest znacznie bardziej indywidualna niż linie papilarne, z tym że nie jest ona tworem stabilnym. Zaburzenia mikroflory...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy