Koferdam w adhezyjnych protokołach rekonstrukcyjnych

Z codziennej praktyki

Kompozytowa rekonstrukcja docelowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi standardami klinicznymi uwzględniającymi minimalnie inwazyjne postępowanie kliniczne. Istotnymi parametrami, które należy uwzględnić, są ilość i jakość pozostałych tkanek zęba oraz występujące obciążenia funkcjonalne oddziałujące na kompleks korona kliniczna–rekonstrukcja.

Wykonanie adhezyjnej rekonstrukcji korony zęba jest możliwe po właściwym przeprowadzeniu badania klinicznego uwzględniającego: wskazania, przeciwwskazania, możliwości techniczne operatora oraz zastosowanie precyzyjnego protokołu klinicznego. Poprawnie przeprowadzone kompleksowe postępowanie ma bowiem znaczący wpływ na osiągnięcie długotrwałego sukcesu klinicznego. W przypadku leczenia rekonstrukcyjnego zębów z zachowaną żywotnością miazgi postępowaniem z wyboru jest zaopatrzenie deficytu tkanek zęba z zastosowaniem techniki bezpośredniej lub pośredniej. Natomiast w przypadku zębów leczonych endodontycznie rekonstrukcja korony zęba wraz ze szczelnym zamknięciem dostępu endodontycznego powinna być wykonana bezpośrednio po ostatecznym wypełnieniu kanału. 
Obecnie poglądem obowiązującym jest przekonanie się, że nie ma korzyści wynikających z opóźniania docelowego leczenia odtwórczego w przypadku zębów leczonych endodontycznie. Optymalny, powszechnie obowiązujący protokół kliniczny uwzględnia zastosowanie koferdamu rutynowo w codziennej praktyce klinicznej. Ponadto bonusem przy takim postępowaniu i zarazem najlepszym sposobem prezentacji wykonywanej pracy z zakresu adhezyjnej stomatologii rekonstrukcyjnej jest wykonanie zdjęć na tle koferdamu. Zmiany prezentowane na zdjęciach wykonanych przed leczeniem i po jego przeprowadzeniu stały się standardem i są powszechnie obserwowane na wszelkich forach społecznościowych skierowanych do stomatologów, jak również stanowią ilustrację przypadków analizowanych w piśmiennictwie. Jednak łatwo można pominąć najważniejszą rolę koferdamu – mianowicie że jest to bardzo ważna bariera wpływająca na bezpieczeństwo podczas procedur klinicznych. 
W niniejszym artykule omówiono znaczenie optymalizowania czasu pracy z zastosowaniem koferdamu w trakcie wykonywania rekonstrukcyjnych procedur adhezyjnych [1–6].
Niniejsza publikacja to wycinek z codziennego dnia pracy klinicznej autora. Prezentowane ryciny to „dorobek jednego dnia”, prezentacja różnych sytuacji, w których rutynowo został zastosowany koferdam.

POLECAMY

Dlaczego stosujemy koferdam?

  • W myśl zasady: „Po pierwsze, nie szkodzić”.
  • W celu prewencji aspiracji narzędzi i materiału stomatologicznego.
  • W celu prewencji uszkodzenia tkanek miękkich.
  • W celu prewencji niebezpieczeństwa aspiracji lub połknięcia ciała obcego podczas procedur klinicznych.
  • W celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta w sytuacji...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy