Dołącz do czytelników
Brak wyników

Implantacja i obciążenie natychmiastowe
Postępowanie z pacjentem ze złamaną koroną zęba 22

artykuły | 11 stycznia 2018 | NR 24
347

W codziennej praktyce stomatologicznej lekarz spotyka się także z pacjentami, u których jest zmuszony do usunięcia zębów w odcinku przednim i nierzadko są to przypadki nagłe. Metodą z wyboru powinna być wtedy implantacja natychmiastowa i o ile to możliwe – z natychmiastowym obciążeniem.

W spółczesna stomatologia daje również inne możliwości pomocy pacjentowi. Niemniej jednak implantacja natychmiastowa daje najlepszy efekt estetyczny i najwyższy komfort życia pacjenta. 

Ten sposób leczenia wymaga spełnienia określonych warunków anatomicznych i odpowiedniego atraumatycznego postępowania chirurgicznego. 

Często można spotkać pacjentów, którym usunięto zęby lub korzenie w sposób szybki i traumatyczny. Niestety, w ten
sposób naraża się pacjenta na kosztowne i czasochłonne zabiegi augmentacyjne. Podczas brutalnej ekstrakcji bardzo często dochodzi do uszkodzenia blaszki przedsionkowej, co może skutkować brakiem możliwości wykonania implantacji natychmiastowej i naraża pacjenta na zabieg lub zabiegi augmentacyjne, a co za tym idzie – na mniej przewidywalny i często gorszy końcowy efekt estetyczny.

Przykładem takiego przypadku, kiedy trzeba było usunąć ząb i natychmiast implantować, może być pacjentka w wieku 32 lat, która zgłosiła się ze złamaną koroną zęba 22. Korona ta odbudowana była na standardowym wkładzie koronowo-orzeniowym, który uległ złamaniu i doprowadził do poprzecznego złamania korzenia zęba.

Ząb 22 został usunięty atraumatycznie przy użyciu urządzenia Piezosurgery firmy Mectron. Końcówka, która kształtem zbliżona jest do periotomu, umożliwia szybkie, łatwe i atraumatyczne usunięcie korzenia. Generalnie wszystkie ekstrakcje, o ile to możliwe, powinny być wykonane za pomocą periotomów lub jeszcze lepiej przy użyciu urządzenia piezoelektrycznego.

Po ekstrakcji zębodół należy oczyścić z resztek ozębnej wiertłem różyczkowym. Następnie można przystąpić do implantacji. Ze względu na rozległy zębodół i w celu poprawienia stabilizacji pierwotnej implant BEGO SEMADOS typu S o średnicy 3,25 mm i długości 15 mm został wprowadzony przy zastosowaniu techniki bone spreading, tzn. zagęszczeniu kości przy użyciu osteotomów. Dzięki temu sposobowi opracowania łoża możliwe było uzyskanie stabilizacji pierwotnej na poziomie 40 Ncm.

W powstałą szczelinę pomiędzy implantem a przedsionkową ścianką zębodołu został delikatnie upchnięty/zaaplikowany materiał kościozastępczy BEGO OSS. Jest to materiał w formie granulek wyprodukowanych z kości wołowej.

Ponieważ możliwe było...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy