Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

2 sierpnia 2022

NR 69 (Lipiec 2022)

Higiena kluczem do estetyki. Opis przypadku

0 105

Uzyskanie estetycznego efektu leczenia pacjenta jest uzależnione od wielu czynników. Na tym etapie napotykamy próbę podkreślenia znaczenia tzw. estetyki czerwonej, co nie jest tożsame z podstawowym warunkiem prawidłowego leczenia, czyli zdrowym przyzębiem.

W opinii autora najczęściej spotykanym błędem w postępowaniu jest zaniechanie higienizacji na rzecz ostatecznego leczenia zachowawczego lub nawet protetycznego. Niejednokrotnie interwencja stomatologa ma charakter incydentalny i nie obejmuje kompleksowego planu leczenia, z uwzględnieniem wszystkich składowych. W tym miejscu można wspomnieć stwierdzenie, iż nie ma ubytków poddziąsłowych, a jedynie są pacjenci nieprawidłowo przygotowani periodontologicznie. Oczywiście zakres możliwości podczas leczenia przyzębia brzeżnego z uwzględnieniem zabiegów korekcyjnych obejmujących właśnie wspomnianą estetykę czerwoną pozwala na uzyskiwanie doskonałych efektów. W praktyce priorytetem jest zawsze uzyskanie prawidłowej higieny i zdrowego przyzębia. W prezentowanym przypadku wyeliminowanie czynników jatrogennych wymagało interwencji, która tylko pozornie zaburzyła podkreślaną z naciskiem sekwencję procedur terapeutycznych. 

POLECAMY

Opis przypadku

Młody pacjent zgłosił się do gabinetu celem uzyskania poprawy wyglądu. Zdjęcie ukazuje zęby sieczne szczęki z uszkodzonymi i nawisającymi nieszczelnymi wypełnieniami oraz licznymi defektami szkliwa (zdj. 1). Ząb 12 odbudowany materiałem złożonym z wykorzystaniem wkładu standardowego. Widoczne zmiany zapalne w obrębie przyzębia były spowodowane zarówno obecnością złogów, jak i wspomnianymi nawisami materiału wypełnień stałych (zdj. 2). Zęby szczęki i żuchwy były zaopatrzone licznymi wypełnieniami stałymi, bez braków ilościowych. 

Zdj. 1. Stan początkowy

 

Zdj. 2. Białe tło potęguje efekt przebarwień


Po badaniu ustalono z pacjentem plan leczenia. Docelowo zaopatrzenie zębów przednich miały stanowić korony protetyczne. Niepewne rokowanie odnośnie do zęba 12 stało się przyczynkiem do skierowania pacjenta na konsultację implantoprotetyczną. Obecność ubytków próchnicy wtórnej przy wypełnieniach w zębach siecznych wymuszała ich wymianę, albowiem korekta nawisów nie pozwalała na wyeliminowanie miejsc retencji płytki. 
Po weryfikacji radiologicznej w uzgodnieniu z pacjentem zęby leczone endodontycznie zaopatrzono standardowymi wkładami z włókna szklanego. Następnie usunięto materiał starych wypełnień i wstępnie oszlifowano zęby (zdj. 3). Opracowanie uwzględniało zachowanie naturalnego szkliwa w rejonie przydziąsłowym w związku z planowanym czasowym odbudowaniem koron materiałem złożonym do czasu uzyskania stabilnego stanu – zdrowego przyzębia (zdj. 4 i 5). 
 

Zdj. 3. Zdjęcie śródzabiegowe ukazuje zakres opracowania szkliwa w rejonie przydziąsłowym

 

Zdj. 4. Obraz po zabiegu

 

Zdj. 5. Lewy profil

 

W opinii autora materiały złożone polimeryzowane wewnątrzustnie nie powinny kontaktować się z tkankami miękkimi przyzębia brzeżnego. Uzyskiwany współczynnik konwersji – pozostawanie resztkowego monomeru, oddziaływanie uwalnianych z masy materiałów kompozytowych innych składników – powoduje niekorzystne skutki biologiczne. Nie bez znaczenia jest również możliwość kontrolowania szczelności i prowadzenia zabiegów higienicznych. Zdjęcie ukazuje preparację nawiązującą do koron częściowych, co było zamierzonym celem zabiegu. Korony kliniczne odbudowano materiałem złożonym i po korekcie starannie opracowano i wypolerowano ich powierzchnie. 
Z powodu wspomnianego niepewnego rokowania ząb 12 pominięto, ograniczając się wyłącznie do korekty nawisów. Efekt zabiegu został z aprobatą przyjęty przez pacjenta, który… pojawił się na jeszcze jednej wizycie, podczas której wymieniono wypełnienia w siekaczach żuchwy (zdj. 6).
 

Zdj. 6. Wizyta kontrolna. Wymienione wypełnienia w siekaczach żuchwy


Opisane leczenie było prowadzone w 2005 r. i zakres postępowania oraz ograniczenia odnoszą się do materiałów i metod sprzed ponad 15 lat, a jak wiemy doskonale, w kwestii materiałowej i zabiegowej nastąpiły wielkie zmiany. Zasadą pozostaje jednak niezmiennie priorytet higieny!

Kolejna wizyta pacjenta, ku wielkiemu zaskoczeniu autora, miała miejsce w roku 2021. Badaniem stwierdzono zadowalający stan higieny oraz obecność zębów leczonych endodontyczne jako skutek zaniechania w 2005 r. wymiany/naprawy nieszczelnych i uszkodzonych wypełnień. Niepewnie rokujący siekacz 12 – stan bez zmian, albowiem nie doczekał się interwencji ze strony żadnego ze stomatologów, którzy podobnie jak autor ocenili rokowanie jako wątpliwe lub co najmniej niepewne. 
Dla autora zaskakujący jest obraz odbudowanych siekaczy 11, 21 i 22 po upływie 16 lat. Tym razem pacjent zwrócił się z prośbą o ponowne odbudowanie siekaczy materiałem kompozytowym z odstąpieniem od wykonywania koron. Doświadczony już wieloletnim leczeniem i wyszkolony przez Google’a szczególną uwagę skierował na odstąpienie od dalszej preparacji zachowanych tkanek twardych zębów. Po wnikliwej analizie obrazu badania pantomograficznego i zdjęcia zębowego w trybie warunkowym dokonano korekty siekacza 12 (zdj. 7 i 8). Brak prawidłowego wypełnienia kanału wskazywał na konieczność podjęcia ponownego lecz...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy