Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki , Otwarty dostęp

28 września 2021

NR 64 (Wrzesień 2021)

Adaptacyjne kompozytowe wkłady wzmacniane włóknem szklanym
wskazania i ograniczenia

0 322

37-letni pacjent, który podał w wywiadzie odbudowę zęba leczonego endodontycznie i złamanie guzka, zgłosił się do oddziału pomocy doraźnej naszego szpitala stomatologicznego z powodu obrzęku błony śluzowej wyrostka zębodołowego wywołanego przez ropień okołowierzchołkowy zęba 25. Przeprowadzono najpierw doraźne leczenie kanałowe, kolejne wizyty obejmowały zaś wydłużenie korony klinicznej, podniesienie brzegu przyszyjkowego, leczenie endodontyczne i odbudowę po leczeniu endodontycznym z użyciem innowacyjnego wkładu koronowo-korzeniowego (Rebilda Post GT, VOCO). Wykonano koronę tymczasową z chemoutwardzalnego kompozytu (Structur 3, VOCO), wykorzystując część równie innowacyjnego systemu do wykonywania uzupełnień tymczasowych techniką pośrednią przy fotelu pacjenta (GrandioSO Inlay System, VOCO). Ostateczny etap leczenia w postaci korony z ceramiki szklanej o wysokiej wytrzymałości zaplanowano cztery miesiące później.

POLECAMY

Opis przypadku

Historia przypadku

Wiek i płeć pacjenta: 37 lat, mężczyzna.

Przyczyna konsultacji stomatologicznej:
Pacjent zgłosił się do oddziału pomocy powypadkowej i doraźnej naszego szpitala z powodu rwącego bólu i obrzęku po lewej stronie szczęki. Pacjent skarżył się również na uciskową wrażliwość zęba w obszarze objętym procesem patologicznym.

Wywiad stomatologiczny i medyczny"
Pacjent w stanie ogólnym dobrym, bez chorób ogólnoustrojowych. W badaniu stomatologicznym stwierdzono wiele zębów bocznych leczonych kilka lat wcześniej oraz wywołany przez ropień obrzęk błony śluzowej wyrostka zębodołowego w okolicy zęba 25, który miał złamany guzek i stare wypełnienie kompozytowe.

Oczekiwania pacjenta:
Leczenie bólu oraz odbudowa morfologiczna, czynnościowa i estetyczna obszaru dającego dolegliwości.

Dokumentacja i diagnostyka

Wyniki badania klinicznego i obrazowego:
Podczas tej samej wizyty wykonano radiologiczne zdjęcie pantomograficzne w celu potwierdzenia rozpoznania oraz wewnątrzustne zdjęcie zębowe w celu zaplanowania leczenia.

Diagnoza:
Odbudowa zęba leczonego endodontycznie z użyciem metalowego wkładu koronowo-korzeniowego w wywiadzie stomatologicznym. Ropień okołowierzchołkowy i złamanie guzka zęba 25 z wynikającym z tego obrzękiem błony śluzowej wyrostka zębodołowego w dotkniętym obszarze. 

Leczenie

Plan leczenia

Plan leczenia zakładał niezwłoczny drenaż ropnia przez kanał korzeniowy i wstępne leczenie z wykorzystaniem preparatu na bazie wodorotlenku wapnia. Kolejne wizyty obejmowały zabieg periodontologicznego wydłużenia korony dla odtworzenia wystarczającego efektu obręczy, a następnie wstępnej odbudowy podnoszącej brzeg przyszyjkowy. Ostatecznie przeprowadzono leczenie endodontyczne zęba 25 i odbudowę zrębu zęba po leczeniu kanałowym z wykorzystaniem kompozytowych, dzielonych wkładów koronowo-korzeniowych wzmocnionych włóknem szklanym oraz wykonano przy fotelu pacjenta tymczasowe uzupełnienie protetyczne. Ostateczny etap leczenia w postaci pełnej korony z dwukrzemianu litu zaplanowano cztery miesiące później.

Zarys czasowy leczenia

W dniu „zero” przeprowadzono doraźne leczenie kanałowe. Tydzień później wykonano resekcyjny zabieg chirurgiczny na przyzębiu w celu wydłużenia korony klinicznej. Dziesięć dni później wykonano wyniesienie brzegu przyszyjkowego, przeprowadzono leczenie endodontyczne oraz osadzono innowacyjny wkład koronowo-korzeniowy, a następnie wykonano adhezyjną odbudowę zrębu zęba (Rebilda Post GT, VOCO). Po dostosowaniu geometrii odbudowy wykonano przy fotelu pacjenta koronę tymczasową, stosując technikę pośrednią i wtłaczając pod ciśnieniem kompozyt chemoutwardzalny (Structur 3, VOCO). Do wykonania prowizorium zastosowano model silikonowy z masy stanowiącej część zestawu GrandioSO Inlay System, VOCO. Po osadzeniu uzupełnienia tymczasowego nastąpił czteromiesięczny okres obserwacji klinicznej i radiologicznej, po której będzie możliwe zakończenie leczenia poprzez osadzenie korony pełnoceramicznej z dwukrzemianu litu.

Wyniki

Porównanie stanu przed i po:
Najbardziej skomplikowane i najdłuższe etapy leczenia stanowiły odbudowa prawidłowego protetycznego efektu obręczy oraz adhezyjna odbudowa zrębu zęba. Dzięki temu możliwe było prowizoryczne, lecz stabilne zacementowanie tymczasowej korony kompozytowej i przywrócenie utraconej funkcji żucia na zachowanym korzeniu zęba 25 (zobacz: porównanie zdjęć sytuacji początkowej i końcowej).

Dyskusja

Uzasadnienie leczenia:
Pełne utrzymanie naturalnych tkanek zęba stanowiło główny czynnik decydujący o podejmowanych decyzjach terapeutycznych, z którego wynikały mniej inwazyjne procedury.

Wskazania i ograniczenia stosowania wkładów koronowo-korzeniowych z włóknem szklanym Great Taper:
Wykorzystanie systemów Rebilda Post GT jako wkładów koronowo-korzeniowych i odbudowy zrębu zębów leczonych endodontycznie ma na celu głównie pokonanie ograniczeń związanych z klasycznymi wkładami wzmocnionymi włóknem szklanym (np.

Rebilda Post, VOCO), w szczególności w przypadku:

  • nadmiaru przestrzeni w kanale korzeniowym,
  • niedoboru miejsca w kanale korzeniowym, ponieważ w tym przypadku klasyczna preparacja przestrzeni pod wkład wewnątrz kanału korzeniowego wymagałaby bardziej inwazyjnego usuwania tkanek zęba ze ścian kanału, czemu można zapobiec, stosując wkłady w postaci pęczka węższych wkładów, takie jak Rebilda Post GT.

Możliwe jest również połączenie Rebilda Post GT i Rebilda Post System.

P...

Artykuł jest dostępny w całości tylko dla zalogowanych użytkowników.

Jak uzyskać dostęp? Wystarczy, że założysz bezpłatne konto lub zalogujesz się.
Czeka na Ciebie pakiet inspirujących materiałow pokazowych.
Załóż bezpłatne konto Zaloguj się

Przypisy