Wypalenie zawodowe - Co powinniśmy wiedzieć i jak z niego wyjść?

Z codziennej praktyki

Wypalenie zawodowe jest problemem, który z roku na rok dotyka coraz większej liczby lekarzy stomatologów. W jednym z ostatnich badań aż 84% badanych lekarzy stomatologów określiło, że odczuwa objawy wypalenia zawodowego [5]. Wbrew obiegowej opinii nie jest to problem dotyczący wyłącznie osób pracujących przez wiele lat w zawodzie, ale często dotyczy on również osób, które nie mają długiego stażu pracy. W jaki sposób wypalenie zawodowe jest opisywane w aktualnych publikacjach naukowych? W jaki sposób poznać, że jest się osobą wypaloną zawodowo? Co można z tym zrobić?

Czym jest wypalenie zawodowe?

Wypalenie zawodowe często wiążemy z poczuciem, że praca nie dostarcza nam już takiej satysfakcji jak kiedyś. Istotnie, to jedna z podstawowych cech wypalenia zawodowego, jednak nie jedyna [4]. Poczucie to może się wiązać zarówno z częścią wykonywanych przez nas obowiązków, jak i z pewnym obszarem pracy, który zwykle wiązał się dla nas z przyjemnością i satysfakcją. 

POLECAMY

Nie ulega wątpliwości, że zadowolenie z wykonywanej pracy stanowi bardzo istotny czynnik składający się na nasze ogólne samopoczucie, ponieważ praca stanowi istotną część naszego życia. Osoby wypalone zawodowo to również pracownicy, którzy mają poczucie, że od pewnego czasu nie mają okazji i/lub możliwości do dalszego rozwoju zawodowego. Innymi słowy, jest to poczucie związane z tym, że w wykonywanej przez nich pracy osiągnęli już najwyższy poziom, który był możliwy do osiągnięcia, a dalsza praca polega na powielaniu rozwiązań, które znane im są od lat. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla lekarzy, których droga zawodowa jest wyjątkowo trudna i związana z koniecznością opanowania złożonych zagadnień medycznych. Może on dotyczyć tego, że jesteśmy delegowani przez pracodawcę do wykonywania z góry określonych czynności zawodowych, jak również tego, że wszelka inicjatywa po naszej stronie spotkałaby się z oporem ze strony przełożonych.

Problem wypalenia zawodowego jest opisywany dla różnych grup zawodowych. Zasadniczo można stwierdzić, że trudno jest o wyróżnienie takiego zawodu, który byłby odporny na występowanie wypalenia zawodowego wśród pracowników. Wiąże się to z faktem, że każda praca, którą się wykonuje, po pewnym czasie może nie dostarczać już takiej satysfakcji jak na początku. Istnieją jednak takie grupy zawodowe, które są szczególnie narażone na wypalenie zawodowe. Do jednej z tych grup należą lekarze stomatolodzy.

Kogo (i dlaczego) najczę

...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy