Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

23 czerwca 2018

NR 42 (Styczeń 2018)

Standard postępowania w kontakcie z ostrymi narzędziami lub wyrobami medycznymi

249

OSTRE NARZĘDZIE

to wyrób medyczny służący do cięcia, kłucia oraz mogący spowodować zranienie i w efekcie przeniesienie zakażenia. Do tej kategorii należy zaliczyć wszelkie igły, skalpele itp. Jako ostre przedmioty powinny być traktowane również te wyroby medyczne, które przy swoim zwykłym użytkowaniu mogą nieść zagrożenie zranieniem, np. ampułki szklane po ich otwarciu (przełamaniu).

PRACOWNIK (osoba wykonująca pracę)

 -wszystkie osoby pracujące pod kierownictwem lub nadzorem pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej, czyli osoby będące pracownikami w rozumieniu przepisów prawa pracy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych (lekarze konsultanci, lekarze i pielęgniarki zatrudnione w formie umowy zlecenia do pełnienia dyżurów).

 

I Zasady ogólne

 1. Stosować podstawowe zasady higieny: mycia i dezynfekcji rąk przed każdorazową pracą z pacjentem i po niej. 
 2. Zmieniać rękawiczki ochronne każdorazowo między pracą z kolejnymi pacjentami. Rękawiczki ochronne powinny być dostępne dla wszystkich pracowników. Po kontakcie z materiałem zakaźnym rękawiczki należy traktować jako skażone, tak samo jak wszystkie przedmioty i urządzenia dotykane przez te rękawiczki.
 3. Zakładać rękawiczki ochronne do prac, przy których może dojść do kontaktu z krwią, wydzielinami pacjenta lub innym materiałem potencjalnie zakaźnym.
 4. Zakładać rękawiczki ochronne zawsze podczas: sprzątania, mycia narzędzi przed sterylizacją lub dezynfekcją oraz przy sprzątaniu, usuwaniu zanieczyszczeń potencjalnie zakaźnych. 
 5. Myć i dezynfekować lub tylko dezynfekować dłonie każdorazowo przed założeniem i po założeniu rękawiczek ochronnych.
 6. Osłaniać istniejące rany i uszkodzenia skóry wodoszczelnymi opatrunkami.
 7. Unikać wykonywania procedur inwazyjnych przez pracowników z przewlekłymi chorobami skóry (takimi jak np. wyprysk kontaktowy) w okresie zaostrzenia takiej choroby, szczególnie gdy na skórze są obecne rozległe zmiany; uszkodzona powierzchnia skóry stanowi potencjalną drogę transmisji infekcji i zwiększa ryzyko zakażenia; kontakt uszkodzonej skóry z krwią, nawet gdy są założone rękawiczki ochronne, może być niezauważony.
 8. Korzystać z odzieży ochronnej, a także z ochrony błon śluzowych oczu, ust i nosa podczas prac związanych z potencjalną ekspozycją na czynniki zakaźne.
 9. Unikać noszenia obuwia odsłoniętego w miejscach, gdzie może dojść do kontaktu z krwią lub innymi wydzielinami pacjenta; w miejscach, gdzie są używane ostre narzędzia, należy nosić obuwie zasłaniające stopy.
 10. Przestrzegać ustalonych w procedurze Gospodarka odpadami medycznymi oraz planach higieny zasad usuwania zanieczyszczeń i odpadów. 

II. Zalecenia szczegółowe mające na celu zredukowan

...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy