Powtarzalność droga do harmonii estetycznej

Z codziennej praktyki Otwarty dostęp

Pojawiające się nowe materiały kompozytowe zapewniają coraz lepsze właściwości użytkowe. W większości znanych materiałów są stosowane połączenia nowatorskich dodatków i łączenie ich z już wcześniej sprawdzonymi elementami. 

Przykładem takiego innowacyjnego tworzywa jest materiał Harmonize. Potwierdzając „teorię kroczącej kompozytowej ewolucji”, można wskazać na zastosowanie niewielkiej zawartości napełniacza w postaci szkła barowego o wielkości cząstek 5−400 nm, znanego z materiału Point4, pochodzącego od tego samego producenta. Drugim istotnym i również sprawdzonym już składnikiem jest osnowa organiczna, która dzięki szczególnym właściwościom określana jest mianem: „modyfikatora reologicznego”. Ten element stanowi podstawę działania systemu SonicFill. Są to dwa składniki, które mają już zweryfikowaną wartość kliniczną. 

POLECAMY

Nowym, niespotykanym dotąd rozwiązaniem jest zastosowanie drugiej komponenty napełniacza, jaką są syntetyzowane cząstki stanowiące niejako rozwinięcie i udoskonalenie struktury nanoklastrów. Tu oczywiście pojawia się pewi...

Ten artykuł jest dostępny tylko dla zarejestrowanych użytkowników.

Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się.

Przypisy