Nakład bezpośredni. Kompozytowa odbudowa bezpośrednia z przykryciem guzków - opis przypadku

Temat numeru

Współczesną podstawą zabezpieczenia biomechanicznego zębów z rozległą utratą tkanek twardych są odbudowy z przykryciem guzków w postaci nakładów protetycznych, ograniczające zakres preparacji w okolicy przyszyjkowej [1]. Nowoczesne materiały kompozytowe pozwalają na jednowizytowe wykonywanie odbudów z przykryciem guzków bezpośrednio w ustach pacjenta w formie tzw. nakładów bezpośrednich (direct overlay) [2–6]. W opisanym przypadku zaprezentowano odbudowę nakładem bezpośrednim pierwszego górnego zęba trzonowego z rozległym, głębokim, poddziąsłowym ubytkiem MOD.

Pacjent, lat 40, został skierowany w celu leczenia zachowawczego przed planowanym leczeniem ortodontycznym i kompleksową terapią protetyczną. W badaniu wewnątrzustnym stwierdzono (zdj. 1, 2):

POLECAMY

  • przebarwienia tetracyklinowe,
  • liczne nieszczelne, rozległe wypełnienia kompozytowe,
  • ogniska próchnicy pierwotnej i wtórnej,
  • znaczne osłabienie mechanicznie zębów bocznych (7, 8) (ubytki MOD, utrata guzków, pęknięcia).
     
Zdj. 1. Sytuacja początkowa – rozległe wypełnienie MOD

 

Zdj. 2. Sytuacja początkowa – niekompetentne punkty styczne, pęknięcie na powierzchni podniebiennej


Na podstawie badania klinicznego i rentgenowskiego (zdj. 3) ząb 16 zakwalifikowano do odbudowy bezpośredniej z przykryciem guzków tzw. nakładem bezpośrednim jako odbudowę tymczasową długoczasową na okres leczenia ortodontycznego.
 

Zdj. 3. Zdjęcie rentgenowskie skrzydłowo-zgryzowe. Widoczna nieszczelność wypełnienia na powierzchni dystalnej zęba 16


W znieczuleniu nasiękowym usunięto nieszczelne wypełnienia kompozytowe i skrócono guzki. W związku z poddziąsłowym usytuowaniem brzegu ubytku na powierzchni dystalnej preparację wykonano w rozszczelnionym koferdamie (zdj. 4). W celu poprawy szczelności izolacji oraz umożliwienia późniejszej aplikacji klina do odbudowy powierzchni stycznych wykonano gingiwektomię nożem elektrochirurgicz...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy