Medycyna estetyczna w gabinecie stomatologicznym

To wiedzieć powinniśmy

Medycyna estetyczna to dziedzina multidyscyplinarna, wymagająca od praktykujących stałego poszerzania swojej wiedzy poza zakres podstawowej specjalności. Tym właśnie jest sztuka lekarska – stałą nauką i poszukiwaniem najlepszych metod terapeutycznych rozwiązujących zgłaszane przez pacjentów problemy. Coraz dłuższa aktywność socjalna w społeczeństwach wysoko rozwiniętych skłania pacjentów do poszukiwania metod, które pomogą poprawić nie tylko funkcjonowanie i samopoczucie, lecz także wizerunek.

Do gabinetów stomatologicznych trafiają pacjenci z różnymi problemami, często jesteśmy „lekarzami pierwszego kontaktu”. Na normę układu stomatognatycznego składają się przecież: 

POLECAMY

  • norma zgryzowa według Angle’a – harmonijne rysy twarzy: zachowana symetria, prawidłowy profil oraz proporcje trzech pięter twarzy, 
  • prawidłowa czynność i budowa stawu skroniowo-żuchwowego, 
  • równowaga dynamiczna mięśni twarzy, języka, szyi i obręczy barkowej, 
  • prawidłowa dla danego okresu rozwojowego czynność narządu żucia: oddychania, połykania, żucia i wymowy. 

Umiejętność oceny tych wszystkich cech daje nam, stomatologom, szczególne kompetencje do podjęcia działań pozwalających na korektę zaburzeń wynikających z indywidualnych uwarunkowań czy też związanych z procesem starzenia. Nie dziwi więc fakt coraz większego grona stomatologów zajmujących się medycyną estetyczną. Ale dzieje się również odwrotnie – coraz większym zainteresowaniem badaczy i praktyków cieszą się metody zapożyczone z medycyny estetycznej. Preparaty na bazie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!

Przypisy