Dołącz do czytelników
Brak wyników

Higiena rąk

artykuły | 16 stycznia 2018 | NR 26
318

Zwykłe codzienne mycie rąk to mycie za pomocą zwykłego mydła płynnego i wody w celu usunięcia większości drobnoustrojów z niezbyt zabrudzonych rąk (bez zanieczyszczeń organicznych). Takie mycie rąk przeprowadzają osoby spośród personelu niebędące przed lub po kontakcie z pacjentami, pacjenci korzystający z gabinetu stomatologicznego oraz towarzyszące im osoby.

Stosowane jest:

 • przed rozpoczęciem pracy, 
 • po wyjściu z WC,
 • przed kontaktem z żywnością,
 • przed posiłkiem,
 • zawsze, kiedy na rękach są widoczne zabrudzenia, ale nie krew i płyny ustrojowe.

Miejsce stosowania procedury:

 • toalety,
 • pomieszczenia socjalne,
 • szatnie.

Zasady mycia rąk:

 • przed myciem należy zdjąć zegarek, biżuterię,
 • paznokcie przycięte jak najkrócej, zmyty lakier z płytki paznokciowej – noszenie sztucznych paznokci jest zabronione,
 • skaleczenia, uszkodzone powierzchnie dłoni muszą być zabezpieczone wodoszczelnym opatrunkiem. W przypadku bakteryjnego zakażenia miejsca skaleczonego należy rozważyć okresową zmianę stanowiska pracy osób pracujących w gabinecie stomatologicznym, protetycznym,
 • należy przestrzegać kierunku spłukiwania wody z namydlonych powierzchni rąk (dłonie skierowane ku dołowi).

Metodyka mycia rąk:

 • namoczyć ręce letnią wodą (unikać gorącej wody), pobrać mydło poprzez uciśnięcie ramienia dozownika łokciem i pokryć nim wszystkie powierzchnie dłoni. Myć ręce do wytworzenia piany zgodnie z przedstawionym przy stanowisku mycia rąk schematem według Ayliffe’a. Każdy etap obejmuje pięć ruchów „tam i z powrotem”. Najczęściej omijanymi obszarami są: kciuk, grzbiet dłoni, przestrzenie między palcami oraz paznokcie,
 • ręce myć przez co najmniej 30 sekund, zwracając uwagę, by dłonie przez cały czas mycia były skierowane ku dołowi, poniżej linii łokci,
 • po umyciu ręce należy spłukać pod strumieniem bieżącej wody, tak by woda spływała w kierunku palców,
 • ręce osuszyć papierowym ręcznikiem, jednorazowego użycia,
 • kran należy zakręcać tak, aby dotykać go tylko przez ręcznik, lub stosować krany z wysięgnikiem łokciowym.

Opracowano na podstawie:

 1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r., Dz. U.Nr 234, poz. 1570.
 2. Higiena w zakładach opieki zdrowotnej, red. E. Lejbrandt, A. Tymoczko; XXXI aktualizacja lipiec 2011.
 3. Procedury higieny w placówkach ochrony zdrowia, M. Ciuruś; Warszawa 2009.
 4. Zapobieganie zakażeniom w gabinetach zabiegowych a jakość usług medycznych; M.J. Ciuruś, Łódź 1999.

 

......................................................................
(miejscowość, data/opracował/zatwierdził)

 

Karta obserwacji procedury – higiena rąk

Gabinet, pracownia.......................................................................  oddział ................................................................................
Grupa zawodowa..........................................................................  data kontroli ........................................................................

 

Zasady higieny rąk

Inicjały osób obserwowanych/
/Punktacja

Uwagi

           

Przygotowanie rąk do pracy

             

1. Krótko obcięte paznokcie bez lakieru i tipsów – 2 pkt 

             

2. Ręce bez biżuterii (pierścionki, zegarki, obrączki, bransoletki) – 1 pkt

             

3. Skóra rąk bez zmian chorobowych – 2 pkt

             

Technika mycia i dezynfekcji rąk

             

1. Zwilżenie rąk przed nałożeniem preparatu myjącego – odpowiednia ilość (3–5 ml) – 2 pkt

             

2. Dokładne mycie wszystkich powierzchni według techniki Ayliffa – 3 pkt

             

3. Dokładne płukanie rąk – 2 pkt

             

4. Dokładne osuszanie dłoni ręcznikiem jednorazowego użytku przed dezynfekcją rąk – 3 pkt

             

5. Zakręcenie kurka z wodą przy użyciu ręcznika jednorazowego użytku do wycierania rąk – 1 pkt

             

6. Dezynfekcja – nałożenie na suche ręce preparatu dezynfekcyjnego 3–5 ml – 3 pkt    

             

7. Dokładna dezynfekcja wszystkich powierzchni według techniki 
Ayliffa – 3 pkt    

             

Suma – max 22 pkt

             

 

Procedura utrzymania w czystości dozowników do mydła w płynie i środ

...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy