Dołącz do czytelników
Brak wyników

Bezpośrednie, złożone wzmocnienie superkompozytem przyszyjkowej zębiny zęba leczonego kanałowo
w celu zachowania trzonowca

artykuły | 1 lutego 2019 | NR 44
373

Opis przypadku i przygotowanie
Do gabinetu autorki niniejszego artykułu zgłosił się 65-letni kanadyjski dentysta z próchnicą głęboką (4. stopień) korzenia zęba 26. (górny lewy ząb trzonowy). Założono wypełnienie okluzyjno-
-dystalne (OD) obejmujące korzeń. 
Podczas opracowywania próchnicy nie doszło do zranienia miazgi. Dziesięć tygodni później, po nagłym pojawieniu się 
objawów bólowych, podjęto decyzję o wykonaniu leczenia kanałowego. 
Pacjenta skierowano do dentysty specjalizującego się w leczeniu endodontycznym.
Po zakończeniu leczenia kanałowego i założeniu wypełnienia czasowego pacjent wrócił w celu kontynuacji 
leczenia (zdj. 1).
Pacjent poprosił o wykonanie wypełnienia kompozytowego o optymalnych właściwościach mechanicznych, tak aby struktura korony zęba była stabilna, a guzek pokryty. Pokrycie guzka zapewnia jego wzmocnienie. Pacjent poprosił o zachowanie jak największej ilości zębiny przyszyjkowej, ponieważ to ten czynnik ostatecznie decyduje o wytrzymałości na złamanie i o rokowaniu zęba.
Aby uzyskać odpowiednią grubość wymaganą dla wykonania trwałego wypełnienia kompozytowego tego typu, konieczne jest obniżenie ścian zęba o 2 mm. Dokonano tego, najpierw zaznaczając planowaną ilość zniesienia tkanek zęba specjalnymi wiertłami do zaznaczania głębokości preparacji (zdj. 2). Następnie usunięto wypełnienie czasowe, jak również stare wypełnienie amalgamatowe, a na koniec opracowano powierzchnię okluzyjną (zdj. 3 i 4).
W celu zabezpieczenia komory miazgi nałożono cienką warstwę cementu glasjonomerowego do wypełnień, który
miał służyć jako uwalniający fluor podkład.
Na koniec wykonano stopień prosty (shoulder) o głębokości 1 mm i 1,5 mm szerokości wokół całej korony zęba 
(zdj. 5). Umożliwiło to zachowanie całej pozostałej zębiny przyszyjkowej, dzięki czemu ząb zachował dużą wytrzymałość na złamanie nawet po leczeniu kanałowym.
Po wypiaskowaniu piaskiem z tlenkiem glinu o grubości 27 µm wytrawiano ząb przez 15 sekund 33-procentowym roztworem kwasu ortofosforowego w celu wytworzenia jeszcze większej powierzchni wiązania. Następnie nałożono Futurabond U (VOCO) i wcierano go przez 20 sekund, aby uzyskać maksymalne zwilżenie, a co za tym idzie – 
lepszą adhezję wypełnienia.
Sposób wykonania odbudowy
Guzki policzkowe i językowe zostały ukształtowane „z ręki” z zastosowaniem kompozytu nanohybrydowego GrandioSO (VOCO) w kolorze A3, a wysokość guzków sąsiednich zębów wykorzystano jako punkt odniesienia 
(zdj. 6). Na zdjęciu 7 przedstawiono 
widok od strony powierzchni zgryzowej odbudowanych w pierwszej kolejności guzków policzkowych i językowych oraz wstępnie ukształtowaną listewkę pomiędzy guzkami dystalnym policzkowym i mezjalnym podniebiennym, która następnie zostanie zaokrąglona. Listewki brzeżne uformowano z zastosowaniem formówki częściowej V4
(Triodent/Dentsply) dopiero po wykonaniu guzków policzkowych i językowych. W ten sposób stworzony został ubytek klasy I (zdj. 8). Następnie wymodelowano guzek mezjalny policzkowy, a bruzdy wykonano kontrastującym kolorem (zdj. 9).
Ostatnim etapem było kształtowanie guzków mezjalnego centralnego, mezjalnego podniebiennego i dystalnego podniebiennego (zdj. 10). Na koniec została wykonana korekta okluzji (zdj. 11) przed polerowaniem i wykańczaniem wszystkich pięciu guzków (zdj. 12).
Dyskusja na temat wyboru materiału
Wybór systemu łączącego: Futurabond U 
(VOCO). Ten system łączący ósmej generacji charakteryzuje wybitna wytrzymałość na siły ś...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy