Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

15 czerwca 2018

NR 40 (Wrzesień 2017)

Odbudowa dużych ubytków w zębach bocznych
Materiałem ADMIRA FUSION X-TRA

604

W przypadku odbudowy dużych ubytków w zębach bocznych dobrym rozwiązaniem jest nanohybrydowy materiał odtwórczy Admira Fusion x-tra. Do jego zalet należą łatwość pracy, dobre parametry podczas zakładania i wyjątkowa polerowalność. Zastosowanie Admira Fusion X-TRA pozwala także na uproszczenie techniki odbudowy, a tym samym skraca czas pracy lekarza dentysty przy fotelu w porównaniu z tradycyjnymi materiałami i technikami odbudowy.

Spośród różnych materiałów odtwórczych lekarze dentyści zwykle wybierają kompozyty, ponieważ cechują je doskonałe właściwości fizyczne i estetyczne. Dentyści powinni jednak także dobrze znać technikę używania tych materiałów, ponieważ są one wrażliwe na błędy. Dobrze znanym i szeroko badanym problemem, związanym z technikami odbudowy z wykorzystaniem kompozytów, jest skurcz polimeryzacyjny. Powstały w efekcie skurcz powoduje naprężenia na obu powierzchniach adhezyjnych oraz w obrębie samego materiału odtwórczego, co z kolei może skutkować pękaniem wypełnień i próchnicą wtórną w obrębie zachowanych tkanek zębów. Te czynniki mogą także prowadzić do występowania u pacjentów nieprzyjemnej nadwrażliwości. 

POLECAMY

Opracowano wiele technik, które miały zapewnić prawidłową polimeryzację grubych warstw kompozytów, w tym modulowanie natężenia światła, techniki pracy warstwowej przy grubości warstw nieprzekraczającej 2 mm, kontrolę współczynnika C i wykorzystywanie linerów do ubytków. Wszystkie te strategie okazywały się skuteczne i w znacznym stopniu przyczyniają się do wykonywania niezwykłych wypełnień. 

W ostatnich latach obserwowano także rozwój nowych idei, a wraz z nimi nowych grup materiałów kompozytowych. Wraz z techniką bulk-fill pojawiły się kompozyty o znacznie ulepszonej strukturze, co pozwala na wypełnianie ubytków warstwami i grubości wynoszącej jednorazowo 4–5 mm. Jest to możliwe dzięki bardzo niskiemu skurczowi polimeryzacyjnemu i dużej głębokości polimeryzacji tych materiałów. Dla lekarza dentysty oznacza to znaczne uproszczenie techniki odbudowy i w efekcie znacząco skraca czas spędzany przy fotelu. Pomimo tych zmian strukturalnych materiały te zachowują swoją optymalną wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz odporność na ścieranie. 

Opis przypadku

Pacjent, który zgłosił się do gabinetu, miał w zębach 34., 35., 36. i 37. (zęby przedtrzonowe oraz pierwszy i drugi ząb trzonowy po lewej stronie w żuchwie) wypełnienia kompozytowe wymagające wymiany oraz niezadowalające wypełnienia amalgamatowe, wyraźnie wymagające wymiany na nowe (zdj. 1).

Po założeniu koferdamu usunięto wypełnienia i opracowano ubytki (zdj. 2). Po usunięciu wypełnień widać było wyraźnie, że doszło do rozwoju próchnicy wtórnej (zdj. 3). W efekcie powstały rozległe i głębokie ubytki (zdj. 4). W tej sytuacji zdecydowano się na wykonanie bezpośredniej odbudowy, używając kompozytu o niskim skurczu i dużej głębi polimeryzacji. To uprościło i przyspieszyło leczenie, gwarantując zarazem zachowanie wysokiej jakości wypełnień. Zdecydowaliśmy się na użycie materiału Admira Fusion x-tra (VOCO).

Najpierw zmierzono ubytki sondą z milimetrową podziałką i stwierdzono, że w najgłębszym miejscu nie przekraczały one 4 mm. Zastosowano samotrawiący system łączący Futurabond DC (zdj. 5), który następnie polimeryzowano światłem przez 10 sekund (zdj. 6).

Używając formówek i klinów w obrębie ściany mezjalnej i dystalnej, odbudowano listewki brzeżne pojedynczymi warstwami materiału, a następnie polimeryzowano je przez 20 sekund światłem o natężeniu 1000 mW/cm2 (zdj. 7 i 8). Później wypełniono ubytek niemal całkowicie pojedynczą grubą warstwą. Następnie jedną cienką warstwę wykorzystano w celu ostatecznego wyrzeźbienia powierzchni żujących (zdj. 9–11). Zanim przeprowadzono polimeryzację pierwszej warstwy, wstępnie uformowano bruzdy, co ułatwiło orientację podczas formowania ostatecznej warstwy kompozytu. Wykorzystano do tego bardzo cienki zgłębnik. Tę warstwę również polimeryzo...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy