Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

15 czerwca 2018

NR 40 (Wrzesień 2017)

Odbudowa dużych ubytków w zębach bocznych
Materiałem ADMIRA FUSION X-TRA

286

W przypadku odbudowy dużych ubytków w zębach bocznych dobrym rozwiązaniem jest nanohybrydowy materiał odtwórczy Admira Fusion x-tra. Do jego zalet należą łatwość pracy, dobre parametry podczas zakładania i wyjątkowa polerowalność. Zastosowanie Admira Fusion X-TRA pozwala także na uproszczenie techniki odbudowy, a tym samym skraca czas pracy lekarza dentysty przy fotelu w porównaniu z tradycyjnymi materiałami i technikami odbudowy.

Spośród różnych materiałów odtwórczych lekarze dentyści zwykle wybierają kompozyty, ponieważ cechują je doskonałe właściwości fizyczne i estetyczne. Dentyści powinni jednak także dobrze znać technikę używania tych materiałów, ponieważ są one wrażliwe na błędy. Dobrze znanym i szeroko badanym problemem, związanym z technikami odbudowy z wykorzystaniem kompozytów, jest skurcz polimeryzacyjny. Powstały w efekcie skurcz powoduje naprężenia na obu powierzchniach adhezyjnych oraz w obrębie samego materiału odtwórczego, co z kolei może skutkować pękaniem wypełnień i próchnicą wtórną w obrębie zachowanych tkanek zębów. Te czynniki mogą także prowadzić do występowania u pacjentów nieprzyjemnej nadwrażliwości. 

Opracowano wiele technik, które miały zapewnić prawidłową polimeryzację grubych warstw kompozytów, w tym modulowanie natężenia światła, techniki pracy warstwowej przy grubości warstw nieprzekraczającej 2 mm, kontrolę współczynnika C i wykorzystywanie linerów do ubytków. Wszystkie te strategie okazywały się skuteczne i w znacznym stopniu przyczyniają się do wykonywania niezwykłych wypełnień. 

W ostatnich latach obserwowano także rozwój nowych idei, a wraz z nimi nowych grup materiałów kompozytowych. Wraz z techniką bulk-fill pojawiły się kompozyty o znacznie ulepszonej strukturze, co pozwala na wypełnianie ubytków warstwami i grubości wynoszącej jednorazowo 4–5 mm. Jest to możliwe dzięki bardzo niskiemu skurczowi polimeryzacyjnemu i dużej głębokości polimeryzacji tych materiałów. Dla lekarza dentysty oznacza to znaczne uproszczenie techniki odbudowy i w efekcie znacząco skraca czas spędzany przy fotelu. Pomimo tych zmian strukturalnych materiały te zachowują swoją optymalną wytrzymałość na zginanie i ściskanie oraz odporność na ścieranie. 

Opis przypadku

Pacjent, który zgłosił się do gabinetu, miał w zębach 34., 35., 36. i 37. (zęby przedtrzonowe oraz pierwszy i drugi ząb trzonowy po lewej stronie w żuchwie) wypełnienia kompozytowe wymagające wymiany oraz niezadowalające wypełnienia amalgamatowe, wyraźnie wymagające wymiany na nowe (zdj. 1).

Po założeniu koferdamu usunięto wypełnienia i opracowano ubytki (zdj. 2). Po usunięciu wypełnień widać było wyraźnie, że doszło do rozwoju próchnicy wtórnej (zdj. 3). W efekcie powstały rozległe i głębokie ubytki (zdj. 4). W tej sytuacji zdecydowano się na wykonanie bezpośredniej odbudowy, używając kompozytu o niskim skurczu i dużej głębi polimeryzacji. To uprościło i przyspieszyło leczenie, gwarantując zarazem zachowanie wysokiej jakości wypełnień. Zdecydowaliśmy się na użycie materiału Admira Fusion x-tra (VOCO).

Najpierw zmierzono ubytki sondą z milimetrową podziałką i stwierdzono, że w najgłębszym miejscu nie przekraczały one 4 mm. Zastosowano samotrawiący system łączący Futurabond DC (zdj. 5), który następnie polimeryzowano światłem przez 10 sekund (zdj. 6).

Używając formówek i klinów w obrębie ściany mezjalnej i dystalnej, odbudowano listewki brzeżne pojedynczymi war...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy