Nadżerki i owrzodzenia występujące w jamie ustnej - rozpoznanie, leczenie, profilaktyka onkologiczna

To wiedzieć powinniśmy Otwarty dostęp

Przerwanie ciągłości błony śluzowej jamy ustnej nieprzekraczające wszystkich warstw nabłonka jest rozpoznawane jako nadżerka. Goi się najczęściej w ciągu 14 dni, bez pozostawienia blizny. Gdy uszkodzenie błony śluzowej jest głębsze i dotyczy wszystkich warstw nabłonka oraz podnabłonkowej tkanki łącznej, rozpoznaje się owrzodzenie.

Przyczyny pojawienia się nadżerek lub owrzodzeń mogą być różne – od miejscowego urazu przez infekcje wirusowe, bakteryjne lub grzybicze, chorobę Addisona-Biermera charakteryzującą się niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12, niedobory żelaza, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego u dzieci (owsiki), chorobę trzewną (celiakię), liszaj płaski Wilsona (postać nadżerkowo-wrzodziejącą) po choroby nowotworowe. 
Afty nawracające jamy ustnej należą do najczęściej występujących chorób w jamie ustnej o etiologii nieinfekcyjnej. Charakteryzują się cyklicznym występowaniem bolesnych nadżerek lub owrzodzeń na błonie śluzowej jamy ustnej. 

POLECAMY

Rak jamy ustnej

Pod względem częstości występowania jest to w Polsce drugi po raku krtani nowotwór złośliwy rejonu głowy i szyi. Według statystyk rocznie nowotwory są rozpoznawane u ok. 10 mln ludzi, z czego nowotworów głowy i szyi (NGS) jest ok. 500 tys. Obserwowany jest wzrost zachorowalności ze względu na starzenie się społeczeństwa oraz postęp w leczeniu wielu chorób układowych. W Polsce co roku na NGS zapada ok. 5500 osób (co stanowi ok. 5% wszystkich zachorowań), a umiera na nie ok. 3500. Główne czynniki ryzyka to palenie tytoniu, picie alkoholu oraz infekcja Human papilloma virus (HPV). Przyczyniają się one do mutacji genu p53 błony śluzowej jamy ustnej. 
Pozostałe czynniki ryzyka to przewlekły uraz błony śluzowej źle dopasowanymi protezami, występujące stany zapalne w jamie ustnej, zła higiena jamy ustnej oraz występowanie stanów przednowotworowych: leukoplakii i erytroplakii. 
Leukoplakia (biała plama) to rozrost nabłonka wielowarstwowego płaskiego podlegający rogowaceniu. U ok. 5–10% przypadków leukoplakii dochodzi dotransformacji nowotworowej. 
Erytroplakia, czyli czerwona plama, występuje znacznie rzadziej. Cechuje ją zanik błony śluzowej oraz zcieńczenie nabłonka wielowarstwowego płaskiego, w którym występują cechy dysplazji. Erytroplakia w blisko 40% przypadków ulega przemianie złośliwej, a rozróżnienie w drodze badania klinicznego erytroplakii od carcinoma in situ (postać raka przedinwazyjnego) jest niezmiernie trudne.
Podstawowe zasady stomatologicznej profilaktyki onkologicznej stanowią, aby przynajmniej raz w roku przeprowadzać palpacyjne badanie dna jamy ustnej u wszystkich zgłaszających się osób. Każde owrzodzenie występujące w jamie ustnej i nieulegające zmniejszeniu po dwóch tygodniach leczenia powinno obowiązkowo podlegać weryfikacji histopatologicznej. Pojawienie się zmian czerwonych lub barwnikowych powinno podlegać wnikliwej diagnozie.

Nadżerki i owrzodzenia pochodzenia infekcyjnego

Zmiany te należą do najczęściej występujących w jamie ustnej. Wśród wirusów wywołujących zmiany w jamie ustnej wirus Herpes simplex odgrywa szczególną rolę, gdyż zakażenie nim stanowi jedną z najpowszechniejszych infekcji występujących wśród populacji ludzkiej. Najczęściej do infekcji wirusowej dochodzi we wczesnym dzieciństwie – od pierwszego do szóstego roku życia. 
Czynnik etiologiczny stanowią wirusy opryszczki HSV-1 lub HSV-2, z licznymi podtypami serologicznymi. W wyniku pierwotnego kontaktu z danym typem wirusa dochodzi do pojawienia się objawów ostrej choroby wirusowej, czyli w tym przypadku opryszczkowego zapalenia jamy ustnej. Przebiega ono z wysoką temperaturą, złym samopoczuciem, bólami mięśniowymi, powiększeniem węzłów chłonnych. Po dwóch–trzech dniach pojawiają się wykwity miejscowe w jamie ustnej w postaci licznych pęcherzyków, które szybko pękają, przekształcając się w nadżerki. 
Wykwity w jamie ustnej o charakterze nadżerek mogą powstawać także w przebiegu innych chorób wirusowych, takich jak ospa wietrzna, półpasiec, herpangina Zahorskiego, zapalenia adenowirusowe, choroba dłoni, stóp i jamy ustnej, pryszczyca, cytomegalia, różyczka, odra czy AIDS. Objawy pierwotnych infekcji wirusowych w jamie ustnej mogą nakładać się czasowo z objawami ząbkowania. Przyczyną nadżerek i owrzodzeń występujących w jamie ustnej mogą być także infekcje grzybicze, gruźlica, kiła i promienica.

Uraz błony śluzowej

Zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej o charakterze otarcia lub przerwania jej ciągłości (nadżerki i owrzodzenia) mogą powstawać na skutek urazu mechanicznego. Do urazu dochodzi najczęściej podczas nieostrożnych zabiegów higienicznych (zbyt silne i niewłaściwe oczyszczanie gazikiem lub szczoteczką do zębów), wkładania do ust twardych bądź ostrych przedmiotów, spożywania zbyt twardych pokarmów (np. chipsów), nagryzania błony śluzowej (przypadkowego bądź nawykowego), użytkowania aparatów ortodontycznych (zwłaszcza stałych), wizyt stomatologicznych itp. bądź oparzeń (niesprawdzona temperatura podawanych napojów lub pokarmów).

Afty nawracające

Dane dotyczące częstości występowania aft nawracających w populacji ogólnej wahają się w zależności od przyjętej metodologii badania epidemiologicznego w granicach 17–50%, z przewagą wśród osób młodych. Tak więc można z całą pewnością powiedzieć, że afty nawracające stanowią przyczynę najczęściej występujących zmian na błonie śluzowej jamy ustnej o charakterze nieinfekcyjnym. Charakteryzują się pojawianiem na błonie śluzowej jamy ustnej nawracających nadżerek lub owrzodzeń, pojedynczych bądź mnogich, pokrytych włóknikowatym nalotem i otoczonych rąbkiem zapalnym. Występują przeważnie u tych osób, u których za pomocą badań dodatkowych, takich jak ocena podstawowych parametrów krwi obwodowej (morfologia, poziomy żelaza, glukozy i witaminy B12 w surowicy), testów alergicznych i innych, nie można stwierdzić występowania chorób lub nieprawidłowości ogólnoustrojowych. 
Odrębną grupę osób z aftami nawracającymi stanowią ci chorzy, u których co prawda w wyniku badań dodatkowych stwierdzono występowanie określonych nieprawidłowości lub chorób ogólnoustrojowych i podjęto ich skuteczne leczenie, ale nawracające wykwity w jamie ustnej nie ustąpiły.
Etiologia aft nawracających przez wiele lat pozostawała niewyjaśniona. Liczne badania nad etiopatogenezą tego schorzenia przeprowadzone w ostatnich latach wskazują na występowanie zaburzeń odpowiedzi immunologicznej u osób z aftami, tym większych, im cięższy jest przebieg kliniczny obserwowanych wykwitów. Za czynnik sprzyjający powstawaniu wykwitu aftowego w jamie ustnej jest uznawany miejscowy uraz. Może on powstawać na skutek nieleczonych ubytków próchnicowych, nieprawidłowo wykonanych wypełnień (nawisy, chropowate powierzchnie), obecności korzeni zgorzelinowych, aparatów ortodontycznych, wad zgryzu, ostrych zębów, parafunkcji oraz innych urazów zachodzących np. podczas nieostrożnego szczotkowania zębów. 
Na uwagę zasługuje fakt, że opisany uraz można zaliczyć do urazu nieuszkadzającego, czyli takiego, który bezpośrednio nie doprowadza do przerwania ciągłości nabłonka jamy ustnej lub uszkodzenia podnabłonkowej tkanki łącznej. Stanowi on jednak jedynie podłoże, na którym pojawią się wykwity aftowe, które mogą być cyklicznie występującymi zarówno nadżerkami, jak i owrzodzeniami.

Wykwity pseudoaftowe

Cykliczne występowanie nadżerek lub owrzodzeń na błonie śluzowej jamy ustnej może być uwarunkowane, tak jak już zostało powiedziane, nieprawidłowościami lub chorobami ogólnoustrojowymi. Mogą być one wywołane konkretnymi, diagnozowalnymi chorobami lub nieprawidłowościami, takimi jak choroba Addisona-Biermera charakteryzująca się niedoborem kwasu foliowego i witaminy B12, niedobory żelaza, celiakia, czyli nietolerancja glutenu, nadwrażliwości pokarmowe, choroba Leśniowskiego-Crohna, choroby pasożytnicze przewodu pokarmowego u dzieci (np. owsiki). 

Inne choroby

Do zmian błony śluzowej jamy ustnej, w których pojawia się komponenta nadżerkowa lub wrzodziejąca, może dochodzić również w przebiegu chorób śluzówkowo-skórnych, takich jak liszaj płaski Wilsona, pęcherzyca, pemphigoid i rumień wysiękowy wielopostaciowy.
Zespół PFAPA, rozpoznawany głównie u dzieci poniżej piątego roku życia, o nieustalonej etiologii, charakteryzuje się nawrotowym występowaniem epizodów gorączkowych z towarzyszącym aftowym zapaleniem jamy ustnej, zapaleniem gardła i powiększeniem węzłów chłonnych szyjnych. Ulega on samoistnej remisji.

Różnicowanie

Podstawą diagnostyki są wnikliwe badania podmiotowe i przedmiotowe, a w uzasadnionych przypadkach – badania dodatkowe. Nadżerki i owrzodzenia występujące w jamie ustnej za wyjątkiem zmian urazowych posiadają lepiej lub gorzej poznaną etiologię ogólnoustrojową. Zmiany te powinny być różnicowane pomiędzy sobą.

Leczenie

Niezależnie od właściwej diagnostyki i ewentualnego leczenia ogólnoustrojowego zmian nadżerkowo-wrzodziejących w jamie ustnej należy jak najprędzej rozpocząć leczenie miejscowe, zmierzające do zmniejszenia dolegliwości bólowych i ryzyka infekcji oportunistycznych, umożliwienia prawidłowego odżywiania się, mówienia czy wykonywania podstawowych czynności higienicznych w jamie ustnej. W każdym przypadku zmian leczenie miejscowe należy rozpocząć od doprowadzenia jamy ustnej do właściwego stanu higienicznego, usunięcia ewentualnych czynników urazowych, zalecenia łagodnej, ale pełnowartościowej diety oraz właściwych czynności higienicznych. 
Dodatkowo wskazana jest farmakoterapia miejscowa w postaci preparatu przeciwzapalnego, antyseptycznego, powlekającego, umożliwiającego izolację wykwitów od środowiska jamy ustnej i uśmierzającego doznania bólowe. Leczenie to nie ma co prawda wpływu na częstość pojawiania się nowych wykwitów, ale przyspiesza gojenie, ogranicza ich rozwój oraz w sposób znaczny poprawia komfort życia. Ważne, aby preparat stosowany u dzieci był o akceptowalnym smaku oraz łatwy i szybki w aplikacji, zarówno we fragmentach błony śluzowej jamy ustnej narażonych na uraz mechaniczny (wargi, podniebienie twarde, dziąsła, język, policzki), jak i w miejscach trudno dostępnych (podniebienie miękkie, tylna ściana gardła, łuki podniebienne), oraz nie miał działania drażniącego. 
Nie bez znaczenia jest konsystencja preparatu i jego zdolność do trzymania się zmienionej tkanki. Składniki takie jak poliwinylopirolidon (ang. Poly(N-vinylpyrrolidone) – PVP) czy kwas hialuronowy mają zdolność szybkiego tworzenia stabilnej warstwy (filmu) na powierzchni tkanki i pełnią rolę bariery mechanicznej. Przylegając do uszkodzonej śluzówki jamy ustnej, długotrwale zmniejszają dyskomfort związany z bólem wywoływanym częstym podrażnianiem odsłoniętych zakończeń nerwowych. Warstwa utworzona z PVP może zawierać różne substancje czynne, np. związki o działaniu sprzyjającym gojeniu się błony śluzowej jamy ustnej (w tym substancje czynne roślin i kwas hialuronowy – związki wspomagające naturalny proces gojenia uszkodzonych tkanek). Dzięki silnym właściwościom adhezyjnym preparat leczniczy może utrzymywać się na śluzówce błony jamy ustnej na tyle długo, aby składniki terapeutyczne mogły wniknąć w uszkodzone miejsce. Obecność śliny w jamie ustnej oraz ruchy języka stanowią duże utrudnienie dla utrzymania się leków na zmienionej chorobowo błonie śluzowej.
Warto dobrać odpowiednią formę preparatu do rodzaju i umiejscowienia zmiany oraz wieku pacjenta. Najbardziej praktyczną formą preparatu działającego miejscowo wydaje się żel. Idealnie sprawdza się w leczeniu pojedynczych, ograniczonych zmian w jamie ustnej. W trudno dostępnych miejscach w obrębie jamy ustnej, na tylnej ścianie gardła dobrym wyborem będzie forma sprayu. Umożliwi ona aplikację bez zbędnego narażania dziecka na wywołanie odruchu wymiotnego. Gdy zmiany są rozsiane, a dziecko rozumie i wykonuje nasze polecenia, warto wybrać formę płynu, która najłatwiej pokryje zmienione chorobowo miejsca w jamie ustnej.
Należy mieć na uwadze, że preparaty sterydowe oraz zawierające witaminę A, choć często nieodzowne i skuteczne, można stosować wyłącznie miejscowo, pod ścisłą kontrolą lekarza stomatologa. Należy zdecydowanie unikać preparatów zawierających alkohol lub pochodne kwasu acetylosalicylowego, które wręcz utrudniają gojenie się wykwitów nadżerkowo-wrzodziejących w jamie ustnej. 
U dzieci powinno unikać się regularnego stosowania preparatów zawierających pochodne kwasu p-hydroksybenzoesowego, jak również pochodne acetanilidu. Wiele preparatów na afty i uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej dostępnych na rynku nie jest przeznaczonych do stosowania u dzieci. Inne mają liczne ograniczenia dotyczące wieku dziecka oraz częstości dawkowania, o czym należy zawsze pamiętać.

Podsumowanie

 • Bardzo ważny element profilaktyki onkologicznej stanowi prawidłowe leczenie miejscowe i obserwacja każdego owrzodzenia w jamie ustnej przez okres nie dłuższy niż 14 dni. Po tym okresie wykwit powinien ulec znacznemu zmniejszeniu. Gdy tak się nie stanie, podlega on obowiązkowej weryfikacji histopatologicznej.
 • Bardzo ważny element profilaktyki onkologicznej stanowi palpacyjne badanie dna jamy ustnej u każdej zgłaszającej się do stomatologa osoby, przynajmniej raz do roku.
 • Zmiany czerwone i barwnikowe błony śluzowej jamy ustnej wymagają szczególnie wnikliwej diagnostyki.
 • Diagnostyka zmian nadżerkowo-wrzodziejących występujących w jamie ustnej często wymaga przeprowadzenia badań dodatkowych.
 • Leczenie zmian nadżerkowo-wrzodziejących należy rozpocząć od wdrożenia prawidłowej higieny jamy ustnej oraz od wprowadzenia leczenia miejscowego prowadzącego do zmniejszenia dolegliwości bólowych i przyspieszenia gojenia się wykwitów.

Piśmiennictwo:

 1. Bong C.L., Hilliard J., Seefelder C., Severe methemanoglobinemia from topical beznocaine 7,5% (Baby Orajel) use for teething pain in a toddler, Clin Pediatr 2009; 48 (2): 209–211.
 2. Gonsalves W., Chi A., Neville B., Common oral lesions: part I. Superficial mucosal lesions, Am Fam Physician 2007 Feb 15; 75 (4): 501–506.
 3. Górska R., Choroby błony śluzowej jamy ustnej, Med Tour Press Int, Warszawa 2007.
 4. Konopka T., Mendak M., Występowanie chorób błony śluzowej jamy ustnej u pajentów poradni specjalistycznej we Wrocławiu w latach 1992–2003, Dent Med Probl 2004; 41 (4): 717–725.
 5. Kułakowski A., Nowotwory głowy i szyi u progu XXI wieku, Mag Otololaryng 2004; III, 2 (10): 37–39. 
 6. The Pharmac J 2019; 302 (7923), DOI: 10.1211/PJ.2019.20 205 786.
 7. Lewkowicz N., Recurrent aphthous stomatitis – a reflection of gastrointestinal diseases?, Dent Med Probl 2015; 52 (4): 472–478.
 8. Mrówka-Kata K., Kata D., Miśkiewicz-Orczyk K., Namysłowski P., Zespół PFAPA – periodic fever, aphtous stomatitis, pharyngitis and cervical adenitis (okresowa gorączka, aftowe zapalenie jamy ustnej, zapalenie gardła, zapalenie węzłów chłonnych szyi), Ann Acad Med Siles 2012; 66 (1): 57–59.
 9. Nowak M., Górska R., Dwilewicz-Trojaczek J., Współczesne możliwości w diagnozowaniu aft nawracających (RAS), Nowa Stomatologia 2002; 21 (3): 143–145.
 10. Nowak M., Dziechciarz P., Dwilewicz-Trojaczek J., Częstość występowania celiakii u pacjentów z aftami nawracającymi w jamie ustnej – doniesienie wstępne, Wiadomości Lekarskie 2002; 55 (9–10): 542–546.
 11. Nowak M., Górska R., Dwilewicz-Trojaczek J., Porównanie odsetka komórek TCR alfa/beta i TCR gamma/delta surowicy krwi obwodowej u chorych z aftami nawracającymi (RAS) i u osób zdrowych, Stom Wsp 2006; 13–16.
 12. Osuch-Wójcikiewicz E., Rak jamy ustnej i gardła, Mag Otololaryng 2004; III, 2 (10): 41–44. 
 13. Szponar E., Ślebioda Z., Mania-Końsko A., Afty przewlekłe nawracające u pacjentów Kliniki Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej UM w Poznaniu na podstawie 10-letnich obserwacji, Czas Stomatol 2008; 61 (7): 488–494.
 14. Vucicevic Boras V., Savage N.W., Recurrent aphthous ulcerative disease: Presentation and management, Austr Dent J 2007; 52 (1): 10–15.

Przypisy