Dołącz do czytelników
Brak wyników

Z codziennej praktyki

18 kwietnia 2018

NR 36 (Styczeń 2017)

Koferdam
Trudne sytuacje

Leczenie w koferdamie jest podstawowym zabezpieczeniem zęba leczonego kanałowo. Pozwala nie tyle na osiągnięcie lepszego wyniku leczenia kanałowego, ile na niepogorszenie sytuacji wyjściowej, a tym samym rokowania. W poprzednim numerze opisane zostały przypadki, w których założenie koferdamu nie stanowiło problemu. Jednak takie sytuacje nie zawsze się zdarzają i jak to w życiu, trzeba być przygotowanym na wszystko.

Ząb, któremu brakuje jednej lub więcej ścian, powinien mieć te ściany odbudowane, chociażby tymczasowo, na potrzeby leczenia kanałowego. Odbudowę taką wykonuje się z kompozytu w kształtce lub z wolnej ręki. Istotne jest, aby była ona możliwie jak najbardziej szczelna i nie miała nawisów, które utrudnią oczyszczanie zęba przez pacjenta.

W przypadku ubytków II klasy według Blacka najprościej jest takie brakujące ściany odbudować za pomocą kształtki i kompozytu. Jeśli nie ma się możliwości odbudowy takiego zęba z użyciem kształtki, należy brakujące ściany odbudować z wolnej ręki, a w ostateczności – jeśli odbudowa nie jest w stanie utrzymać się po obciążeniu klamrą od koferdamu – zabezpieczyć ząb uszczelniaczem do koferdamu i przeprowadzić leczenie bez użycia klamry i gumy.

W przypadku, gdy odbudowane są ściany styczne, ważne jest, by po założeniu koferdamu przeciągnąć nitką w przestrzeniach międzyzębowych, co pozwoli na wprowadzenie i poprawne ułożenie gumy od koferdamu w tych przestrzeniach, a tym samym poprawi szczelność. 

Poniżej przedstawiono przypadki, w których przed leczeniem niezbędne było odbudowanie brakujących ścian, oraz jeden, w którym jedynym zabezpieczeniem był uszczelniacz do koferdamu i wałek.

Przypadek 1.

Pacjent zgłosił się z powodu ubytku w zębie 26. Klinicznie stwierdzono ubytek obejmujący ścianę oraz listwę bliższą, nieszczelne wypełnienie klasy I według Blacka oraz ubytek próchnicowy na ścianie dalszej. Po opracowaniu okazało się, że od strony dalszej ubytek drąży do komory i niezbędne jest przeprowadzenie leczenia kanałowego. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas leczenia, podjęto decyzję o odbudowie ścian proksymalnych (bliższej i dalszej) i pozostawieniu wolnego otworu trepanacyjnego. W tym celu założono napinacz z paskiem na zęby trzonowe z dwoma brzuszkami i uszczelniono całość klinami. Następnie wytrawiono szkliwo i zębinę, wypłukano wytrawiacz, zaaplikowano system wiążący i odbudowano brakujące ściany kondensowalnym kompozytem. 

Przypadek 2.

Pacjentka zgłosiła się w celu leczenia kanałowego zęba 36. Ząb miał jedynie ścianę policzkową. Po usunięciu opatrunku i opracowaniu próchnicy, pomimo niskiego poziomu tkanek twardych od strony języka, udało się założyć koferdam. Klamra nie trzymała się jednak na tyle mocno, aby dawać pewność, że nie spadnie podczas zabiegu. W związku z tym po dokładnym osuszeniu ubytku wytrawiono zrąb koronowy, naniesiono system wiążący i po jego polimeryzacji odbudowano brakujące ściany styczne i ścianę językową płynnym kompozytem w kolorze zielonym, tak aby lekarz zlecający, który będzie wykonywał odbudowę, mógł w prosty sposób odróżnić, gdzie kończy się materiał, a zaczynają tkanki twarde zęba. 

Przypadek 3.

Pacjentka zgłosiła się w celu leczenia kanałowego zęba 14. Ząb miał złamaną ścianę językową i posiadał jedynie ścianę policzkową. Od strony podniebienia linia złamania przebiegała w sposób uniemożliwiający założenie klamry, nie było też możliwości wykonania takiej odbudowy tymczasowej, która utrzymałaby klamrę. Zdecydowano się na przeprowadzenie leczenia jedynie w obecności uszczelniacza do koferdamu, który naniesiono w przestrzenie międzyzębowe oraz od strony podniebiennej, a w przedsionku założono wałek. Ponieważ był to górny ząb przedtrzonowy, ryzyko, że może dojść do zaślinienia i przez to kontaminacji jamy zęba, było niewielkie i zdecydowano się na takie rozwiązanie. W przypadku dalej położonych zębów zdecydowano by się na założenie klamry do koferdamu, nie na ząb, a na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy