Dołącz do czytelników
Brak wyników

Gluma Bond

artykuły | 17 stycznia 2018 | NR 29
256

W niniejszym numerze „eksperta” skupimy się na systemach łączących. Od wielu lat pojawiały się systemy, które stawały się bardziej lub mniej efektywne. Systemy uniwersalne sprawiają, że możemy działać przy pomocy tylko jednego jednobutelkowego bondu.

Uzyskanie trwałego efektu terapeutycznego w leczeniu zachowawczym z wykorzystaniem materiałów złożonych wymaga właściwego połączenia tkanek naturalnych z tworzywem rekonstrukcji. Stosowane od wielu lat systemy łączące kolejnych generacji pozwalały wyraźnie skrócić czas aplikacji. Wprowadzanie systemów samotrawiących – choć nie poprawiło siły łączenia – istotnie zmodyfikowało procedurę postępowania, czyniąc ją znacznie mniej wrażliwą na uchybienia. Pojawienie się systemów określanych jako uniwersalne sprawia, że każda z dotychczasowych technik postępowania może być realizowana z wykorzystaniem jednego jednobutelkowego bondu. Obecnie dostępna rodzina systemów łączących firmy Heraeus Kulzer rozszerzona została o nowy – Gluma Universal Bond. Oferowane dotychczas systemy Gluma kolejnych generacji zawsze gwarantowały zadowalającą jakość i doskonałą kompatybilność z dedykowanymi kompozytami. Ostatnie produkty z tej linii – Gluma Comfort Bond i Gluma 2 Bond nadal spełniają swoją funkcję, jednak ze względu na stosowane rozwiązania, skład i rodzaj monomerów wymagały skrupulatnego przestrzegania określonych zasad aplikacji. Najnowszy bond Gluma Uniwersal zdecydowanie ułatwia postępowanie, zwiększając równocześnie zakres wskazań klinicznych do jego stosowania. Obecnie oprócz stosowania techniką selektywnego lub totalnego trawienia wykorzystywany może być jako self each, czyli z pominięciem etapu wstępnego trawienia. Zastosowany skład monomerów 4-Meta i MDP-10 zapewnia możliwość uzyskiwania połączenia pomiędzy różnorodnymi tworzywami, w tym cyrkonem, metalami (stopami szlachetnymi i nieszlachetnymi), kompozytami chemo-, a także światłoutwardzalnymi. Przymiotnik „uniwersalny” odnosi się zatem nie tylko do techniki stosowania, ale i szerokiego zakresu wskazań. Warto dodać, że mieszaniny tych monomerów były już stosowane w dostępnych produktach. Jednak precyzyjny opis składu i proporcje są ścisłą tajemnicą producenta.

Dodatkowo w przypadku Gluma Uniwersal Bond zastosowano jako rozcieńczalnik konfigurację wody i acetonu. W świetle zapewnień producenta oprócz ułatwionego wykorzystania właściwości składników zarówno hydrofilowych, jak i hydrofobowych mieszanina zapewnia łatwe i co ważniejsze – skuteczne usuwanie wody podczas osuszania, a co za tym idzie – uzyskiw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy