Dołącz do czytelników
Brak wyników

Porównanie irygatorów stacjonarnych
AquaPick, AquaJet i OxyJet

artykuły | 17 kwietnia 2018 | NR 35
283

Irygator to urządzenie stosowane w celu wspomagania podstawowych zabiegów higienicznych, do których zalicza się szczotkowanie oraz nitkowanie przestrzeni międzyzębowych. Zadaniem zarówno szczotkowania, jak i nitkowania jest usuwanie płytki nazębnej i resztek pokarmowych z powierzchni zębów. Przepłukiwanie wpływa na poprawę stanu tkanek przyzębia poprzez masaż dziąseł, wymywanie resztek pokarmowych oraz częściową redukcję objętości biofilmu bakteryjnego z powierzchni.

Mechaniczne oczyszczenie zębów powinno być wdrożone od momentu pojawienia się pierwszych zębów w jamie ustnej (ok. 6. miesiąca życia), a irygacja może być stosowana od 4.–5. roku życia. Zabiegi higieniczne prowadzone muszą być jednak całe życie, czyli zarówno przed pojawieniem się pierwszego zęba, jak i po utracie ostatniego, a więc w bezzębiu, które niejednokrotnie stanowi skutek zaniechań w tej materii.

Rozpatrując stosowanie irygatorów, należy wspomnieć, że jest to jedna z metod hydroterapii, a jeśli będą stosowane wody lecznicze, z powodzeniem można ją uznać za balneoterapię. 

Starsze metody irygacji poprzez nasadzanie wężyków na krany, opisywane w dawnych podręcznikach, zastąpione zostały specjalnie stworzonymi do tego celu urządzeniami. Zależnie od konstrukcji są to irygatory stacjonarne lub bezprzewodowe. Niejednokrotnie spotyka się również zintegrowane konstrukcje obejmujące połączenie szczoteczek elektrycznych i irygatorów.
W odróżnieniu od wspomnianych metod zapewniających płukanie przestrzeni strumieniem ciągłym, współczesne urządzenia oferują znacznie wyższe wartości ciśnienia i różnorodne przestrzenne konfiguracje strugi lub – jak to ma miejsce dla OxyJet – mieszaniny wodno-powietrznej. Zmiana ciśnienia w postaci strumienia pulsacyjnego sprzyja usuwaniu resztek pokarmowych, debris i skutecznie zmniejsza ilości biofilmu, choć nie można liczyć na jego pełną eliminację. Potwierdzona w licznych opracowaniach wysoka skuteczność w leczeniu zapalenia dziąseł i poprawa w wartościach wskaźnika Plaque Index jednoznacznie wskazuje na celowość stonowania irygacji jako metody wspierającej podstawowe zabiegi higieniczne.

Jak zaznaczają Szczepańska i wsp. [8], irygatory stomatologiczne są polecane dla dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci, które w danym okresie nie mogą stosować podstawowych metod walki z biofilmem – ograniczenia w stosowaniu szczoteczek do zębów ze względu na ryzyko zwiększonego krwawienia. W tych przypadkach irygator pełni dodatkową funkcję – oczyszcza powierzchnię zębów. W celu zwiększenia skuteczności do zbiornika z wodą można dodać środki o działaniu przeciwpróchnicowym lub przeciwzapalnym. Podejmowane badania wykazały np. wzrost skuteczności zabiegów prowadzonych przy użyciu wody magnetyzowanej, nie wykazano jednak wartości istotnych statystycznie. 

Przed zastosowaniem irygatora należy zapoznać się z informacjami, jakie przekazuje producent urządzenia, a co ważniejsze ze wskazaniami do stosowania określonych preparatów. 

Producenci sprzętu zastrzegają, że pojemniki powinny być napełniane jedynie ściśle określonymi preparatami ze względu na ryzyko zablokowania przepływu przez wytrącanie substancji. Niemniej trzeba pamiętać, że przy stosowaniu wody konieczne jest okresowe usuwanie osadu – odkamienianie. Warto zaznaczyć, że istnieją również medyczne przeciwwskazania do stosowania irygatorów, np. nie powinny one być stosowane w okresie pancytopenii, ponieważ należy unikać urazów tkanek [7]. 

Bardzo istotną jest kwestia użycia irygatorów do celów higienicznych w przypadku leczenia wad ortodontycznych aparatami stałymi. Konstrukcja aparatów: obecność zamków, pierścieni, drutu i ligatur sprzyja zaleganiu płytki bakteryjnej, istotnie utrudniając możliwość prawidłowego oczyszczania trudniej dostępnych powierzchni. Najwięcej biofilmu akumuluje się na bliższej i dalszej podstawie zamka znajdującej się poniżej drutu ortodontycznego. W okresie leczenia stałymi aparatami ortodontycznymi bardzo istotne jest dbanie o higienę jamy ustnej, a każdorazowe zabiegi higieniczne powinny trwać przynajmniej 10 min i być wykonywane z należytą starannością. Jeżeli wystąpi zaniedbanie, bardzo szybko dojdzie do powstawania zmian demineralizacyjnych, ubytków próchnicowych, zapalenia dziąseł. Dla pełnego obrazu warto może podkreślić, że „obserwowane skutki uboczne” mogą być naturalną konsekwencją uchybień na etapie kwalifikacji pacjentów przy jednoczesnym braku niezbędnego nacisku na wdrożenie prawidłowych nawyków higienicznych.

W świetle dostępnych opracowań irygatory stomatologiczne bez wątpienia powinny stanowić dopełnienie gamy zabiegów higienicznych w codziennej praktyce każdego pacjenta. 

Autorzy podjęli próbę oceny wybranych konstrukcji z uwzględnieniem walorów czysto użytkowych. Ocenie poddano trzy urządzenia stacjonarne: AquaPick, AquaJet i OxyJet.

Walory estetyczne pozostają kwestią na tyle otwartą, że warto pozostawić ją ocenie użytkownika. Pewne cechy irygatorów porównano w formie tabeli (tab. 1).

Na podkreślenie zasługuje fakt, że jedynym urządzeniem, które nie jest wyposażone w pojemnik do przechowywania końcówek, jest AquaPick. Oferowane przez producenta uchwyty zaopatrz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy