Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

3 lutego 2019

NR 47 (Listopad 2018)

Fundacja „Z uśmiechem przez życie” walczy z rakiem jamy ustnej

231

Ideą powstania Fundacji jest szerzenie wiedzy o nowotworach jamy ustnej. Problem raka piersi, raka prostaty, raka mózgu czy raka płuc jest tematem często poruszanym w mediach – ludzie wiedzą, jakie są główne czynniki ryzyka, jakie są możliwości walki z tymi nowotworami, gdzie i jak wykonać badania profilaktyczne.

 

Siedem lat temu, kiedy powstała Fundacja, takiej wiedzy brakowało w odniesieniu do nowotworów jamy ustnej. Stąd też pomysł powołania Fundacji „Z uśmiechem przez życie” jako organizacji, której misją jest budzenie świadomości i szerzenie tej wiedzy zarówno wśród lekarzy stomatologów, jak i w całym społeczeństwie.

Podmiotami, do których adresujemy nasze działania, są personel medyczny (stomatolodzy i higienistki stomatologiczne), jak również potencjalni 
pacjenci.

Pierwszy typ aktywności Fundacji „Z uśmiechem przez życie” to konferencje i szkolenia o tematyce onkologiczno-stomatologicznej, przeznaczone dla lekarzy dentystów i higienistek, współpraca z uniwersytetami medycznymi i PTSS-em oraz udział w targach KRAKDENT, CEDE i Warsaw Dental Medica Show. To wreszcie prowadzenie strony internetowej www.zusmiechem.org.pl z informacjami na temat nowotworów jamy ustnej, ich przyczyn, możliwości zapobiegania im, informacjami o urządzeniach do badań profilaktycznych oraz filmami edukacyjnymi.

Drugą częścią naszej działalności jest podnoszenie świadomości pacjentów – to znaczy każdego z nas, ponieważ zachorować może każdy. Dlatego też z wiedzą o raku jamy ustnej staramy się dotrzeć do różnych mediów. Przede wszystkim jednak współorganizujemy z gabinetami stomatologicznymi dni otwarte, podczas których pacjenci mogą skorzystać z bezpłatnego badania jamy ustnej pod kątem zmian potencjalnie kancerogennych. Coraz częściej patronatem takie akcje obejmują samorządy, czasami również współfinansując badania służące zdrowiu lokalnej społeczności.

Badanie wykonane w ramach profilaktyki przednowotworowej to przede wszystkim wnikliwa diagnostyka i badanie nie tylko zębów, ale też błony śluzowej jamy ustnej oraz badanie głowy i szyi. Umożliwia ono wczesne wykrycie potencjalnie nowotworowych zmian na błonie śluzowej jamy ustnej i skierowanie pacjentów do dalszej diagnostyki onkologicznej. 

Należy pamiętać, że wczesne wykrycie raka jamy ustnej pozwala na jego skuteczne leczenie.

Podczas dnia otwartego pacjenci otrzymują informacje na temat przyczyn i skutków zachorowania na raka jamy ustnej, a także możliwości chronienia się przed nim. Dostają też ulotki dotyczące samokontroli.

W trakcie organizowanych dni otwartych wykorzystywane są urządzenia do badań przesiewowych pozwalające na wykrycie nieprawidłowości, gdy nie są one jeszcze widoczne gołym okiem w świetle unitu.

Zdaniem stale współpracujących z nami lekarzy badanie przesiewowe jamy ustnej niewątpliwie powinno być bardziej rozpowszechnione i dostępne dla pacjentów. Stomatolodzy zauważają też dużą niewiedzę pacjentów, zwłaszcza starszych osób, na temat higieny i użytkowania protez stałych i ruchomych, co jest przyczyną częstych zmian na błonie śluzowej.

Praktyka pokazuje, że pacjenci mający protezy całkowite nie widzą potrzeby umówienia się na wizytę kontrolną, ponieważ nie mają zębów. W starzejącym się społeczeństwie takich osób będzie więcej. Tymczasem bezzębna jama ustna też wymaga badania, co zwykle ma miejsce dopiero podczas kolejnej wymiany protez, czyli po ok. 5 latach i więcej. Należy uświadamiać pacjentów co do konieczności okresowych badań kontrolnych co 6 miesięcy lub częściej, w zależności od stanu zdrowia.

Nasze akcje profilaktyczne spotykają się z dużym odze...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy