Dołącz do czytelników
Brak wyników

To wiedzieć powinniśmy

1 kwietnia 2022

NR 67 (Marzec 2022)

CopyCAD

Natura od zawsze urzeka nas swoim pięknem. Czy jest to krajobraz, zachód słońca, czy szczegóły budowy liścia, zawsze zachwycamy się ich naturalną estetyką. Celem artysty jest kopiowanie natury różnymi drogami: poprzez malarstwo, rzeźbę, muzykę czy fotografię. Łatwo dostrzec tu analogie do stomatologii. Zęby i tkanki miękkie wykazują w skali makro- i mikroskopowej szczegóły, które odpowiadają za ich całościowe piękno. Nawet dla uśmiechu można określić parametry, które decydują o tym, co jest piękne, a co nie. Lekarz dentysta i technik dentystyczny niczym artyści wykorzystują swoje połączone talenty, aby tworzyć odbudowy przypominające żywe struktury. Tajemnicą naśladowania natury są szczegóły codziennej praktyki i ciężkiej pracy.

Na szczęście dla gabinetów dentystycznych i pracowni protetycznych w technologii zachodzi istotny postęp, co czyni zdolność naśladowania natury znacznie bardziej dostępną, jednocześnie torując drogę dla nowych, praktycznych metod. Wykonanie pojedynczej odbudowy siekacza przyśrodkowego szczęki stanowi wyzwanie pod względem zarówno technicznym, jak i artystycznym. Niezależnie od tego, czy będzie to wypełnienie, korona, czy odbudowa na implancie, uzdolniony artystycznie dentysta musi wykorzystać wszystkie swoje umiejętności, ponieważ pacjent oczekuje oczywiście efektu symetrycznego do przeciwległego zęba. Dzięki wykorzystaniu najnowszej technologii jest to tak proste, jak funkcja kopiuj-wklej, do której jest przyzwyczajony każdy użytkownik komputera. Lekarz dentysta z artysty staje się specjalistą od komputera, zachowując tę samą optykę: skopiować naturę w całej jej doskonałości.
Wykorzystamy przypadek kliniczny bez zastosowania skanera wewnątrzustnego do zaprezentowania postępowania z użyciem technologii CAD/CAM. To oznacza, że obecnie możliwość kopiowania natury jest dostępna dla każdego lekarza praktyka.

POLECAMY

Preparacja

Prezentowana pacjentka (zdj. 1 i 2) chciała poprawić estetyczny aspekt swojego uśmiechu, nie tracąc pewnych wyjątkowych cech, które uznawała za element swojego indywidualnego wyglądu i osobowości. 
Przednie zęby szczęki miały próchnicę i niezadowalające wypełnienia, ale ich ogólny kształt był zadowalający i miał w sobie pewien urok pomimo ich niedoskonałości. Chociaż zęby przedtrzonowe nie miały optymalnego wyglądu estetycznego, budżet pacjentki ograniczał leczenie do siekaczy i kłów. 
 

Zdj. 1. Uśmiech przed leczeniem

 

Zdj. 2. Sytuacja początkowa


Pierwszy etap to pobranie wycisku jamy ustnej przed leczeniem. Chociaż wymiary i wygląd nie spełniają wszystkich reguł estetyki uzębienia, zostały zachowane, ponieważ są charakterystyczne dla pacjentki i zgodne z dynamiką zwarcia. Wycisk zębów można zarejestrować z użyciem skanera wewnątrzustnego. Liczba lekarzy dentystów posiadających skanery wewnątrzustne jest jednak stosunkowo niska. Współczesne materiały pozwalają na pobranie wycisków o zadowalających parametrach fizyczno-chemicznych i są dostępne dla każdego lekarza dentysty. Początkową sytuację kliniczną zarejestrowano w procedurze jednoetapowej z użyciem mas poliwinylosiloksanowych o dwóch gęstościach (V-Posil Putty Fast & X-Light Fast, VOCO; zdj. 3).
 

Zdj. 3. Wycisk z masy V-Posil


Zaopatrzenie tymczasowe

Kolejny etap to przygotowanie koron tymczasowych poprzez skopiowanie i wklejenie zębów pacjentki. Po opracowaniu zębów wycisk jest przesyłany do pracowni, która go skanuje i projektuje korony tymczasowe. Większość programów CAD/CAM oferuje funkcję kopiuj-wklej (zdj. 4), dzięki czemu proces skanowania i projektowania trwa mniej niż godzinę. 
 

Zdj. 4. Zrzut z ekranu z programu do projektowania (Exocad, wersja 2015.3)


Sześć tymczasowych uzupełnień jest następnie frezowanych za pomocą imes-icore 250 i w ciągu 1 godz. 30 min z krążka z materiału złożonego, odpowiedniego do długoterminowych uzupełnień tymczasowych (Structur CAD, VOCO; zdj. 5 i 6). 
 

Zdj. 5. Krążek materiału Structur CAD

 

Zdj. 6. Zrzut ekranu z programu do nestingu (WorkNC Dental, wersja 2018 R2)


Wykończenie uzupełnień tymczasowych – sprawdzenie punktów stycznych, kontrola okluzji i polerowanie – zajmuje 30 min, więc dwa dni po pobraniu wycisków można oddać korony. Uzyskany efekt jest uderzająco naturalny (zdj. 7) dzięki właściwościom estetycznym materiału: naturalnemu odcieniowi, łatwemu polerowaniu i możliwości udoskonalenia poprzez charakteryzację. 
 

Zdj. 7. Korona tymczasowa z materiału Structur CAD


Pod względem kształtu uzupełnienia tymczasowe wykazują asymetrię, jaka występuje tylko w naturze, ponieważ jest zarazem samoistna i estetyczna. Osadza się je tymczasowo w jamie ustnej w celu weryfikacji planu protetycznego (zdj. 8 i 9).
 

Zdj. 8. Przymiarka koron tymczasowych

 

Zdj. 9. Uśmiech z koronami tymczasowymi


Ich biokompatybilność pozwala na kliniczne użytkowanie przez okres maksymalnie do trzech lat, dzięki czemu jest to doskonały materiał do stosowania w przypadkach złożonego leczenia albo u pacjentów wymagających odbudowy przyzębia. Skład materiału nie tylko pozwala uzyskać wyjątkową odporność na ścieranie, ale także umożliwia ich naprawę kompatybilnym materiałem kompozytowym. 
W prezentowanym przypadku klinicznym uzupełnienia tymczasowe pozostawiono w jamie ustnej na tydzień – czas niezbędny dla wykonania uzupełnień docelowych. Nie zaobserwowano żadnych nieprawidłowości.

Wykańczanie

Ostatni etap po weryfikacji czynnościowej i estetycznej uzupełnień tymczasowych stanowiło wyfrezowanie docelowych koron porcelanowych (IPS e.max, Ivoclar Vivadent), również poprzez skopiowanie sytuacji przed zabiegiem z pierwszego skanu. Następnie zdjęto uzupełnienia tymczasowe i oczyszczono pokryte nimi zęby. Po przymiarce i weryfikacji wewnątrzustnej osadzono korony docelowe (Futurabond DC & Bifix QM, VOCO; zdj. 10). 
 

Zdj. 10. Korony porcelanowe osadzone przy użyciu Futurabond DC i Bifix QM (VOCO)


Efekt ostateczny to harmonijny uśmiech, który nie utracił cech uważanych przez pacjentkę za ważny element osobowości widoczny w jej twarzy (zdj. 11). 
 

Zdj. 11. Uzyskany uśmiech


Powodzenie terapeutyczne mierzy się na podstawie zdrowia zębów i przyzębia oraz zadowolenia pacjenta i opinii zespołu medycznego. Umiejętności lekarza nie ograniczają się do postawienia właściwego rozpoznania ani określenia idealnego planu leczenia. Zdolności techniczne również są kluczowe, a naśladowanie natury stało się codziennym wyzwaniem.

Dyskusja

Stomatologia przeszła długą drogę od czasu wprowadzenia technologii cyfrowej, a w efekcie tego stała się szybsza i bardziej precyzyjna. Narzędzia te zyskują na popularności, a wielu lekarzy szybko wyposaża w nie swoje gabinety i sale zabiegowe. W przec...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy