Dołącz do czytelników
Brak wyników

Menadżer gabinetu

1 lutego 2019

NR 45 (Lipiec 2018)

Sprzęt medyczny

364

Leasing operacyjny czy finansowy, a może pożyczka? Co się bardziej opłaca? Podstawowe różnice i korzyści wybranej formy finansowania.

 

POLECAMY

Postęp w dziedzinie medycyny nie zwalnia tempa. Producenci sprzętu medycznego nieustannie wprowadzają na rynek coraz bardziej zaawansowane technologie i innowacyjne rozwiązania. Sprawia to, że placówki ochrony zdrowia – zarówno duże, publiczne ZOZ, jak i niewielkie gabinety lekarskie – stają przed koniecznością dość częstej wymiany oraz rozszerzenia urządzeń, aby zapewnić pacjentom możliwość leczenia za pomocą nowoczes-
nej aparatury.

Dostęp do innowacyjnych technologii medycznych jest silnie związany z możliwością ich finansowania. Na pomoc przychodzą firmy leasingowe, które oferują właścicielom placówek medycznych atrakcyjne formy finansowania sprzętu medycznego. Szczególnie w przypadku prywatnej służby zdrowia jest to coraz częstszy sposób zakupu wyposażenia gabinetów i klinik. 

Według danych Związku Polskiego Leasingu segment leasingu urządzeń medycznych notuje dynamiczny wzrost. W 2016 r. branża leasingowa sfinansowała sprzęt medyczny o wartości 715,1 mln zł, o 15,5% więcej niż w roku poprzednim. Pierwszy kwartał 2017 r. przyniósł kolejną progresję – w porównaniu z takim samym okresem 2016 r. poziom finansowania urządzeń medycznych wzrósł o 18,2%.

Mając na uwadze nieuniknione dalsze potrzeby modernizacji wyposażenia medycznego szpitali i gabinetów, lekarze stają się coraz ważniejszą grupą klientów dla firm leasingowych. Walcząc o rynek, wprowadzają do swojej oferty nowe instrumenty, które mają zachęcić lekarzy i szpitale do leasingowania sprzętu. W przypadku urządzeń medycznych najczęstszym sposobem ich finansowania przez firmy leasingowe jest pożyczka, która stanowi 60% całości finansowania. Pozostałe 40% przypada na leasing operacyjny lub finansowy.

Przyjrzyjmy się zatem, która z form finansowania urządzenia medycznego jest najbardziej korzystna: leasing operacyjny, finansowy czy może pożyczka. Jakie są podstawowe różnice oraz korzyści dla każdej z wymienionych form finansowania. Co się w praktyce najbardziej opłaca?

Studium przypadku

Dla potrzeb analizy porównawczej przyjmijmy założenie, że dotyczyć ona będzie zakupu aparatu ultrasonograficznego przez lekarza prowadzącego własną placówkę medyczną. Najważniejsze parametry kalkulacji:
Cena nabycia aparatu: 100 000 zł + 8% VAT.
Okres finansowania: 5 lat.
Udział własny nabywcy przy zakupie: 10% wartości zakupu.

Zgodnie z aktualnymi przepisami o VAT, zakup urządzeń medycznych jest objęty obniżoną stawką VAT w wysokości 8%, w związku z czym cena brutto aparatu wynosi 108 000 zł. Z uwagi na przedmiotowe zwolnienie z podatku VAT usług medycznych na podstawie art. 43 ust. 18 ustawy o VAT podatek ten nie podlega odliczeniu, w związku z tym w całości zaliczony zostanie do kosztów uzyskania przychodów. Dla obliczenia kosztów podatkowych warto zauważyć, że zgodnie z klasyfikacją środków trwałych oraz tabelą amortyzacji aparaty USG mają stawkę amortyzacji na poziomie 20%. Oznacza to, że całkowita amortyzacja wartości urządzenia nastąpi w ciągu 5 lat. 

Wyższa stawka VAT dla leasingu operacyjnego (23%) wynika z faktu, że jest on traktowany jako usługa (o charakterze najmu), a zgodnie z przepisami ustawy o podatku VAT takie usługi objęte są stawką podstawową 23%. Leasing finansowy jest natomiast interpretowany przez organa skarbowe jako dostawa towaru, a to oznacza, że korzystający otrzymuje na początku umowy od firmy leasingowej fakturę za całą wartość aparatu ze stawką VAT obowiązującą dla rodzaju przedmiotu leasingu – w przypadku urządzeń medycznych wynosi ona 8%.

Dla kalkulacji porównawczej przyjęto przeciętne oprocentowanie stosowane przez firmy leasingowe w wysokości: 

  • 5,33% – leasing operacyjny i finansowy,
  • 5,99% – pożyczka.

Z powyższych wyliczeń wynika, że najmniej gotówki na zakup aparatu USG wydamy, decydując się na leasing finansowy, jednak niewiele więcej wyniesie zakup urządzenia finansowany pożyczką (różnica ok. 1200 zł w skali 5 lat jest niewielka). Najmniej opłacalny jest leasing operacyjny. Wynika to z zastosowania wyższej stawki podatku VAT, którego placówka medyczna nie może odliczyć i który stanowi dodatkowy koszt uzyskania przychodów. 
Pomimo nieco większego kosztu w praktyce jednak lekarze częściej decydują się na pożyczkę niż na leasing finansowy. Wynika to z 5 głównych powodów:

  1. Własność finansowanego przedmiotu – w przypadku leasingu właścicielem aparatu pozostaje firma leasingowa, przy pożyczce – jest nim korzystający. W przypadku jakichkolwiek...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy