Dołącz do czytelników
Brak wyników

Postępowanie po ekspozycji na materiał skażony biologicznym czynnikiem chorobotwórczym

artykuły | 15 stycznia 2018 | NR 25
361

Procedura dotyczy postępowania w przypadku zakłucia, skaleczenia, zranienia się skażonym narzędziem lub w przypadku kontaktu nieosłoniętej skóry, błon śluzowych z krwią lub innym materiałem zakaźnym. Ekspozycję definiuje się jako zakłucie lub zranienie zdrowej skóry ostrym skażonym narzędziem (np. skalpelem lub igłą), a także kontakt błon śluzowych lub uszkodzonej skóry (zmiany zapalne, wypryskowe, zranienia) z potencjalnie zakaźną krwią, jej tkankami pochodnymi oraz płynami ustrojowymi pacjenta.

Płyny potencjalnie zakaźne:

 • krew, składniki ludzkiej krwi, produkty krwiopochodne, 
 • inne wydzieliny zanieczyszczone krwią.

Płyny potencjalnie niezakaźne: 

 • płyny, które nie zawierają dostatecznej do przeniesienia zakażenia ilości wirusa HIV, HBV czy HCV, są to: plwocina, ślina, wydzielina z nosa, pot i łzy, w przypadku gdy nie zawierają krwi ani nie są zmieszane z innym potencjalnie infekcyjnym materiałem (IPIM).

Najważniejszymi drogami zakażenia w miejscu pracy są:

 • skaleczenia zakażoną igłą (głównie są to zakłucia) lub innymi ostrymi narzędziami,
 • kontakt zakażonej krwi lub innych potencjalnie zakaźnych materiałów z powierzchnią otwartych ran, skaleczeń albo z pękniętą lub uszkodzoną skórą,
 • wniknięcie biologicznego czynnika chorobotwórczego przez uszkodzenie błony śluzowej wyściełającej jamę ustną, nos i spojówki oczu.

Postępowanie z pacjentem:

 • jeżeli prowadzony podczas zranienia zabieg nie został zakończony, należy go natychmiast przerwać, o ile nie zagraża to zdrowiu i życiu zaopatrywanego pacjenta,
 • zebrać od chorego wywiad epidemiologiczny w zakresie ewentualnego zakażenia wirusem HIV, HBV, HCV,
 • w przypadku wątpliwych wyjaśnień lub podejrzenia istnienia zakażenia u chorego pobrać od niego krew do badania,
 • pobierając krew od osoby będącej potencjalnym źródłem zakażenia, należy pamiętać o uzyskaniu pisemnej jego zgody na przeprowadzenie badań na oznaczenie przeciwciał anty-HIV, anty-HCV, HbsAg; zgodę na badanie należy umieścić w historii choroby,
 • skontaktować się z najbliższym gabinetem i po uzgodnieniu z chorym i nowym gabinetem odesłać tam odpowiednio zaopatrzonego pacjenta.

Pierwsza pomoc:

 • miejsce skaleczenia/zakłucia: należy niezwłocznie umyć wodą z mydłem bez pocierania lub szczotkowania, 
 • pryśnięcie na spojówki, błony śluzowe należy przepłukać niezwłocznie dużą ilością soli fizjologicznej lub bieżącą wodą (oczy należy przepłukać przy otwartych powiekach; pł...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy