Dołącz do czytelników
Brak wyników

Postępowanie po ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny wirusami krwiopochodnymi

artykuły | 11 stycznia 2018 | NR 24
215

Płyny potencjalnie zakaźne 

Krew, płyn opłucnowy, płyn otrzewnowy, płyn mózgowo-rdzeniowy, płyn osierdziowy, nasienie i wydzielina z pochwy, inne wydzieliny zanieczyszczone krwią (np. mocz, plwocina).

Rodzaje ekspozycji:

 • penetracja skóry ostrym przedmiotem zanieczyszczonym materiałem zakaźnym,
 • kontakt uszkodzonej skóry z materiałem zakaźnym, 
 • kontakt materiału zakaźnego z błonami śluzowymi (np. jamy ustnej, oka, nosa).

Postępowanie z miejscem skaleczenia/błonami śluzowymi:

 • miejsce skaleczenia/zakłucia: nie należy tamować wypływu krwi, umyć bieżącą wodą z mydłem bez pocierania lub szczotkowania,
 • pryśnięcie na spojówki, błony śluzowe lub zranioną skórę: przepłukać niezwłocznie dużą ilością soli fizjologicznej lub bieżącą wodą.

Niezwłoczne zgłoszenie ekspozycji:

 • lekarz medycyny pracy, 
 • lekarz dyżurny szpitala, poza godzinami pracy lekarza medycyny pracy.

Postępowanie wdrażane przez lekarza dyżurnego szpitala/medycyny pracy: 

 1. Identyfikacja pacjenta, od którego pochodził materiał zakaźny.
 2. Analiza dokumentacji chorego w zakresie wykonanych badań w okresie nie dłuższym niż 1 miesiąc dla: anty-HIV, anty-HCV, HBsAg,
 3. Jeżeli wyniki tych badań są nieznane, należy:
 • poinformować pacjenta o fakcie ekspozycji u pracownika i związanym z tym postępowaniem,
 • uzyskać ustną zgodę na badanie,
 • pobrać krew od pacjenta na badania: anty-HIV, anty-HCV, HBsAg,
 • wypisać zlecenia na badanie w formie pisemnej z adnotacją: „Ekspozycja – badania na anty-HIV, anty HCV, HBsAg”,
 • niezwłoczne przesłać krew do laboratorium diagnostycznego,
 • odnotować w dokumentacji lekarza medycyny pracy, raporcie lekarza dyżurnego fakt ekspozycji z zaznaczeniem telefonu kontaktowego pracownika, u którego doszło do ekspozycji.

Postępowanie w laboratorium:

 1. Z krwi przesłanej do laboratorium zostają wykonane oznaczenia w następującym czasie:
 • oznaczenie anty-HIV w ciągu 3 godz.,
 • ...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy