Dołącz do czytelników
Brak wyników

Podanie leku drogą podskórną

artykuły | 11 stycznia 2018 | NR 24
244

Zasady podawania leków drogą wstrzyknięć

Zabiegami często wykonywanymi przez pielęgniarki w gabinetach zabiegowych są: wstrzyknięcia leków drogą dożylną, domięśniową lub podskórną. W czasie wykonywania tego rodzaju usług należy zwracać szczególną uwagę na zachowanie zasad higieny, aby nie doprowadzić do powstania powikłań w postaci zakażeń bakteryjnych i wirusowych. Każde wstrzyknięcie (ukłucie) to naruszenie ciągłości tkanek pacjenta, możliwość kontaktu bezpośredniego z materiałem uważanym za potencjalnie zakażony, to również duże ryzyko zakażenia – zarówno pacjenta, jak i pielęgniarki lub przeniesienia zakażenia na innych pacjentów w przypadku nieprzestrzegania zasad wykonywania poszczególnych procedur medycznych.

Uwaga!
Leki, które mają być podane pacjentowi drogą iniekcji, muszą być przygotowane bezpośrednio przed użyciem z zachowaniem zasad aseptyki.

Po otwarciu ampułki czy fiolki z lekiem i w czasie nabierania leku do strzykawki zawartość ampułki ma kontakt z powietrzem. Pozostawienie nabranego leku w strzykawce „otwartej”, tzn. niezabezpieczonej jałowym koreczkiem, może być przyczyną mnożenia się drobnoustrojów w strzykawce. Strzykawki z nabranymi lekami mogą być przygotowane na krótko przed podaniem pacjentowi.

Długie przechowywanie w nieodpowiednim miejscu, ciepło i światło (w sytuacji, kiedy fiolki stoją poza lodówką) sprzyjają rozmnażaniu się drobnoustrojów, które mogą wywołać powikłania u pacjenta. Ponadto może dojść do zakażenia zawartości fiolki w czasie rozpuszczania leku lub nabierania go do strzykawki. Jeżeli korek fiolki nie będzie właściwe zdezynfekowany, igła wkłuwana przez gumowy korek do fiolki ulegnie zainfekowaniu, a wraz z nią lek we fiolce. Z tego względu przed nakłuciem korka należy go bezwzględnie zdezynfekować, odczekać, aż korek wyschnie, a następnie wkłuć igłę.

Kiedy wchodzi w grę podawanie leku z jednej fiolki kilku pacjentom, należy przestrzegać zasad aseptyki.

Zestaw do podania pacjentowi leku drogą podskórną:

  • taca,
  • preparat antyseptyczny (w płynie lub w butelce z rozpryskiwaczem),
  • strzykawka (pojemność strzykawki dostosowana do
  • dawki leku),
  • dwie igły (jedna do nabrania leku, druga do podania leku),
  • jałowe gaziki,
  • przylepiec z opatrunkiem,
  • para rękawiczek jednorazowego użycia, 
  • pojemnik na zużyte igły (ostre przedmioty).

Uwaga!
Należy sprawdzić, czy opakowania ze strzykawkami i igłami nie są uszkodzone ani przeterminowane.

Etapy postępowania

Przygotowanie personelu:

  • praca w ubraniu z krótki...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy