Dołącz do czytelników
Brak wyników

Instrukcja mycia i dezynfekcji lodówek

artykuły | 15 stycznia 2018 | NR 25
346

Cel:

utrzymanie we właściwym stanie sanitarno-higienicznym urządzeń oraz niedopuszczenie do ich nadmiernego oblodzenia.

Dotyczy:

wszystkich lodówek znajdujących się w zakładzie ochrony zdrowia. 

Osoby odpowiedzialne za wykonanie zapisów instrukcji:

  • lodówki spożywcze: kuchnia centralna – pomoce kuchenne, urządzenia znajdujące się w innych punktach – salowe (np. kuchenki oddziałowe, pomieszczenia socjalne, świetlice dla pacjentów),
  • lodówki do leków, odczynników laboratoryjnych itp. – pracownicy medyczni poszczególnych działów (np. pielęgniarki, laborantki). 

Uwaga! 
W przypadku lodówek przeznaczonych do przechowywania żywności należy wybrać środek dezynfekcyjny przeznaczony do kontaktu z żywnością.

Czynności wstępne

  1. Zapoznać się z instrukcją rozmrażania danej lodówki opracowaną przez producenta.
  2. Przenieść zawartość lodówki do innych urządzeń (ważne, aby były przeznaczone do tego samego celu, tzn. żywność do żywności, leki do leków itd.).
  3. Rozmrozić lodówkę, stosując zalecenia producenta (przy nowoczesnych chłodziarkach rozmrażanie może nie być konieczne).
  4. Przygotować roztwór preparatu myjąco-dezynfekującego i odpowiednią myjkę (wybór myjki zgodny z przyjętymi w zakładzie kodami kolorów). 
  5. Przygotować środki ochrony osobistej (rękawice jednorazowego użycia, foliowy fartuch, osłonę twarzy) na czas przygotowywania roztworu roboczego środka dezynfekującego).

Wykonanie mycia i dezynfekcji – po rozmrożeniu

  1. Założyć odzież ochronną.
  2. Umyć wewnątrz roztwor...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy