Dołącz do czytelników
Brak wyników

Procedury sanitarne

3 lutego 2019

NR 48 (Styczeń 2019)

Dokumentacja

0 147

Dokumentacja wykonywania badań laboratoryjnych oraz prowadzenia analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki  i terapii antybiotykowej

Z obowiązku wykonywania badań laboratoryjnych oraz prowadzenia analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki i terapii antybiotykowej wynika wiele aspektów związanych z bezpieczeństwem pacjenta i personelu. 
Analizie podlega zarówno liczba wykonanych badań laboratoryjnych, jak i ich częstotliwość oraz wskazania do ich wykonania, szczególnie w momencie wdrażania antybiotykoterapii. 

W trakcie kontroli należy ocenić m.in.:

 • prawidłowość pobierania materiału do badań laboratoryjnych,
 • przestrzeganie procedur transportu materiału biologicznego, 
 • bezpieczeństwo pracy z materiałem i odpadami pochodzącymi z laboratorium. 

Każdy gabinet zobowiązany jest pracować w oparciu o obowiązujące prawo i dostępne wytyczne procedury zapobiegające zakażeniom i chorobom zakaźnym związanym z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz procedury bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • procedury pobierania i przechowywania materiału do badań,
 • procedury dezynfekcji sprzętu, wyposażenia i stanowisk pracy, jeżeli materiał pobierany jest w gabinecie,
 • procedury dotyczące utrzymania czystości w części laboratoryjnej,
 • procedury dezynfekcji i/lub utylizacji materiałów zużywalnych,
 • procedury dezynfekcji i utylizacji materiałów użytych do poboru materiału do badań,
 • procedury stosowania ochrony osobistej w kontakcie z badanym materiałem,
 • procedury postępowania w nagłych wypadkach związanych z pracą z materiałem zakaźnym, substancjami trującymi i środkami niebezpiecznymi,
 • procedury postępowania z materiałem biologicznym,
 • procedury dotyczące udzielania pierwszej pomocy.
   

Dokumentacja z analizy lokalnej sytuacji epidemiologicznej

Analiza lokalnej sytuacji epidemiologicznej dokonywana jest najczęściej na podstawie wyników wykonywanych badań laboratoryjnych, dzięki którym można określić zagrożenia płynące ze strony pacjentów poddawanych leczeniu, jak również ze strony środowiska, w którym przebywają, czy też leczącego i pielęgnującego chorych personelu.

Dokumentację stanowią:

 • rejestr drobnoustrojów alarmowych za okres  półroczny i roczn...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów.

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
 • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy