Autor: Jürgen Manhart

Jest profesorem w Zakładzie Stomatologii Odtwórczej w Dental School na LMU-University w Monachium w Niemczech. Prowadzi seminaria i warsztaty praktyczne w dziedzinie estetycznej stomatologii odtwórczej, dotyczące takich tematów, jak bezpośrednie wypełnienia kompozytowe, uzupełnienia pełnoceramiczne, odbudowa zębów leczonych endodontycznie, postępowanie w przypadku znacznego starcia zębów oraz planowanie leczenia w dziedzinie stomatologii estetycznej. Można kontaktować się z nim drogą elektroniczną, pisząc na adres manhart@manhart.com.

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Wypełnienia rozległych ubytków przy użyciu materiału kompozytowego typu bulk fill

O KONSYSTENCJI ZALEŻNEJ OD TEMPERATURY

Bezpośrednie rekonstrukcje kompozytowe zębów bocznych stanowią obecnie bardzo skuteczny element spektrum terapeutycznego w nowoczesnej stomatologii odtwórczej. Dobrą skuteczność tej metody leczenia w poddawanym dużym obciążeniom zwarciowym odcinku bocznym udokumentowano w wielu badaniach klinicznych. Wypełnienia te są zazwyczaj wykonywane skomplikowaną techniką warstwową. Na rynku istnieje jednak ogromne zapotrzebowanie na najprostsze, szybkie i dzięki temu oszczędne w zakładaniu materiały kompozytowe typu bulk fill do zębów bocznych. Nowością w tej grupie materiałów są kompozyty typu bulk fill z możliwością termicznej zmiany konsystencji.

Czytaj więcej

Skojarzone wykorzystanie różnych materiałów kompozytowych do wypełnień zębów w odcinku tylnym

Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zębów w odcinku tylnym stanowią obecnie element standardowego sposobu leczenia w stomatologii zachowawczo-rekonstrukcyjnej. Wiele badań klinicznych potwierdziło skuteczność tej metody nawet w poddawanym dużym obciążeniom zgryzowym odcinku tylnym. Wypełnienie wykonywane jest zazwyczaj złożoną techniką warstwową. Ta czasochłonna procedura wymaga zatem, z punktu widzenia ekonomiki działalności gabinetu, odpowiedniej gratyfikacji finansowej, która odpowiada nakładowi pracy. Choć wysoce estetyczne materiały kompozytowe pozwalają na zastosowanie techniki nakładania kolejnych, różniących się odcieniem warstw, na rynku materiałów stomatologicznych obserwuje się olbrzymie zapotrzebowanie na jak najprostsze i najszybsze, a przez to najbardziej ekonomiczne sposoby przygotowania wypełnień kompozytowych w odcinku tylnym.

Czytaj więcej

Odbudowa guzka klinicznego w ramach rozległej odbudowy metodą bezpośrednią w odcinku bocznym

Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zębów w odcinku bocznym stanowią obecnie element spektrum standardowych metod terapeutycznych stosowanych we współczesnej stomatologii. Skuteczność tej metody leczenia w odcinku bocznym, poddawanym działaniu sił żucia, konsekwentnie potwierdzała się w wielu badaniach klinicznych, nawet w przypadku rozległych wypełnień kompozytowych obejmujących guzki. Wypełnienia te wykonywane są zazwyczaj złożoną techniką warstwową. Choć wysoce estetyczne materiały kompozytowe pozwalają na zastosowanie techniki nakładania kolejnych, różniących się odcieniem warstw, na rynku materiałów stomatologicznych obserwuje się również olbrzymie zapotrzebowanie na jak najprostsze i najszybsze, a przez to najbardziej ekonomiczne materiały kompozytowe typu bulk-fill do zębów bocznych.
 

Czytaj więcej

Odbudowa guzka w ramach rozległej odbudowy metodą bezpośrednią w odcinku bocznym z użyciem nanohybrydowego materiału typu bulk fill ORMOCER – opis przypadku klinicznego

Bezpośrednie wypełnienia kompozytowe zębów w odcinku bocznym stanowią obecnie element spektrum standardowych metod terapeutycznych stosowanych we współczesnej stomatologii. Skuteczność stosowania tej metody leczenia w odcinku bocznym, poddawanym działaniu sił żucia, konsekwentnie potwierdzała się w wielu badaniach klinicznych, nawet w przypadku rozległych wypełnień kompozytowych obejmujących guzki. Wypełnienia te wykonywane są zazwyczaj złożoną techniką warstwową. Choć wysoce estetyczne materiały kompozytowe pozwalają na zastosowanie techniki nakładania kolejnych, różniących się odcieniem warstw, na rynku materiałów stomatologicznych obserwuje się również olbrzymie zapotrzebowanie na jak najprostsze i najszybsze, a przez to najbardziej ekonomiczne materiały kompozytowe typu bulk fill do zębów bocznych.

Czytaj więcej