Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ekspert testuje

29 maja 2020

NR 56 (Maj 2020)

Zastosowanie „kodu kolorów” do oznaczania ujść kanałów w różnych sytuacjach klinicznych

231

Wiemy doskonale, jak istotne znaczenie ma prawidłowo i skrupulatnie prowadzona dokumentacja medyczna naszych pacjentów. Naturalną konsekwencją stosowania coraz bardziej zaawansowanych technologii i procedur jest również konieczność rozwijania takiego opisu. Złoty środek, czyli opis wszystkiego, co istotne, a nie tworzenie powieści o nudnej fabule, to zadanie wymagające doświadczenia i zrozumienia zasad – celów prowadzenia dokumentacji.

Odrębne zagadnienie to kwestia ograniczonego przepływu informacji. Pacjent, który z różnych powodów zmienia lekarza prowadzącego, pojawia się, parafrazując klasyka, niczym tabula rasa. Powiadomienie lekarza o konieczności rozstania prowadzi czasem do sporządzenia epikryzy lub podania kontaktu w celu ewentualnego udostępnienia niezbędnych informacji, nie są to jednak przypadki częste. Mając na uwadze złożoność leczenia endodontycznego, odmienność w zakresie instrumentarium oraz ograniczenia diagnostyczne współczesnej radiologii, warto zastanowić się nad wprowadzeniem systemu kodowania istotnych informacji w sposób zrozumiały dla wszystkich stomatologów, a pozwalający na uniknięcie błędów lub ograniczenie zakresu dalszej diagnostyki. 
Rozwiązanie takie zaproponowała firma Arkona i jest ono – jak się okazuje – odpowiedzią na liczne głosy docierające od przedstawicieli środowiska stomatologów. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych poddano ocenie sugestie i wprowadzone już rozwiązania, albowiem FlowColor jest stosowany już od jakiegoś czasu przez licznych praktyków.
Jednoznacznym wskazaniem wynikającym z tych ankiet okazało się stosowanie materiału w kolorze niebieskim do oznaczania ujść kanałów po zakończonym leczeniu endodontycznym, dla części praktyków alternatywnie stosowany był jednak kolor zielony. Pozostałe kolory, takie jak biały czy żółty, były wykorzystywane bardzo rzadko. 
Szczególne emocje wywołuje kolor czerwony. Wykorzystanie materiału o zabarwieniu kontrastowym względem tkanek naturalnych może nie tylko ułatwić odnalezienie dostępu, ale również służyć jako nośnik dodatkowych istotnych klinicznie informacji. 
Dane z ankiet poddano ocenie i rozszerzono o konsultacje telefoniczne. Ostatecznie przyjęto następujące kodowanie kolorystyczne ujść kanałów zależnie od istniejącej sytuacji klinicznej:

POLECAMY

  • kolor niebieski – kanał wypełniony prawidłowo,
  • kolor zielony – kanał niedrożny, niedopełniony,
  • kolor biały – ujście kanału z materiałem wprowadzonym poza wierzchołek,
  • kolor czerwony – dla ujść kanałów ze złamanym narzędziem lub perforacją.

W opinii autora zaproponowane rozwiązanie nie zapewnia pełnej komunikacji, ale czytelność oznaczeń powinna sprzyjać wdrożeniu i ujednoliceniu postępowania na tym etapie. Powszechnie przyjęty kolor niebieski dla zębów po leczeniu endodontycznym jako kolor identyfikowany z uspokojeniem odnosi się mentalnie do dobrego rokowania i braku niepokoju. Kolor zielony przy leczeniu warunkowym raczej można traktować jako próbę zaklinania rzeczywistości i nazywać kolorem nadziei. Tym niemniej zastosowanie szczelnego zamknięcia ujść kanałów zwiększa szanse na uzyskanie powodzenia pomimo wspomnianego warunkowego charakteru postępowania. Kolor biały pozornie tylko stanowi mniej istotne oznaczenie. Z perspektywy wielu lat doświadczenia można wskazać przypadki, w których uszczelniacz wprowadzony poza wierzchołek ulegał stopniowo resorpcji, co niejednokrotnie prowadziło do utrudnień w uzyskaniu jednoznacznej diagnozy. Kolor czerwony, najczęściej pomijany jako ten, który może budzić niezdrowe emocje, również wydaje się bardzo przydatny jako kolor ostrzegawczy.
 

 


Wspomniane ograniczenia diagnostyki radiologicznej niejed...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • Roczną prenumeratę dwumiesięcznika Forum Stomatologii Praktycznej
  • Nielimitowany dostęp do całego archiwum czasopisma
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy