Dołącz do czytelników
Brak wyników

Ekspert testuje Synergy D6

artykuły | 1 lutego 2019 | NR 44
278

Uzyskanie naturalnego i trwałego efektu estetycznego oraz funkcjonalnego stanowi nadal poważne wyzwanie w codziennej praktyce. Z jednej strony pojawiają się coraz doskonalsze „narzędzia”, z drugiej nieustannie napotyka się barierę świadomości pacjentów oraz obserwuje rozwój nowych czynników prowadzących do nieodwracalnego uszkodzenia tkanek twardych zębów naturalnych.

Estetyka naturalnie kojarzona jest z zagadnieniem kolorystyki, a w zasadzie szerzej pojętymi właściwościami optycznymi
tworzywa rekonstrukcji. Trwałość nieco błędnie uznaje się za cechę tworzywa, a jest to złożona funkcja zarówno materiału, jak i warunków środowiska. Jednym z najważniejszych będzie tu prawidłowość odtworzenia funkcji z uwzględnieniem „bryły” zęba. 
W tym kontekście warto przybliżyć znany już od kilku lat materiał kompozytowy Synergy D6® (Coltene®). Zachowując chronologię poruszonych zagadnień, zacznijmy od właściwości optycznych. Tu wyjaśnieniem zaczyna być sama nazwa materiału, a w zasadzie jej drugi człon określający „dwubarwność” − Duo Shade. Od wielu lat nieustannie dokonuje się analiz kolorystyki nowych materiałów złożonych i nadal stwierdza się 
mniejsze lub większe odstępstwa od przyjętych dla ceramiki wzorców. Rozwiązaniem pozostaje tworzenie kolorników z tworzyw kompozytowych, ale i tu komplikacją jest proporcja grubości warstw mas opakerowych i transparentnych obserwowana jako element zmienności osobniczej i wpływu czynników środowiskowych. Wspomnieć warto o stosowanym od lat dla produktów marki Coltene® dwuwarstwowych wzorców koloru, gdzie mniejsza część wewnętrzna wykonana jest z masy zębinowej, a większa zewnętrzna z mas szkliwnych, wariant dopasowania weryfikujemy, „składając” kolornik. Znajomość zasad postrzegania i umiejętność analizy obserwowanych zjawisk stanowi klucz do sukcesu. Wiadomo, że większym defektem będzie zaburzenie jasności rekonstrukcji, a w drugiej kolejności dopiero przekłamanie kolorystyki. I tu właśnie znajduje się wyjaśnienie „dwubarwności” mas kompozytowych, którą zastosowano w materiale Synergy D6. Łączenie kolorów, np. A1/B1 lub A2/B2, sprawia, że schemat postępowania odtwórczego będzie istotnie uproszczony. 
Lata doświadczeń wskazują na wysoką skuteczność takiego komponowania mapy kolorystycznej. Ograniczenie liczby dostępnych kolorów do sześciu mas zębinowych i dwóch szkliwnych pozwala na zaspokojenie potrzeb estetycznej rekonstrukcji w ok. 95% przypadków. Efekt estetyczny nie jest jednak wyłącznie konsekwencją plamy koloru, 
ale i odpowiednio odtworzonej bryły zęba i charakterystycznej morfologii powierzchni. Na tym etapie znaczenia nabierają walory materiału ułatwiające jego ap...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy