Autor: Walid Nehme

prof.; Profesor kliniczny na Wydziale Endodoncji Uniwersytetu Saint Joseph w Bejrucie, w Libanie, gdzie w 1988 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii (DDS), a w 1994 r. tytuł magistra w zakresie nauk ścisłych (MSc). Jego działalność akademicka polega na kształceniu studentów pierwszego i drugiego stopnia i skupia się na szkoleniu i praktyce klinicznej, a także na sprawowaniu opieki promotorskiej nad projektami badawczymi. Prowadzi zajęcia dla studentów drugiego stopnia na studiach endodontycznych, a także zajęcia praktyczne na Środkowym Wschodzie, w Afryce, Europie i Kanadzie. Prof. Nehme pracuje w systemie opartym na skierowaniach, wyłącznie w zakresie endodoncji, w Bejrucie i Abu Zabi, ZEA. Jest wiodącym analitykiem i postacią opiniotwórczą w badaniach klinicznych producentów endodontycznych. Przysłużył się też rozwojowi nowych narzędzi i urządzeń w zakresie endodoncji. Publikuje artykuły naukowe i kliniczne na temat anatomii kanału korzeniowego, technik instrumentacji, narzędzi NiTi, zabiegów irygacji, obturacji, a także powtórnego leczenia endodontycznego. Współpracuje z Międzynarodowym Kolegium Dentystycznym (International College of Dentists). Jest międzynarodowym członkiem Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego (American Association of Endodontists), członkiem rady Konfederacji Endodontycznej w rejonie Azji i Pacyfi ku (Asian Pacifi c Endodontic Confederation), członkiem założycielem i byłym przewodniczącym Arabskiego Stowarzyszenia Endodontycznego (Arab Endodontic Society) oraz byłym przewodniczącym Libańskiego Stowarzyszenia Endodontycznego. kontakt: prof. Walid Nehme, Space 2 Center New Jdeiden Street Beirut Liban, walidnehmeendo@gmail.com

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Narzędzie do usuwania: Najlepszy sposób usuwania gutaperki

Powtórne leczenie endodontyczne jest zasadniczo opcją pierwszego wyboru w przypadku niepowodzenia leczenia pierwotnego. Obecność bakterii i ich pochodnych umiejscowionych w materiale wypełniającym i w zawiłościach kanału jest często związana z utratą szczelności hermetycznego zamknięcia pierwotnego wypełnienia i prowadzi do rozprzestrzenienia się choroby po leczeniu. Stąd też kwestią niezwykłej wagi jest efektywne usunięcie całego materiału wypełniającego kanał przed całkowitym udrożnieniem kanałów.

Czytaj więcej