Dział: Z codziennej praktyki

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Mniej znaczy więcej

Obecnie obserwujemy dwutorowy rozwój materiałów stomatologicznych. Z jednej strony w kierunku maksymalnego rozbudowania możliwości rekonstrukcji wysoce estetycznych, zapewniających odtworzenie najdrobniejszych szczegółów wyrafinowanej morfologii, z drugiej – łatwych w pracy, tzw. uniwersalnych. W praktyce codziennej stomatologa ogólnopraktykującego lwią część wypełnień stanowią wypełnienia i rekonstrukcje, dla których istotna jest uzyskana zgodność kolorystyczna i łatwość modelowania. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie ma być najnowszy materiał złożony z oferty firmy Kuraray Noritake – Clearfil Performance Pro.

Czytaj więcej

Bezpośrednie techniki kliniczne w rekonstrukcji zębów bocznych. Część I: Powierzchnie okluzyjne

Bezpośrednie techniki kliniczne w rekonstrukcjach zniszczonych zębów są rutynową praktyką stomatologiczną [1–4]. Rekonstrukcje bezpośrednie z zastosowaniem materiału kompozytowego powinny być wykonywane techniką warstwową, która w istotny sposób ogranicza niepożądane zjawisko, jakim jest skurcz materiału kompozytowego. Celem niniejszej publikacji jest przegląd piśmiennictwa i rekomendacja stosowania technik klinicznych podczas odbudowy wykonywanej w technice bezpośredniej.

Czytaj więcej

Leczenie nadwrażliwości zębiny

Prowadzenie prawidłowego postępowania w przypadku złożonej etiologii istniejących problemów i dolegliwości pacjenta wymaga od lekarza wykorzystania wielu dostępnych obecnie rozwiązań i pewnego doświadczenia. Odpowiednie uszeregowanie planowanego postępowania umożliwia uzyskanie optymalnego efektu terapeutycznego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zaleceniami. Na podstawie przypadku klinicznego zostanie przedstawione skojarzone postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne u pacjenta zgłaszającego się z ubytkami niepróchnicowego pochodzenia i nadwrażliwością zębiny.

Czytaj więcej

Mikrochirurgia w endodoncji

Jednym z możliwych powikłań w leczeniu endodontycznym jest stan zapalny tkanek okołowierzchołkowych. Jego pojawienie się wymaga powtórnego leczenia. Niestety, nie zawsze jest ono możliwe do przeprowadzenia. W takim przypadku wskazany jest zabieg mikrochirurgiczny.

Czytaj więcej

Jak nie dopuścić do pozostawienia miazgi w kanale

Pozostawienie miazgi w kanale zwykle oznacza kłopoty. W najlepszym wypadku u pacjenta pojawią się samoistne dolegliwości bólowe, ale to tylko jedna z wielu dolegliwości, które mogą dokuczać pacjentowi w takiej sytuacji. Co zrobić, by temu zapobiec? Dokładnie usunąć miazgę z kanałów.

Czytaj więcej

Stopy metali i superelastyczność w ortodoncji - ranking materiałów

Pracując w gabinecie, musimy mieć świadomość, jakie materiały poprawią naszą pracę, przyspieszą ją czy też spowodują, że więcej pieniędzy zostanie nam na odpowiednie narzędzia. Musimy też wiedzieć, których materiałów nie warto używać, a które są nieskuteczne bądź nieefektywne.

Czytaj więcej

Narzędzia, instrumenty, materiały stomatologiczne w aspekcie ergonomii

Leczenie stomatologiczne wymaga stosowania jednocześnie wielu elementów składowych, szerokiego instrumentarium i użycia w jednym zabiegu różnych materiałów stomatologicznych. W organizacji pracy gabinetu stomatologicznego pomocne będą cztery elementy projektowania ergonomicznego, takie jak eliminacja, łączenie, reorganizacja i upraszczanie.

Czytaj więcej

Próchnica powierzchniowa, czyli co możemy zrobić z białą plamą

Próchnica powierzchniowa występująca w obrębie szkliwa to nic innego jak miejsca, w których nastąpił ubytek substancji mineralnych przy zachowaniu niezmienionej zewnętrznej warstwy szkliwa. W artykule zostanie scharakteryzowana biała plama, zostaną omówione sposoby postępowania z nią, a także w szczegółowy sposób zostanie opisana metoda infiltracji próchnicy szkliwa przy użyciu systemu Icon.

Czytaj więcej

Narzędzia stosowane w wykonawstwie uzupełnień wspartych o wszczepy śródkostne

W chirurgii stomatologicznej i implantologii niezwykle istotne jest prawidłowe osadzenie uzupełnień w kości. Do właściwego założenia wszczepów potrzebne są odpowiednio dobrane narzędzia.

Czytaj więcej

Nadwrażliwość zębiny

Nadwrażliwość zębiny jest częstym powodem zgłaszania się pacjentów do stomatologa. W świetle dostępnych publikacji częstość jej występowania waha się w szerokich granicach od 3 do aż 98%, co wynika z różnej metodologii prowadzonych badań.

Czytaj więcej

Niedrożne kanały - co robić?

Jeśli kanał jest niedrożny, może to być niedrożność wynikająca z braku możliwości odnalezienia jego prawidłowego przebiegu, obliteracji lub obecności w kanale ciał obcych. Właściwie taki podział jest podziałem sobie a muzom. Nie jest istotna przyczyna niedrożności. Istotne jest, czy w ogóle udrażniać taki kanał, czy nie. A jeśli udrażniać, to jak.

Czytaj więcej